ها می تواانند گاز


ها می تواانند گاز
با سلام چگونه مریانه ها می تواانند گاز متان بسازند؟
با تشکر
پاسخ :
با سلام

راهنمایی كنید كه چگونه می توانم اطلاعاتی درمورد امتحانات فوق لیسانس
موریانه‌ها طی مراحل فرآوری چوب، متان تولید می‌نمايند .موریانه ها نقش اکولوژیکی عظیمی را به ویژه در محیط زیست های بیابانی و با حاصلخیزی پایین ایفا می نمايند.توانایی موریانه ها در متابولیسم سلولز از طریق رابطه همزیستی دوجانبه به اونها اجازه می دهد تا مواد گیاهی مرده را تجزیه کرده و مواد غذایی را به خاک باز گردانند.روی هم رفته موریانه ها مهمترین تجزیه نمايندگان در محیط های خشکند زیرا قادرند، مواد غذایی را دوباره به زمین باز گردانند، خاک بسازند و رطوبت را حفظ نمايند.هیچ حیوانی وجود ندارد که توانایی متابولیسم سلولز را داشته باشد.به هر حال تعداد زیادی از حیوانات مانند احشام و گاو و گوسفند و بزغاله گوزن، کوالا و زرافه مقدار زیادی سلولز در رژیم غذایی شان هستفاده می نمایند.

سلام وخسته نباشید: بنده سوم نظری هستم در رشته ریاضی. اما بدلیل علاقه تغییر
برای هضم سلولز یک ارگانیسم باید از سلولاز، یک اونزیم با توانایی کاتالیز و هیدرولیز سلولز هستفاده کنداما این حیوانات این اونزیم را تولید نمی نمايند.این مسئله معمولاً از طریق برخی ارگانیسم های ساده از قبیل، قارچ ها، باکتری ها وتکسلولیها که به برقراری یک ارتباط همزیستی با حیوانات میزبان می نمايند .

از اسید نوكلئونیك و غشا برخوردار است ولی نمیتو
موجودات همزیست داخل روده حیوان زندگی می کند و در یک قسمت از ارتباط دوجانبه شرکت مینمايند.شاید سحرآمیز ترین خصوصیات موریانه ها ارتباط همزیستی اون ها با ارگانیسم های هضم نماينده سلولز باشد.آغازیان همزیست داخل روده (موریانه های ابتدایی)و باکتری داخل روده ی(موریانه های عالی) سلولز مواد گیاهی را که توسط موریانه ها خورده شده هست را هضم می نمایند

جنسی در انسان وچگونگی باروری در انسان ت
.موجود همزیست یک منبع غذای دائمی و یک پناهگاهی خارج از محیط به دست می آورد.موریانه ها و میکروارگانیسم ها هردوی در حالیکه موریانه ها گلوکز و سایر مواد تولید شده از متابولیسم سلولز را به دست می آورنداز این ارتباط سودمی برند .

كوه متوقف م


می خوانم آیا لیپیدها دارای غشا هستن؟
متان یا گاز طبیعی ، محصول میکروبی حاصل از تجزیه بی‌هوازی مواد آلی به وسیاه میکروبها می‌باشد.


و آزمایشگاه 1 می حواستم بخرم چی بخرم و كتابی كه نكته های كنكوری(درس داده
تولید متان ، یک فرآیند کاربردی وسیع در تجزیه ضایعات آلی هست زیرا این گاز نامحلول بوده و براحتی از سیستم تصفیه خارج می‌شود از اونجائیکه این گاز یک ماده .سوختی هست، متان تولید شده در سیستم تصفیه می‌تواند بعنوان منبع انرژی مورد هستفاده برنامه گیرد

بنابراین موریانه ها به کمک باکتری ها ی موجود در دیواره ی روده می توانند با تجزیه سلولز به تولید گاز متان بپردازند72 out of 100 based on 17 user ratings 1142 reviews