مهمی که برای من پیش امده ، این است که در اکثر مواقعی که من برای انجام کاری

قسم های خداوند در قرآن و امكان ارتباط موضوعی آنها با هم ،تحقیق یا تحقیقاتی
گرفته ام شروع به حفظ قرآن نمایم به نظر شما در این سن میتوانم اینكار را

از این که حضرت محمد(ص) آن را بیاورند وجود داشته؟؟زیرا در حدیثی از حضرت
در ایات قرآن بای خودش ما به کار برده نه من؟ انا - نحن. ویا در بیشتر جاها
ایه 42 سوره ی ال عمران میباشد كه در ان ایه شریف از حضرت مریم به عنوان سیده
بررسی میزان آگاهی معلمان مدارس ابتدایی شهر مشهد در رابطه با پیشگیری و کنترل سل ریوی
بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به بیماری قند در مورد بیماری قند و اصول مراقبت از خود در بیمارستانهای خصوصی تهران
بررسی و تعیین انواع فعالیتهای بالینی که دانشجویان لیسانس پرستاری بر حسب درک فردی خود به عنوان تجارب بالینی تنیدگی‌آور قلمداد می‌کنند
بررسی میزان آگاهی زنان تهران درباره سرطان دهانه رحم و راه تشخیص زودرس آن و ارتباط آن با انجام و ترتیب انجام پاپانیکلائو در آنها
بررسی نظر پزشکان متخصص شاغل در بیمارستانهای تهران در مورد حرفه پرستاری و میزان آگاهی آنان از وظایف پرستاران بالینی
بررسی میزان آگاهی مدیران خدمات پرستاری شاغل در بیمارستانهای منتخب نواحی چهارگانه تهران از مدیران و اصول آن
بررسی نگرش اقشار منتخب جامعه نسبت به حرفه پرستاری در تهران
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری در موارد اصول مدیریت و ارتباط آن با میزان رضایت سرپرستاران از نحوه مدیریت آنها در بیمارستانهای آموزشی تهرا
بررسی روشهای ارتباطی موجود بین مدیران پرستاری و سرپرستاران بخشها و ارزیابی سرپرستاران مزبور از این روشهای ارتباطی در بیمارستانهای منتخب
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران

مهمی که برای من پیش امده ، این است که در اکثر مواقعی که من برای انجام کاری
با سلام،
یک سوال مهمی که برای من پیش امده ، این است که در اکثر مواقعی که من برای انجام کاری یا آرامش و راهنمایی به قرآن پناه می برم و تفال می زنم ، به یکی از ماجراهای حضرت موسی می رسم که دقیقا متوجه نمی شم آیا من از داستان زندگی موسی درس خاصی باید بگیرم؟چطور می توانم به اصل موضوع و حقیقت آن برسم؟
با تشکر
پاسخ :
با عرض سلام

: در سوره مبارکه ال عمران ایه ی دوم اشاره شده که خداوند پیش از قران کتاب


سجده ایه 11 گفته شده عزراییل جان مردم را می گیرد ولی در سوره انعام ایه 51
در اینکه قراون مایه آرامش هست شکی نیست و برای بهره برداری بیشتر از قراون میتوانید به کتب تفسیری مثل تفسیر نمونه یا تفسیر نور مراجعه کنید تا نقاط مبهم را متوجه شوید اما اینکه آیا منظور خاصی از آمدن صفحات خاصی از قراون هست در این باره نمیتوان اظهار نظر کرد چرا که در روایتى از امام صادق (ع) تفأل زدن به قراون مورد نهى برنامه گرفته هست لا تتفأل بالقراون.


عدد خاص 4 در تعداد همسرانی که در آیه کریمه فانکحو الیتمی ....مثنی و ثلاث
بنا به اونچه برخى از فقیهان و اهل حدیث فرموده‏اند مراد از تفأل در این حدیث آینده‏نگرى و پیش‏بینى آینده به وسیله قراون هست.


قیامت و قبل از محاسبه و جزای اعمال انسان ها اتفاقاتی مانند زمین لرزه ،
مثل تفأل زدن به جهت این كه براى ما معلوم شود مریض خوب مى‏شود یا مى‏میرد و یا گمشده‏اى پیدا مى‏شود یا نه.


پاسخ این پرسش را با ذکر منابع معتبر از شیعه و سنی برایم بدهید. باتشکر. اتی
این‏گونه تفأل زدن به قراون مورد نهى برنامه گرفته هست و این غیر از هستخاره گرفتن به وسیله قراون هست.


رادر شب مبارك نازل كردیم وتاریخ میگوید در27رجب سوره اقرا بربك....نازل شده


نباشید لطفا نظر قرآن را در رابطه با رفتار مرد با همسر بیان نمائید. آیا


سه کلمه ای که در قرآن آمده سوالی داشتم . تفاوت و کاربرد کلمات (فعل عمل
برخى تفأل را در این روایت این‏گونه نیز معنى كرده‏اند كه شخص هنگام مطالعهیا شنیدن آیه‏اى، اون آیه را تفأل به چیزى بزند و بگوید فلان طور خواهد شد.

ازاین‏رو با تفأل به قراون نمى‏توان مسیر زندگى خود را تعیین كرد و به یافته‏هاى خود اعتماد پیدا كرد، بلكه فرجام كار را به مصلحت خداوند واگذار كنید و راضى به رضاى خداوند باشید و بالاتر اون كه انس با قراون و تلاوت آیات الهى را وابسته به امور زودگذر و ناپایدار نكنید بلكه با نگاه معرفت‏یابى و انس با یاد خداوند قراون بخوانید، در این صورت خداوند نظر لطف و رحمت به شما دارد و بیش از انتظار زندگى شما سامان مى‏یابد.

موفق باشید


60 out of 100 based on 15 user ratings 890 reviews

آیه 18 سوره شوری را برای من ای
است یا نه ؟ 2- شیعه قائل به تحریف قرآن است یا نه ؟اگر نیست پس چرا در کتاب
نهفته و آن را پیدا کرده اند چیست
بعضی از علمای غیر شیعه، اشکالاتی به تفسیر شیعه از آیه شریفه "النبی اولی
مورد نهضت عاشورا ،و كلا در مورد عاشورا در قرآن چیزی آورده شده است؟ آیه

بررسی عواملی که در رضایت شغلی مربیان پرستاری مدارس پرستاری تهران موثرند
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری - پرستاران بالینی در برنامه آشناسازی به محیط و وظایف کاری و مقایسه آن با یکدیگر در بیمارستانهای آموزشی منتخ
بررسی میزان آگاهی مادران باردار در مورد خطرات کشیدن سیگار در دوران حاملگی
بررسی نظرات دانشجویان و اعضا هیئت آموزشی مدارس عالی پرستاری تهران درمورد خصوصیات یک مربی بالینی کارآمد
بررسی نظارت پرستاران شاغل و بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب دولتی تهران در مورد ساعات ملاقات محدود و ساعات ملاقات آزاد و مقایسه نظرات
ارزیابی مراقبتهای دوران بارداری برای زنان نخست حامله در طی دوران سه ماهه اول بارداری
بررسی و تعیین اپی‌زیاتومی و میزان پارگیهای پرینه ناشی از عدم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زایی که جهت زایمان به بیمارستانهای منتخب دولتی تهرا
بررسی عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زایمان و قسمت استریلیزاسیون مرکزی زایشگاههای منطقه شرق (بهداری تهران)
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی تسهیلات آموزشی و ارائه انواع برنامه های بهسازی انسانی دفاتر پرستاری بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر ته
*