عزیز آقای رحیمی پاسخ آخرین سوال خودرا دریافت کردم قانع کننده نبود زیرا

های مستحبی وواجب آی
جمعیت کره زمین در ان کشته شده اند و نام ان در
یک ایه در جزء سی ام قران که اگر از اخر خوانده شود به همان صورت اول بیان
چند ایه است؟دارای چند حزب است.ونام چند حیوان در ق
طباطبایی امام جمعه اصفهان در سخنان تفسیرشان فرمودند که در قرآن هیچ تحریفی
به زبان عربی و اگر مرجع هم معرفی نمایید ممنون
بررسی میزان آگاهی معلمان مدارس ابتدایی شهر مشهد در رابطه با پیشگیری و کنترل سل ریوی
بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به بیماری قند در مورد بیماری قند و اصول مراقبت از خود در بیمارستانهای خصوصی تهران
بررسی و تعیین انواع فعالیتهای بالینی که دانشجویان لیسانس پرستاری بر حسب درک فردی خود به عنوان تجارب بالینی تنیدگی‌آور قلمداد می‌کنند
بررسی میزان آگاهی زنان تهران درباره سرطان دهانه رحم و راه تشخیص زودرس آن و ارتباط آن با انجام و ترتیب انجام پاپانیکلائو در آنها
بررسی نظر پزشکان متخصص شاغل در بیمارستانهای تهران در مورد حرفه پرستاری و میزان آگاهی آنان از وظایف پرستاران بالینی
بررسی میزان آگاهی مدیران خدمات پرستاری شاغل در بیمارستانهای منتخب نواحی چهارگانه تهران از مدیران و اصول آن
بررسی نگرش اقشار منتخب جامعه نسبت به حرفه پرستاری در تهران
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری در موارد اصول مدیریت و ارتباط آن با میزان رضایت سرپرستاران از نحوه مدیریت آنها در بیمارستانهای آموزشی تهرا
بررسی روشهای ارتباطی موجود بین مدیران پرستاری و سرپرستاران بخشها و ارزیابی سرپرستاران مزبور از این روشهای ارتباطی در بیمارستانهای منتخب
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران

عزیز آقای رحیمی پاسخ آخرین سوال خودرا دریافت کردم قانع کننده نبود زیرا
با سلام خدمت مشاور عزیز آقای رحیمی پاسخ آخرین سوال خودرا دریافت کردم قانع کننده نبود زیرا کلمه مسلمان از کلمه مسلم که عربی است وخود به تنهائی معنی کامل را دارد ومفهوم دوپهلو یا دو گانه ندارد مسلم در عربی یعنی فرد مذکر که اسلام آورده مصدر (س ل م)نیز در معنی واژه ریشه کلمه با معنی سلامت درباب (فعالت) اسلام در باب افعال سلام در باب فعال تسلیم در باب تفعیل مسلم در باب مفعل مسلمین در باب مفعلین مسلمات در باب مفعلات والخ.. اما در عربی بابی بنام مفعلان با جمع ا ن نداریم واما تشبیه شما با پهلوان وقهرمان این کلمات کاملا فارسی است واز اجزاء پهلو که معنی جنب یا کنار دارد وبا ان وقتی همراه میشود معنی را عوض کرده وکلمه ای جدا میسازد یا قهرمان از اجزاء قهر در فارسی جدائی یا تنفر ونارفیقی است با مان همراه شده وواژه ای دیگر را میسازد اما در کلمه مسلمان از یک کلمه بامعنی وتعین کننده جنسیت مخاطب وعربی با همراه شده ان فارسی یک کلمه جدید ساخته که همه جنسیت مذکر ومونث را در برمیگیرد بنابر این کلمه ایست که نه مصدر فارسی دارد نه باب عربی بنا براین چیست؟ در تاریخ غور کردیم حمله اعراب به ایران را بر رسی کردیم از آنجا که تحقیقدر تاریخ به مورخین نباید تکیه کرد بلکه با ید به فرهنگ وزبان ونوع واقعه نیز توجه داشت به نتیجه ذی رسیدیم بد نیست نظر شمارا نیز جویا شویمم با ضم اول کلمه مسلمان در فارسی همان (مو)یعنی من میباشد ودر عربی نفی است حال دونفر را که یکی مهاجم عرب است دیگر ی اسیر فارسی زبان مجسم کنید که اسیر میخواه خودرا به عرب پیروز فارسی نفهم معرفی کند فارسی زبان میداند عرب سلمان یا همان روزبه ایرانی را گرامی داشته وفارسی زبان خودرا ازتبار سلمان نیز میداند بنظر شما چگونه خودرا معرفی میکند ؟ فارسی زبان در حالت پریشانی است وبه خود اشاره میکند وبه عرب میگوید (مو سلمانم )یعنی من از تبار سلمان هستم چرا چنین بر من روامیدارید؟ اما عرب که مو را نفی میداند مفهوم را به عکس درک میکند وبه این معنی گفته فارسی زبان را درک میکند (من سلمان نیستم) عرب در پاسخ به ایرانی بیچاره با رعب وخشم میگوید صح انت مسلمان یعنی درست است توسلمان نیستی(سلمان در عربی کلمه واحد وبا معنی یعنی آرایشگر یا پیرایشگر است وربطی به اسلام ندارد ومفرد است
پاسخ :
با عرض سلام

نباشین آیا جن وجود دارد؟و کجا زندگ


اثراتی که هر آیه و سوره از قران دارد آیا سوره ای نیز اثر اعطای زیبایی به
اولین نکته این که لفظ میم به تنهایی دلالت بر نفی ندارد بلکه لفظ ما هست که دلالت بر نفی میکند

1.لطفا چند آیه از قرآن كریم در مورد امام زمان ذكر كنید 2. لطفا چند آیه در


105 سوره انبیا آمده است«و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر» و در اینجا ذکر
درباره این لفظ ابن عبد ربه میگوید : العرب تسمی العجم اذا اسلم المسلمانی و این کلمه تهجینی بوده که اعراب به تازه مسلمانان اطلاق میکردند ولی بتدریج این وجه از میان رفت و بدون معنای تهجینی به فرد مسلم اطلاق شده هست جمع اون در عربی مسلمه و مسالمه هست.

عید سعید فطر مبارک میخواستم بدانم آیه شهداله در کدام سوره است و منظور


نباشید به آقای رحیمی یه نرم افزار آموزش قرآن برای کودکان می خواستم معرفی
موفق باشید

60 out of 100 based on 45 user ratings 1220 reviews

علاقه وافری به آشنایی با قرآن و تفسیر آن دارم. جهت فراگیری آن از کجا باید
کتابهایی با عنوان کشف الآیات در بازار موجود است که مسلما با آنها آشنایی
نسا آیه ی 34 چرا خدا زنان رو مطیع مردان میدونه که در صورت مطیع نشدن مردان
افزایش رزق و روزی (افزایش فروش)
طاعات و عبادات شما سوالی که داشتم در مورد استخاره،انواعش و شرایط استخاره
اعمالی را که رضای خداوند در انجام آنهاست را عنوان بفرمایید با تشکر وسپاس
به رابطه‌ی تقوی و رزق اشاره می‌کند؟ آل عمران / 198 طلاق / 2 و 3 انفال/
به اینک مداومت در قرائت هر سوره از قران اثری در پی دارد می خواستم بدانم
بررسی عواملی که در رضایت شغلی مربیان پرستاری مدارس پرستاری تهران موثرند
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری - پرستاران بالینی در برنامه آشناسازی به محیط و وظایف کاری و مقایسه آن با یکدیگر در بیمارستانهای آموزشی منتخ
بررسی میزان آگاهی مادران باردار در مورد خطرات کشیدن سیگار در دوران حاملگی
بررسی نظرات دانشجویان و اعضا هیئت آموزشی مدارس عالی پرستاری تهران درمورد خصوصیات یک مربی بالینی کارآمد
بررسی نظارت پرستاران شاغل و بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب دولتی تهران در مورد ساعات ملاقات محدود و ساعات ملاقات آزاد و مقایسه نظرات
ارزیابی مراقبتهای دوران بارداری برای زنان نخست حامله در طی دوران سه ماهه اول بارداری
بررسی و تعیین اپی‌زیاتومی و میزان پارگیهای پرینه ناشی از عدم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زایی که جهت زایمان به بیمارستانهای منتخب دولتی تهرا
بررسی عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زایمان و قسمت استریلیزاسیون مرکزی زایشگاههای منطقه شرق (بهداری تهران)
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی تسهیلات آموزشی و ارائه انواع برنامه های بهسازی انسانی دفاتر پرستاری بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر ته
*