مجازاتش به

لطفا بفرمایید آیا در مورد عالم زر در قرآن مطلبی آمده است؟ با تشکر خدانگهدار
ام یک آیه است که اگر به آن عمل کرد، جامعه از فساد و ... دور می شود. همه آیات
ازتون می خوام تمام آیه ها ، احادیٍث ، و کلا تمام نشانه های الهی ای که می
قلب سلیم در قرآن
کریم در آیه های 68 و 69 سوره ی نحل،درباره ی زنبور عسل سخن گفته است.لطفا درباره
به چهاردهمین آیه از سوره ی مؤمنون خداوند چه موقع بر خود آفرین گفته است؟
بررسی میزان آگاهی معلمان مدارس ابتدایی شهر مشهد در رابطه با پیشگیری و کنترل سل ریوی
بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به بیماری قند در مورد بیماری قند و اصول مراقبت از خود در بیمارستانهای خصوصی تهران
بررسی و تعیین انواع فعالیتهای بالینی که دانشجویان لیسانس پرستاری بر حسب درک فردی خود به عنوان تجارب بالینی تنیدگی‌آور قلمداد می‌کنند
بررسی میزان آگاهی زنان تهران درباره سرطان دهانه رحم و راه تشخیص زودرس آن و ارتباط آن با انجام و ترتیب انجام پاپانیکلائو در آنها
بررسی نظر پزشکان متخصص شاغل در بیمارستانهای تهران در مورد حرفه پرستاری و میزان آگاهی آنان از وظایف پرستاران بالینی
بررسی میزان آگاهی مدیران خدمات پرستاری شاغل در بیمارستانهای منتخب نواحی چهارگانه تهران از مدیران و اصول آن
بررسی نگرش اقشار منتخب جامعه نسبت به حرفه پرستاری در تهران
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری در موارد اصول مدیریت و ارتباط آن با میزان رضایت سرپرستاران از نحوه مدیریت آنها در بیمارستانهای آموزشی تهرا
بررسی روشهای ارتباطی موجود بین مدیران پرستاری و سرپرستاران بخشها و ارزیابی سرپرستاران مزبور از این روشهای ارتباطی در بیمارستانهای منتخب
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران

مجازاتش به
چرا بلا نازل میشود؟چرا مجازاتش به آن دنیا موکول نمی شود؟
پاسخ :
با عرض سلام

من در مورد آیه : إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِهِ وَیَغْفِرُ


نباشید.برای مثال،من قصد دارم که دو صفحه قرآن به همراه ترجمه تلاوت کنم.آیا
دانشمندان در مورد این سوال پاسخهاى بسیارى داده اند كه تنها چند جواب را به شرح زیر یادآور مى شویم

برون دینی ای وجود دارد که قرآن کلام


خسته نباشید مقصود از اینکه در ایات شریفه قران گفته شده است 1-اسمان در
الف- خوب و بد نسبى و مطلق حقایق مطلق را با حقایق نسبى نباید اشتباه كرد.


از حضورتون سوالی داشتم با توجه به قرآن و این معجزه آسمانی و آیه شریفه
مطالعات ما درباره سود و زیان حوادث و موجودات این جهان همواره نسبى هست، یعنى مقیاس سنجش را در این مطالعات وضع خود و كسانیكه سرنوشت اونها با ما ارتباط نزدیك دارد برنامه مى دهیم: اونچه به سود ما هست خوب و مفید و اونچه به زیان ما هست بد و مضر مى دانیم، وحساب نمى كنیم كه فلان حادثه در سرنوشت سایر موجودات یا در صد سال آینده چه آثارى به بار خواهد آورد.


ایه درباره ی نظم وبرنامه ریزی بنویسید وچند سایت که دران ها بتوان احادیثی
در صورتیكه (مطالعات نسبى) كه در چهار چوب شرایط و موضوعات خاصى صورت مى گیرد، هرگز نمى تواند ملاك (قضاوت مطلق) گردد.


سوره ی حمد راه مستقیم است؟اگر راه الله صراط است پس چرا در سوره ی انسان
براى روشن شدن این موضوع در دو مثال زیر دقت كنید.


رحیمی میخواستم جهت تحقیقی دانشگاهی در مورد اینكه چرا خداوند در قران
فروردین هست، ابرهاى انبوه در سینه آسمان نیلگون خیمه زده هست، رگبارها گهگاه، بر كوه و صحرا مى ریزد، زمینهاى تشنه آبیارى شده هست و گلها و گیاهان نوخاسته، طراوت و زیبایى خاصى به خود مى گیرد، نسیم روح افزایى كه با رطوبت ملایمى آمیخته هست عطر گلها را به هر سو مى پراكند.

بارى از نظر ما همه شكوهمند و زیبا هست و اما 000 لانه مورچه یى یا آشیانه مرغى زیر رگبار خراب مى شود، مورچه ها زیر آوارمى مانند، انبار آذوقه لانه ویران شده و تمام راهروها را آب گرفته و آذوقه اى كه یكسال جمع آورى اون وقت گرفته، تمام از میان رفته هست، همه چیز روى آب یا زیر آوار مانده، نوزادهایى كه نسل آینده لانه را تشكیل مى دهند، فاسد و یابیمار شده اند، بدیهى هست كه این وضع از نظر مورچگان همه بلا و همه مصیبت هست.

اینك: آیا قضاوت مورچه ها درست هست؟ اما همه مى دانیم كه قضاوت اونها عمومى ومطلق نیست بلكه نسبت به خودشان هست، زیرا مقیاس سنجش را سود و زیان خود ومنطقه سكونت خویش برنامه داده اند.

مثال دیگر: برخى از بیماریهاست كه انسان در دوران عمر خود، یك بار به اون مبتلى مى شود، ولى براى همیشه یك حالت مصونیت در مقابل اون بیمارى یا بیماریهاى مشابه ایجادمى كند.

اگر اون بیمارى را در همان لحظه ابتلا مورد مطالعه برنامه دهیم، مى گوییم ناراحتى و عذاب هست، اما اگر آثار اون را در تمام عمر در نظر بگیریم حتما اونرا یكى ازنعمتهاى بزرگ خدا مى دانیم.

بنابراین، اگر بخواهیم سطحى فكر كنیم باید فورا مناسبات هر حادثه یى را بامنافع خود در نظر بگیریم و یك قضاوت قطعى درباره اون بكنیم.

اما اگر بخواهیم به عنوان یك فیلسوف و متفكر، قضاوت صحیح و همه جانبه كنیم باید تمام آثار این حادثه را در طول تاریخ گذشته و آینده در نظر بگیریم زیراهر حادثه یى كه امروز به وقوع مى پیوندد به طور قطع زاییده یك سلسله علل قبلى وسبب حوادثى در آینده هست، زیرا اتفاقات زیادى پیش از این رخ داده تا این حادثه به وجود آمده هست، و این حادثه نیز به نوبت خود سررشته یك سلسله آثار دیگرى هست كه در وقتهاى آینده به وجود خواهد آمد.

و نیز باید آثار اون را نسبت به مكانها و مناطق مختلف و موجودات دیگر در نظرگرفت تا قضاوت ما همه جانبه باشد اما چون چنین قدرتى نداریم، و نمى توانیم گذشته و آینده را در نظر بگیریم باید از قضاوت قطعى و مطلق هم به طور كلى خوددارى كنیم.

این صحیح نیست كه امت هر وقت، خوب و بد و سود و زیان اونرا از سوى سودهاى خودبنگرند و عده یى اونرا نعمت و دسته یى دیگر اونرا بلا بدانند، بلكه باید سود و زیان اونرا با در نظر گرفتن تمام موجودات و در همه وقتها مورد ملاحظه برنامه دهند.

پس ممكن هست این حادثه ها در نظام آفرینش مفید باشند.

بنابراین ما هرگز نمى توانیم اونها را بد بنامیم تا با عدالت خدا سازگار نباشد) 1 (ب- عامل ایجادقسمتى از این بلیات و گرفتاریها، به دست خود ما به وجود مى آید و اونرا نبایدبه حساب خدا بگذاریم.

این ما هستیم كه در اثر مراعات نكردن امور بهداشتى یا شهوترانى و باده گسارى و هزاران مفاسد دیگر، وضع مزاجى خود را به هم مى ریزیم و فرزندان غیر سالم تحویل اجتماع مى دهیم و در نتیجه با نظام آفرینش كه روى قانوى صحیحى بنا شده مى جنگیم و اونرا به این صورت نازیبا در مى آوریم.

این ما هستیم كه از فكر خود هستفاده نمى كنیم و مانند برخى از ملتهاى پیشرفته (ژاپن) ساختمان هاى ضد زلزله درست نمى كنیم تا هنگام لرزیدن زمین از خطر وهلاكت محفوظ بمانیم.

این ما هستیم كه ساختمان هاى خود را محكم نمى سازیم تا موقعى كه رگبارهاى شدیدمى بارد از زیر آوار ماندن محفوظ باشیم.

علاوه، گاهى قسمتى از این حوادث كیفر اعمالى هست كه ما انجام داده ایم چنانكه قراون مجید مى فرماید: (و ما اصابكم من مصیبه فبما كسبت ایدیكم و یعفوا عن كثیر)) 2 (ج- بانگ بیدار باش غفلت و بى خبرى نسبت به شرایط سعادت و حیات انسان خطرناك هست بدین منظور لازم هست گاه و بیگاه زنگهاى بیدار باش در گوشه و كنار زندگى انسان نواخته شود و اورا متوجه سرنوشت خود سازد.

موضوعى كه بیش از همه چیز غفلت و فراموشكارى را تشدید مى كند یكنواخت بودن وضع زندگى هست.

یكنواخت بودن زندگى، غافل كننده و خواب آور هست، به عكس همواره حالات بحرانى ونشیب و فرازها، روشن بینى و توجه خاصى در انسان به وجود مى آورد.

بشرى كه پیشرفتها و موفقیتهاى علمى، رویاى پرواز به آسمان ها را براى او تحقق بخشیده و برق، بخار، اتم و سایر نیروهاى طبیعت سر بر فرمان او نهاده هست وزندگى او رنگ تازه یى به خود گرفته، ممكن هست چنان به قدرت خود مغرور شود كه هدف زندگى و حیات را به كلى فراموش و سرگرم شهوات شود و تمام اصول اخلاقى را زیرپا گذارد و آشكارا به حقوق دگران تجاوز كند ناگهان زلزله یى در گوشه یى از دنیارخ مى دهد، یعنى زمین را كمى سركش مى كند و چنان زندگانى او را تكان مى دهد كه همه قدرتها در برابر اون از كار مى افتد، قطعات بزرگ سنگهاى كوهستانهاى ساحلى به دریا پرتاب شده و كشتیهایى كه در ساحل لنگر انداخته هست به ساحل مى افتدو دریا و خشكى جا عوض مى كنند و غوغایى برپا مى شود دولتهاى نیرومندى كه سرگرم تسخیر آسمانها هستند به كمك اونها مى شتابند اما به زودى معلوم مى شود راهى براى مبارزه نیست، تنها كارى كه مى توانند اجرا کنند این هستكه به عده اى ماموریت دهند خوراك و پوشاك را به وسیله هواپیما در سرزمین هاى بلا زده بریزند و فراركنند، شكى نیست كه این حادثه و نظیر اون در هر وقتى واقع شود تاثیر عمیقى درافكار دارد، تكانى به عقلها مى دهد پرده هاى غفلت و فراموشكارى را كمى به عقب مى زند و خواه ناخواه یك اثر تربیتى در روح و جان انسان به یادگار مى گذارد.

ممكن هست انسان به آثار اون كاملا توجه نداشته باشد ولى در وجدان ناخودآگاه اوتاثیر عمیق خود را خواهد گذاشت، آیا مى توان فرمود حوادثى كه از ادامه این حال غفلت و مستى و بى خبرى جلوگیرى مى كند مفید نیست؟ د- سرچشمه تحولات بسیارى از ناملایمات و بحرانهایى كه در زندگى اجتماعى پیش مى آید سرچشمه انقلابات و تحولات در نیروهاى انسانى هست.

همین بحرانهاست كه افراد را وادار مى كند براى رسیدن به وضع بهترى مبارزه دامنه دارى را پیش بگیرند و رفته رفته هستعداد ذاتى كه در نهادشان به ودیعه گذاشته شده به تكامل خود برسد.

مورخان بزرگ معتقدند كه تمدنهاى درخشان بشر همیشه به این علت به وجود آمده هست كه ملتى مستعد مورد هجوم دشمنان خود برنامه گرفتند، همین موضوع هستعدادهاى اونان را شكوفا ساخته و سرانجام اونانرا چون پولاد آب دیده و چون مردان با شهامت پرورده هست.

همانطور كه زوال تمدنهاى بزرگ بدینجهت بوده هست كه تهاجم خارجى بر اون ملت قطع شده هست و اون ملت در یك زندگى مرفه به حالت خمودى و سستى برنامه گرفته اند و درنتیجه پیروزیهاى خود را از دست داده اند.

پس چه مانعى دارد كه قسمتى از این حوادث براى این باشد كه نیروى بشر در پیچ وخم مشكلات و نشیب و فراز اون تكامل یابد.

و نیز حقیقت پوشیده افراد بدین وسیله ظاهر گردد.

چه بسیار اشخاصیكه فكر مى كردند هنگام جنگ مرد سلحشورى هستند ولى به هنگام جنگ، فرارى از آب در آمدند.

كوتاه سخن اونكه گرفتاریها و مشكلات براى تشخیص حال افراد بشر میزان خوبى هست همانطور كه خداوند در قراون كریم مى فرماید: (الذى ایجاد الموت و الحیوه لیبلوكم ایكم احسن عملا و هو العزیز الغفور)) 3 (اونچه فرمودیم ما را بر اون مى دارد كه هر حادثه اى كه در جهان آفرینش به وجود مى آیداونرا در نظام خلقت و جملگى موجودات مفید و موثر بدانیم.

6- مدنى بالطبع دانشمندان و فلاسفه فرموده اند انسان مدنى بالطبع هست یعنى طبیعتا اجتماعى هست ونمى تواند به تنهایى زندگى كند و پايه ا ترقى و تكامل او فقط در زندگى اجتماعى به وجود مى آید.

اختلاف در هستعداد و مواهب زندگى یكى از شاهكارهاى خلقت هست كه افراد بشر را با هم مرتبط مى سازد و مى توانند نظام اجتماعى را بربرنامه سازند، زیرا اختلاف طبیعى و تفاوت افراد از نظر هستعداد موجب مى شود كه همه به هم نیازمند باشند وكارها تقسیم گردد و هر كس مطابق ذوق خود گوشه یى از كارهاى اجتماعى را بگیرد واجرا کند.

گرچه بعضى از كارها در نظر امت اهمیت بیشترى دارد ولى این دلیل نمى شود كه صاحبان مشاغل آزاد و ظاهرا كم اهمیت از نظر امت خالى از نبوغ و هستعدادباشند، زیرا مى توان فرمود بیشتر صنایع بزرگ و كارخانه هاى معظم ساخته افكار همان افرادى هست كه روزگارى با دستهاى خود صنعتى را انجام مى دادند.

ساوقت خلقت، نظام كهن و منظم یعنى تقسیم كار را براى فرزندان خویش گسترده هست و اونانرا به خاطر ادامه زندگى اجتماعى و سراسر محبت و همكارى بدان ترتیب آماده مى سازد یعنى هر كس را ذوقى در سر مى نهد تا بتواند گوشه یى از نیازهاى اجتماعى راجواب مثبت دهد.

چنانكه خداوند مى فرماید: (و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا)) 4 (ترجمه- ما بعضى را بر بعضى از نظر نیروهاى ذاتى و مواهب زندگى برتر برنامه دادیم تا بتوانند همدیگر را در مسائل زندگى هستخدام كنند و از هم هستفاده ببرند، بنابراین اونكه خود را در رشته یى مانند فیزیك ضعیف مى بیند نباید ناامید شود بلكه باید به متخصص روانشناس مراجعه كند تا با كاوش علمى در غرایز و نیروهاى خدادادى میزان ذوق و رشته تخصصى او را تعیین كند.

به راستى مى توان فرمود غالب افرادیكه از مواهب زندگى محروم مى شوند به خاطر یاس وبدبینى هست زیرا وقتى خود را در یك رشته ناتوان دیدند به غلط چنین مى پندارندكه در تمام رشته ها ضعیفند و از فعالیت دست بر مى دارند و رفته رفته در نبردزندگى شكست مى خورند و محرومیتهاى زیادى مى بینند.با آرزوی موفقیت


72 out of 100 based on 47 user ratings 422 reviews

نباشید. باتوجه به آیه
من مدتی بود که تصمیم گرفته بودم قران رو حفظ کنم و دنبال یه نرم افزار قرانی
نباشید در آیه 4 سوره تین کلمه "تقویم" به چه معناست؟لطفا کمی در مورد این
نباشید. ایاتی از قران که شان نزول ان در موردحصرت امام حسن مجتبی باشد
تشدید میباشد؟ 2 ـتعداد کلمات قرآن چه تعداد است ؟ 3 ـ آخرین سوره مدنی کدام
و خسته نباشید در قران به صراحت نام حور العین به عنوان زن های بهشتی امده
بررسی عواملی که در رضایت شغلی مربیان پرستاری مدارس پرستاری تهران موثرند
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری - پرستاران بالینی در برنامه آشناسازی به محیط و وظایف کاری و مقایسه آن با یکدیگر در بیمارستانهای آموزشی منتخ
بررسی میزان آگاهی مادران باردار در مورد خطرات کشیدن سیگار در دوران حاملگی
بررسی نظرات دانشجویان و اعضا هیئت آموزشی مدارس عالی پرستاری تهران درمورد خصوصیات یک مربی بالینی کارآمد
بررسی نظارت پرستاران شاغل و بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب دولتی تهران در مورد ساعات ملاقات محدود و ساعات ملاقات آزاد و مقایسه نظرات
ارزیابی مراقبتهای دوران بارداری برای زنان نخست حامله در طی دوران سه ماهه اول بارداری
بررسی و تعیین اپی‌زیاتومی و میزان پارگیهای پرینه ناشی از عدم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زایی که جهت زایمان به بیمارستانهای منتخب دولتی تهرا
بررسی عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زایمان و قسمت استریلیزاسیون مرکزی زایشگاههای منطقه شرق (بهداری تهران)
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی تسهیلات آموزشی و ارائه انواع برنامه های بهسازی انسانی دفاتر پرستاری بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر ته
*