حفظ قرآن کریم

نهفته و آن را پیدا کرده اند چیست
بعضی از علمای غیر شیعه، اشکالاتی به تفسیر شیعه از آیه شریفه "النبی اولی
مورد نهضت عاشورا ،و كلا در مورد عاشورا در قرآن چیزی آورده شده است؟ آیه

کهف و داستان موسی و خزر چه نکاتی رو در سوال کردن باید در نظر بگیریم؟ با
رحیمی اگه یه 20آیه ازسوره ی روم روبه من بگیدممنو
بررسی میزان آگاهی معلمان مدارس ابتدایی شهر مشهد در رابطه با پیشگیری و کنترل سل ریوی
بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به بیماری قند در مورد بیماری قند و اصول مراقبت از خود در بیمارستانهای خصوصی تهران
بررسی و تعیین انواع فعالیتهای بالینی که دانشجویان لیسانس پرستاری بر حسب درک فردی خود به عنوان تجارب بالینی تنیدگی‌آور قلمداد می‌کنند
بررسی میزان آگاهی زنان تهران درباره سرطان دهانه رحم و راه تشخیص زودرس آن و ارتباط آن با انجام و ترتیب انجام پاپانیکلائو در آنها
بررسی نظر پزشکان متخصص شاغل در بیمارستانهای تهران در مورد حرفه پرستاری و میزان آگاهی آنان از وظایف پرستاران بالینی
بررسی میزان آگاهی مدیران خدمات پرستاری شاغل در بیمارستانهای منتخب نواحی چهارگانه تهران از مدیران و اصول آن
بررسی نگرش اقشار منتخب جامعه نسبت به حرفه پرستاری در تهران
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری در موارد اصول مدیریت و ارتباط آن با میزان رضایت سرپرستاران از نحوه مدیریت آنها در بیمارستانهای آموزشی تهرا
بررسی روشهای ارتباطی موجود بین مدیران پرستاری و سرپرستاران بخشها و ارزیابی سرپرستاران مزبور از این روشهای ارتباطی در بیمارستانهای منتخب
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران

حفظ قرآن کریم
میشه چند روش برای حفظ قرآن کریم بیان کنید.با تشکر*
پاسخ :
با عرض سلام

پاسخ به سوالم از شما تشکر می کنم. لطفا بگویید در قران کریم کلمه های حق


ترجمه آیات الکرسی را برای من ار
تصمیم و علاقه شما به حفظ قراون بسى مایه خوشبختى و سعادت هست و لذا قبل از هر تدبیرى از خدا بخواهید كه شما را در این راه پایدار و موفق بدارد و در قدم بعدى براى توفیق در این امر بهتر هست به چند نكته توجه داشته باشید.


نباشید میخواستم بدونم مهمترین و بزرگترین سوالی که در قران مجید مطرح


کارهای بد را در همین دنیا از انسان ها میگیرد؟ ( لطفا با اسناد قرانی برام


ایا بعداز (یس) گفتن صل الله علیه وا
1- انگیزه عالى و خالصانه، براى این عمل فراهم آورید لذا با مطالعهروایات مربوطه ثواب حفظ قراون و مانند اون سطح انگیزه خود را افزایش دهید.


قیام امام حسین نام پیامبر اكرم "محمد "و احمد "چند بار در قرآن ودر چه سوره


تلفظ صحیح راهنمائی کنید لطفا بگید در سوره قدر در این آیه سَلَامٌ هِیَ


واقعیتش من از جواب سوالم چیزی دستگیرم نشد و دوست داشتم و دارم که کمی بیشتر
2- روخوانى و خوب خوانى (قواعد تجوید)، قراون را به صورت كامل و دقیق فراگیرید.3- تنظیم اوقات براى كارهاى تحصیلى و اختصاص دادن وقت مناسب سپس انجام فریضه صبح و كمى ورزش؛ مثلا هفته اى حداقل سه روز به مدت نیم ساعت تا یك ساعت به حفظ قراون بپردازید در ضمن سعى كنید آرام ترین مكان را انتخاب نمایید.4- هستفاده كردن از یك نوع قراون و بهترین نسخه ها و رسم الخطهاى قراون مجید (خط عثمان طه).

5- به همراه داشتن یك قراون جیبى از همان خط براى مرور در ایام فراغت.6- توجه به معانى الفاظ قراون و شروع كردن از سوره هاى كوتاه قراون.7- رعایت كردن امورى كه حافظه را تقویت مى كند؛ مانند: زدن مسواك، هستعمال بوى خوش، داشتن وضو، نگاه به خط قراون، هستنشاق، پرهیز از گناه، عمل به مستحبات و خوردن كشمش و پرهیز از امورى كه حافظه را كم مى كنند؛ مانند: گناه، دروغ فرمودن، گوش دادن به موسیقى، غرور، لجاجت و عصبانیت.8- میزان مقطع حفظ را كم و كوتاه انتخاب كنید و اندك اندك اقدام كنید.9- مقدار زیاد را براى حفظ بر خود تحمیل نكنید تا موجب خستگى شود.10- همت و پشتكار شرط هستمرار تا رسیدن به هدف هست و باید اون را تحصیل كنید.

براى خطا نكردن در موارد مشابه باید از نشانه گذارى هاى مختلف هستفاده كرد؛ یعنى، جمله متشابه را با یك مشخصه از موارد دیگر جداسازى كرده و اونها را مشخص نمود.

براى آگاهى بیشتر به كتاب(1) مراجعه فرمایید.درباره روش های مختلف حفظ قراون به کتاب زیر مراجعه کنید

پى‏نوشت‏

(1) «روش هاى حفظ قراون، هستاد پرهیزگار»
78 out of 100 based on 23 user ratings 398 reviews

است را با عنایت به ایات قران تفس
ی
بهترین ترجمه‌ی انگلیسی موجود از قرآن را به م
امام حسین ع بالا
شما را به حضرت ولی عصر قسم در خصوص مفاهیم و مصادیق عذاب در قران توضیح بفرمایید؟
درباره اینكه انسان بعد از اینكه به بهشت بره چی میشه آیاتی آمده یا نه منظور
بررسی عواملی که در رضایت شغلی مربیان پرستاری مدارس پرستاری تهران موثرند
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری - پرستاران بالینی در برنامه آشناسازی به محیط و وظایف کاری و مقایسه آن با یکدیگر در بیمارستانهای آموزشی منتخ
بررسی میزان آگاهی مادران باردار در مورد خطرات کشیدن سیگار در دوران حاملگی
بررسی نظرات دانشجویان و اعضا هیئت آموزشی مدارس عالی پرستاری تهران درمورد خصوصیات یک مربی بالینی کارآمد
بررسی نظارت پرستاران شاغل و بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب دولتی تهران در مورد ساعات ملاقات محدود و ساعات ملاقات آزاد و مقایسه نظرات
ارزیابی مراقبتهای دوران بارداری برای زنان نخست حامله در طی دوران سه ماهه اول بارداری
بررسی و تعیین اپی‌زیاتومی و میزان پارگیهای پرینه ناشی از عدم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زایی که جهت زایمان به بیمارستانهای منتخب دولتی تهرا
بررسی عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زایمان و قسمت استریلیزاسیون مرکزی زایشگاههای منطقه شرق (بهداری تهران)
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی تسهیلات آموزشی و ارائه انواع برنامه های بهسازی انسانی دفاتر پرستاری بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر ته
*