واجب در هر سجده ای می توان ذکرهایی مانند صلوات، یا لطیف ارحم عبدک الضعیف،

صبح از خواب بیدار می شوم و احتیاج به غسل داشته باشم ولی باتوجه به شرایطم
/>چند سال قبل به خاطر کیستی که در کمر خود داشتم عمل جراحی انجام
محترم</p> <p>شوهرم غیر از محل سکونتمان&nbsp;یک دستگاه آپارتمان&nbsp;دارد
که شک کنیم غسلی برگردنمان هست یا نه اگر آن غسل را انجام دهیم گناه کرده
میکنم به سوال این حقیر پاسخ دهید . یک شب در خواب جنب شدم و روکش رختخواب
/&gt;فرض کنید بن هایی در دست دارید که تنها میتوان با آن ها به مبلغ 100تومان
روش تجزیه آدومین به وسیله تابع گرین برای حل مسائل مقدار مرزی منفرد غیرخطی
لایه نشانی کادمیوم سولفید و طلا بر سطح تیتانیوم دی اکسید به منظور بررسی کاربرد آنها در سلول های خورشیدی
بررسی توسعه کارست سازند تبخیری گچساران‌ در محدوده سد مخزنی مارون، استان خوزستان
معرفی خاکستر پوسته برنج به عنوان بستری برای ساخت کاتالیزورهای جدید و استفاده از آن ها در واکنش های آلی
مطالعه بیوسیستماتیکی انواع وزغ‌ها در یک منطقه گرم (اهواز) با تأکید بر ساختار پوست آن‌ها
سنتز و شناسایی مشتقات تتراهیدرو تیازپین و ترکیبات هتروسیکل جدید با استفاده از حد واسط حاصل از واکنش انامین ها و آریل ایزوتیوسیانات ها
طیف سنجی مزون های سنگین
بررسی کارایی کاتالیست‌های پروسکیتی نانو‌ساختار La1-xCexNi1-yZnyO3 مورد استفاده در فرایند ریفرمینگ متان توسط کربن‌دی‌‌اکسید و بهینه سازی عملکرد
ریزترکیبات شیمیایی در سنگریزه شنوایی ماهیان سفید Rutilus frisii kutum ماده فعال و غیر فعال تولیدمثلی
تداخل اثر عصاره ی آبی الکلی گیاه زنجبیل با تزریق داخل بطن مغزی آکونیست و آنتاگونیست گیرنده ی GABAA بر حساسیت به درد در موش صحرایی نر

واجب در هر سجده ای می توان ذکرهایی مانند صلوات، یا لطیف ارحم عبدک الضعیف،
با سلام. آیا در نمازهای واجب در هر سجده ای می توان ذکرهایی مانند صلوات، یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، یا ولی العافیه ....، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ....، الهم انی اسئلک راحه عند الموت و .... گفت؟ یا فقط در سجده آخر مجاز هستیم؟ همچنین می شه دوتا ذکر در یک سجده گفته بشه مثلا یا ولی العافیه.... با یا خیرالمسولین .... در یک سجده یا باید در هر سجده یک ذکر گفت؟
پاسخ :
به نام خدا

مشاوره با کد&nbsp;1142243 به نظر شما من چه کار کنم که گذاردن ریش پرفسری بلا
با سلام

درجایی کارمی کنم که اغلب چرخ ماشینم نجس می شود/ سوال : آیاچرخ ماشین یادوچرخه
بله در هر سجده میتوانید بگویید به عنوان مطلق ذکر فرمودن ، مانعی ندارد

درجایی کارمی کنم که اغلب چرخ ماشینم نجس می شود/ سوال : آیاچرخ ماشین یادوچرخه
مثلا صلوات که اشاره کردید بهترین ذکر برای این موارد هست مستحب نیز میباشد

ها نجس می با
موفق باشید

نجاست نباشدوفقط بواسطه رطوبت نجس شده باشدتاچه تعداد متنجس ها نجس می باشند؟


54 out of 100 based on 39 user ratings 614 reviews

/>در پاسخ به سوال با كد 1142176 (حكم قضا شدن نماز عشا چیست؟)<br />منظور از
وجوددارندکه آهنگ رابرروی مجموعه ای از عکس افزوده وبه صورت یک فایل درمی
شوخی خاله خودشو ببوسه{منظور همون لب گرفتن هستش} آیا کار حرامی کرده؟؟؟؟&lt;br
&amp;lt;br /&amp;gt;میخواستم بدونم جایی که اب نباشد و فرد ادارار کرد ایا برای
نباشید .&amp;lt;br /&amp;gt;من می خواهم ناخن بکارم می خواستم بدونم برای خواندن
آیا میتوان هر سوره ای را در نماز به جای سوره توحید خواند؟ مثلا سوره ی حشر</p> <p>با
مسح سر برای من دقیقا مشخص فرمائید: 1: اینکه می گویند اگر اندازه مو به حدی
غسل ، برای مثال باید قسمت راست بدن رو خیس کنیم ، در این هنگام اگه تمامی
شرت پاک می پوشم، یا احساس ریختن ادرار می کنم، یا اینکه کمی هم ادرارم میریزد.
جذب عناصر واسطه توسط صفحه‌ی BeO و بررسی خواص آن
اثرات دمای باریکه الکترونی روی نرخ رشد تابش در لیزر الکترون آزاد ویگلر پیچشی
برآوردگرهای پیش‌آزمون در توزیع‌های نمایی وپارتو
قاب‌ها در فضاهای کرین منتج از ‎-W‎مترهای‎ نامنظم
مطالعات مهندسی کریستال بر روی ترکیبهای کوئوردیناسیونی جدید شامل لیگاند کربوکسامیدی حاوی گونه ی تتراهیدروفوران: طراحی، سنتز و بررسی برهم کن
سنتز هیدروژلهای نانوکامپوزیتی جدید برپایه ژلاتین و کاربرد آنها به عنوان عامل رهایش دارو
بررسی گراف حاصل ضرب نقطه ای یک حلقه جابجایی
بررسی اثر باکتری‌کشی سدیم دودسیل سولفات(SDS)بر روی تعدادی از باکتری‌های بیماریزای غذایی در دمای معمولی و یخچال
ارزیابی اندرکنش منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل‌سازی آب‌های زیرزمینی در دشت صحنه کرمانشاه
زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی و زایش کانسار طلای سه بندون- شمال بردسکن
*