عکس کودکی(بچه ای قبل ازممیزی) که موهایش معلوم هست،توسط نامحرم،گناه است

کیک نجس شده باشد (مثلا از تخم مرغ خونی استفاده شده باشد)و ما ان را درون
پولی رو که کسی امانت پیشمون گذاشته تا براش چیزی بخریم از اون پول برداریم
چیزی به شما ببخشد که می دانید مال پیدا شده است و آن شخص برای پیدا کردن
است ؟ آیا اگر فقط گفته شود فلا
دال در پایان کلماتی مانند صمد ، یلد ، یولد، احد،محمد و... باید خوب تلفظ
آب زیادی اسراف میكنم نمیدانم بستن شیر آب كه خیس است در حین وضو اشكال دارد
روش تجزیه آدومین به وسیله تابع گرین برای حل مسائل مقدار مرزی منفرد غیرخطی
لایه نشانی کادمیوم سولفید و طلا بر سطح تیتانیوم دی اکسید به منظور بررسی کاربرد آنها در سلول های خورشیدی
بررسی توسعه کارست سازند تبخیری گچساران‌ در محدوده سد مخزنی مارون، استان خوزستان
معرفی خاکستر پوسته برنج به عنوان بستری برای ساخت کاتالیزورهای جدید و استفاده از آن ها در واکنش های آلی
مطالعه بیوسیستماتیکی انواع وزغ‌ها در یک منطقه گرم (اهواز) با تأکید بر ساختار پوست آن‌ها
سنتز و شناسایی مشتقات تتراهیدرو تیازپین و ترکیبات هتروسیکل جدید با استفاده از حد واسط حاصل از واکنش انامین ها و آریل ایزوتیوسیانات ها
طیف سنجی مزون های سنگین
بررسی کارایی کاتالیست‌های پروسکیتی نانو‌ساختار La1-xCexNi1-yZnyO3 مورد استفاده در فرایند ریفرمینگ متان توسط کربن‌دی‌‌اکسید و بهینه سازی عملکرد
ریزترکیبات شیمیایی در سنگریزه شنوایی ماهیان سفید Rutilus frisii kutum ماده فعال و غیر فعال تولیدمثلی
تداخل اثر عصاره ی آبی الکلی گیاه زنجبیل با تزریق داخل بطن مغزی آکونیست و آنتاگونیست گیرنده ی GABAA بر حساسیت به درد در موش صحرایی نر

عکس کودکی(بچه ای قبل ازممیزی) که موهایش معلوم هست،توسط نامحرم،گناه است
به نام خدا
باسلام-آیادیدن عکس کودکی(بچه ای قبل ازممیزی) که موهایش معلوم هست،توسط نامحرم،گناه است یاخیر؟
(درحال حاضرآن کودک بزرگ شده است)
باتشکر
پاسخ :
با سلام و عرض تحیت.


1-چقدر به استخاره ها اعتقاد داشته باشیم اگر خلاف استخاره عمل کنیم چه
دوست محترم! اگر باعث هتک اون شخص نشود و به قصد تحریک شهوت نباشد و خوف وقوع در حرام نباشد، اشکال ندارد.


غسل حیض را انجام دادم امروز متوجه شدم به اندازه 9نقطه پیوسته روی یكی از
پیروز باشید.


رگهاوخون های داخل گوشت مرغ وغیره حرام است؟
موسسه ذکر ـ قم.


پرسش کد 1009035 ، یعنی ارجاعی که از مرجع خودم داشته ام اشتباه بوده است؟ الان


72 out of 100 based on 27 user ratings 902 reviews

لکه بینی باشدوروزبعدحیض شروع شودومدتش 7یا8روزباشدآیاهمه راحیض قراردهیمونمازنخوانیم
كردن با دوستان مصداق آیات سوره همزه است؟اگر طرف مقابل ناراحت نشود چطور؟
و احترام آیا خرید از فروشندگان مترو و سایر دستفروشها از آنجا که دستفروشی
در خانواده ای مذهبی زندگی میکنم و برای ما انجام دستورات خدا اهمیت داره.
بدنم هنگامی که دستشویی میرویم ذرات ریزی که از سنگ دستشوویی به روی پاها
من حدود 35 سال پیش یه زمین که ظاهرا صاحب معلومی نداشته و در حقیقت مجهول
قرآن مجید اشکالی نداشته و میتواند روان بخواند ولی در تجوید آن در سطح متوسط
دهیم فقط یك درصد موعظه و تذكر ما بر روی فرد اثر دارد ایا باید نهی از منكر
را هم میتوان به عنوان کفاره روزه داد؟ 2-فردی که میخواهیم کفاره را به او
عمدی امسال برای هررو
جذب عناصر واسطه توسط صفحه‌ی BeO و بررسی خواص آن
اثرات دمای باریکه الکترونی روی نرخ رشد تابش در لیزر الکترون آزاد ویگلر پیچشی
برآوردگرهای پیش‌آزمون در توزیع‌های نمایی وپارتو
قاب‌ها در فضاهای کرین منتج از ‎-W‎مترهای‎ نامنظم
مطالعات مهندسی کریستال بر روی ترکیبهای کوئوردیناسیونی جدید شامل لیگاند کربوکسامیدی حاوی گونه ی تتراهیدروفوران: طراحی، سنتز و بررسی برهم کن
سنتز هیدروژلهای نانوکامپوزیتی جدید برپایه ژلاتین و کاربرد آنها به عنوان عامل رهایش دارو
بررسی گراف حاصل ضرب نقطه ای یک حلقه جابجایی
بررسی اثر باکتری‌کشی سدیم دودسیل سولفات(SDS)بر روی تعدادی از باکتری‌های بیماریزای غذایی در دمای معمولی و یخچال
ارزیابی اندرکنش منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از مدل‌سازی آب‌های زیرزمینی در دشت صحنه کرمانشاه
زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی و زایش کانسار طلای سه بندون- شمال بردسکن
*