چرا آب ،نمکها و ویتامینها احتیاجی به گوارش ندارند؟
پاسخ :
با سلام

اطلاعاتی در مورد تولید صنعتی قارچ دكمه ای بدست آورم هیچ مرجعی نزدیكتر
دوست عزیز اب هم مورد گوارش برنامه می گیرد اما نه مانند حجم انبوهی از یک توده ی غذایی

تحت تاثیر اشعه ها پخته می شوند سرطان زا می شو
توده ی غذا وقتی وارد معده می شوند حدود نیم ساعت با حرکات طولی و عرضی ماهیچه های مورب معده در

ایدز از طریق غذای آلوده (معده) منتقل می شود؟
گیر شده تا با شیره ی معده ترکیب بشوند و به مواد کوچک تری تبدیل گردنند .


نباشید و عذر خواهی از اینكه تعداد سوالات زیاد است سوالات: 1- در تعریف
اما وقتی که معده ما خالی هست و اب می نوشیم همین اتفاقات می افتد اما نه با این تایم و با این میزان از حرکات سخت ماهیچه های مورب بلکه اب باوقت کمتری با شیره ی گوارشی ترکیب می شود و وقتی حجمی از یک مایع احساس می شود دیگر ماهیچه های معده برای مدت نیم ساعت حرکات خود را ادامه نمی دهند فقط در حد مخلوط کردن و یا کمی بیشتر

درهوا دربدن چه استفاده ای می شود؟اگر استفاده نمی شود پس چرا نیتروژن هوای
نمک ها و ویتامین ها از طریق پرز های روده ی کوچک جذب بدن می شود بنابراین انها هم به نوعی در گوارش شرکت می نمايند اما نه گوارشی که به مواد ریز تر تبدیل شوند بلکه از توده ی غذای اولیه هنگام گوارش کم و کم جدا می شوند و به سرعت به سمت مرحله ی بعدی جذب می روند

72 out of 100 based on 57 user ratings 1082 reviews