آرزوی قبولی طاعات و عبادات از محضر شما دو سوال داشتم. سوال اول : زمان

را در کودکی نجس کرده ام و فقط خودم می داتم که نجس است. و من هم بین دو فرش
قورت دادن باقیمانده ی غذا(خرده های غذا) درلابه لای دندان یا دهان ،سهوا
در مجالس زنانه یا عروسیرکه با گفتگو خنده و نشاط است وهدف ایجاد فضای شهوت
رابه صورت فرادا خواندیم وبعدازآن قصدخواندن نمازجماعت راداشته باشیم،آیامیشودآن
شخصی کالایی را به قیمت ۲۰۰۰ تومان با ارائه چک بانکی خریداری نموده و آن
قصدساختن یک تالارومحل برگزاری مراسمات رادارم،ودراین مکان تمامی مراسمات
روش تجزیه آدومین به وسیله تابع گرین برای حل مسائل مقدار مرزی منفرد غیرخطی
لایه نشانی کادمیوم سولفید و طلا بر سطح تیتانیوم دی اکسید به منظور بررسی کاربرد آنها در سلول های خورشیدی
بررسی توسعه کارست سازند تبخیری گچساران‌ در محدوده سد مخزنی مارون، استان خوزستان
معرفی خاکستر پوسته برنج به عنوان بستری برای ساخت کاتالیزورهای جدید و استفاده از آن ها در واکنش های آلی
مطالعه بیوسیستماتیکی انواع وزغ‌ها در یک منطقه گرم (اهواز) با تأکید بر ساختار پوست آن‌ها
سنتز و شناسایی مشتقات تتراهیدرو تیازپین و ترکیبات هتروسیکل جدید با استفاده از حد واسط حاصل از واکنش انامین ها و آریل ایزوتیوسیانات ها
طیف سنجی مزون های سنگین
بررسی کارایی کاتالیست‌های پروسکیتی نانو‌ساختار La1-xCexNi1-yZnyO3 مورد استفاده در فرایند ریفرمینگ متان توسط کربن‌دی‌‌اکسید و بهینه سازی عملکرد
ریزترکیبات شیمیایی در سنگریزه شنوایی ماهیان سفید Rutilus frisii kutum ماده فعال و غیر فعال تولیدمثلی
تداخل اثر عصاره ی آبی الکلی گیاه زنجبیل با تزریق داخل بطن مغزی آکونیست و آنتاگونیست گیرنده ی GABAA بر حساسیت به درد در موش صحرایی نر

آرزوی قبولی طاعات و عبادات از محضر شما دو سوال داشتم. سوال اول : زمان
با عرض سلام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات
از محضر شما دو سوال داشتم.
سوال اول : زمان خواندن نماز قضا برای متوفی مرد، در صورتی که شخصی که نماز میخواند زن باشد آیا نماز باید با صدای بلند خوانده شود یا آرام ؟ و اگر تفاوتی هست آیا نمازهایی که خوانده شده باید تجدید شود یا نه ؟
سوال دوم: در زمان عذر شرعی خانم ها آیا سجده زیارت عاشورا جایز است یا خیر؟

پاسخ :
به نام خدا 

نباشید. می خواستم بپرسم لباس آغشته به منی چه در خواب چه از راه استمنا
با سلام 

اجناسی با چک خریداری شود و قبل از پرداخت مبلغ چک، موعد سال خمسی فرا رسد،
1.مطالعهنماز های قضای مرد توسط زن مانعی ندارد البته زن باید به وظایف خود در هنگام مطالعهنماز عمل کند. 

عقدرا برای من خوانده و طبق رسوم ازمن بله گرفته اما برای شوهرم فقط یک خطبه
2.اشكال ندارد.

از حنا در دوره عادت ماهیانه اشکال دارد ؟ و اگر از حنا یا رنگ مو در این
موفق باشید 

72 out of 100 based on 27 user ratings 452 reviews

قره غاز یا غاز درختی حلال است یا حرام ...نشانه های حلال و حرام رو میدوم
روزه برای کفاره روزه قضا شده است اگر سهوا چیزی بخورد روزه اوباطل میشود؟
جاری مانند شیر آب هم میتوان وضوی ارتماسی گرفت و در مورد وضوی ارتماسی برای
هدیه از کسی که مالیات نمی دهد چه حکمی دارد؟ مثلا اگر لباس باشد می توان
در صندوق های وام خانوادگی عضو هست.هرماه مقداری پول در صندوق میذاره و دریافت
میخواستم بدونم اگه بنده در ماه حقوقی نداشته باشم باید بازم خمس بدم و اگه
اجر بدهد آیا به پولی که جهت گرفتن وام در بانک گذاشته شده ، خمس تعلق می
با بدن مرد ارتباط نداشته باشد مثل دستبند چرمی باشد که روی آن یک قطعه طلا
با احساسات یک جوان گناه دارد؟ آیا کسی که این کار را انجام میدهد جواب کار
طلای سفید به طور عادی (خارج از نماز) بعنوان حلقه ی نامزدی برای آقایان چیه؟
جذب عناصر واسطه توسط صفحه‌ی BeO و بررسی خواص آن
اثرات دمای باریکه الکترونی روی نرخ رشد تابش در لیزر الکترون آزاد ویگلر پیچشی
برآوردگرهای پیش‌آزمون در توزیع‌های نمایی وپارتو
قاب‌ها در فضاهای کرین منتج از ‎-W‎مترهای‎ نامنظم
مطالعات مهندسی کریستال بر روی ترکیبهای کوئوردیناسیونی جدید شامل لیگاند کربوکسامیدی حاوی گونه ی تتراهیدروفوران: طراحی، سنتز و بررسی برهم کن
سنتز هیدروژلهای نانوکامپوزیتی جدید برپایه ژلاتین و کاربرد آنها به عنوان عامل رهایش دارو
بررسی گراف حاصل ضرب نقطه ای یک حلقه جابجایی
بررسی اثر باکتری‌کشی سدیم دودسیل سولفات(SDS)بر روی تعدادی از باکتری‌های بیماریزای غذایی در دمای معمولی و یخچال
ارزیابی اندرکنش منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل‌سازی آب‌های زیرزمینی در دشت صحنه کرمانشاه
زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی و زایش کانسار طلای سه بندون- شمال بردسکن
*