طباطبایی امام جمعه اصفهان در سخنان تفسیرشان فرمودند که در قرآن هیچ تحریفی

از امامانی که اینقدر مهمتر هستند در قران نیامده است؟ ما اعتقاد داریم
بفرمایید بس در قرآن به چه معنا می باشد
كدام یك از گیاهان زیر، بیشتر در قرآن كریم ذكر شده است؟ زیتون نخل رمان
در مورد خاتمیت از قول شخصی به نام کاویان صادق زاده میلانی مطرح کرده است
بر خلاف قوانین علمی
قوت. من شنیدم که در قرآن در مورد اینکه حیات در هیچ سیاره ای جز زمین نیست
بررسی میزان آگاهی معلمان مدارس ابتدایی شهر مشهد در رابطه با پیشگیری و کنترل سل ریوی
بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به بیماری قند در مورد بیماری قند و اصول مراقبت از خود در بیمارستانهای خصوصی تهران
بررسی و تعیین انواع فعالیتهای بالینی که دانشجویان لیسانس پرستاری بر حسب درک فردی خود به عنوان تجارب بالینی تنیدگی‌آور قلمداد می‌کنند
بررسی میزان آگاهی زنان تهران درباره سرطان دهانه رحم و راه تشخیص زودرس آن و ارتباط آن با انجام و ترتیب انجام پاپانیکلائو در آنها
بررسی نظر پزشکان متخصص شاغل در بیمارستانهای تهران در مورد حرفه پرستاری و میزان آگاهی آنان از وظایف پرستاران بالینی
بررسی میزان آگاهی مدیران خدمات پرستاری شاغل در بیمارستانهای منتخب نواحی چهارگانه تهران از مدیران و اصول آن
بررسی نگرش اقشار منتخب جامعه نسبت به حرفه پرستاری در تهران
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری در موارد اصول مدیریت و ارتباط آن با میزان رضایت سرپرستاران از نحوه مدیریت آنها در بیمارستانهای آموزشی تهرا
بررسی روشهای ارتباطی موجود بین مدیران پرستاری و سرپرستاران بخشها و ارزیابی سرپرستاران مزبور از این روشهای ارتباطی در بیمارستانهای منتخب
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران

طباطبایی امام جمعه اصفهان در سخنان تفسیرشان فرمودند که در قرآن هیچ تحریفی
باسلام
آیت الله طباطبایی امام جمعه اصفهان در سخنان تفسیرشان فرمودند که در قرآن هیچ تحریفی صورت نگرفته است و حتی نقطه ای کم و یا زیاد نشده است. ایشان در قسمتی از سخنانشان همچنین گفته بودند که بعضی (ها) در سوره حمد کلمه "مالک یوم الدین" را "ملک یوم الدین" دانسته اند و بعضی(ها) نقل کرده اند که ما آن را "ملک یوم الدین" از پیامبر شنیده ایم . ایشان همچنین فرمودند که این ، تغییر زیادی در معنای آن بوجود نمی آورد و چنین چیزی تحریف نیست؟
حال به نظر شما این موضوع تحریف قرآن به حساب نمی آید؟
پاسخ :
با عرض سلام

علوم در قرا ن است یا همه علوم باهم ارتباط دارند -و به عبارتی همه علوم
تحریف در لغت از ریشه «حرف» به معناى كناره، جانب و اطراف یك چیز گرفته شده و تحریف چیزى، كنار زدن و كج كردن اون از جایگاه اصلى خود و به سوى دیگر بردن هست

مورد با سید الشهدا ، خداوند منان بر پیغمبر نازل فرموده چند تاست و سه مورد
تحریف در اصطلاح قراون‏شناسى داراى اقسامى هست از جمله:

خواستم بدانم معنای فارسی " یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنهار
1.


به آیه ای برخوردم که ترجمه اون به این شرح است: « همانا من گنج پنهانی بودم
تحریف با تعویض كلمات یعنى، برداشتن كلمه‏اى و جایگزین كردن اون با كلمه‏اى دیگر

می خواهم که بر جمع گرایی به جای تنهایی اشاره داشته باشد یا آیاتی که نشان
2.


از آیه ونفخت فیه من روحی ...حجر 28 می خواستم لطفا منابعش رو هم بگید.توی دانشگاه
تحریف به زیاده یعنى، اضافه کردن كلمه یا جمله‏اى به آیات قراون

پاسخ به شبهه قرآن و اسلام از سلمان فارسی طرح شده اند. در صورتی که پاسخ
3.


محترم از جنابعالی دو سوال قرآنی داشتم: 1) تنها سوره ای ك در پایان تمام
تحریف به نقیصه یعنى، ساقط كردن كلماتى از قراون و یا اعتقاد به اینكه كلمه، آیه یا سوره‏اى از قراون كریم ساقط شده هست.

دیگر اقسام اون عبارت هست از: 1.

تحریف معنوى، 2.

تحریف موضعى، 3.

تحریف در قرائت، 4.

تحریف در لهجه و گویش.


هیچ یك از این اقسام، به ساحت قراون كریم راه ندارد.

پايه اً تحریف كتاب آسمانى، بدین معنا هست كه این تغییرات به گونه‏اى انجام پذیرد كه دیگر كلام الهى، به درستى شناخته نشود و از دسترس بشر خارج گردد و یا چیزى به عنوان كلام خدا شناخته شود كه سخن او نیست.

مصونیت قراون از تحریف، به معناى «ماندگارى» متن اصلى قراون و آشنایى با اون در میان امت هست به گونه‏اى
كه هیچ‏گاه مسلمانان و دیگر جوامع بشرى، از شناخت و دسترسى به متن اصلى اون محروم نشده و كلام خدا را از غیر اون با وضوح و آشنایى كامل تمیز خواهند داد.
با توجه به این مطلب هیچ کدام از گزینه های بالا در این مورد وجود ندارد و اگر هم نقل ملک در این باره صورت گرفته باید این را ارزیابی کرد که آیا این قرائت هم اکنون متداول هست یا خیر ؟
موفق باشید60 out of 100 based on 45 user ratings 1220 reviews

انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون در این آیه آمده كه قرآن از تحریف محفوظ
بخواهد بی حساب روزی می دهد! آیا این حساب را انسان نمی داند وتوان درک ندارد
درباره ی آیات قرآنی پیرامون نجوم و شگفتی های آسمان كه امروزه علم آنهارا
از معجزات قران و چیز هایی که درستی ارسال قرآن از سمت خدا را تصدیق میکند
؟ و چند بار در
واژه سمع به صورت مفرد آمده و لی ابصار و افئده به صورت جمع آمده است. اگر
بررسی عواملی که در رضایت شغلی مربیان پرستاری مدارس پرستاری تهران موثرند
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری - پرستاران بالینی در برنامه آشناسازی به محیط و وظایف کاری و مقایسه آن با یکدیگر در بیمارستانهای آموزشی منتخ
بررسی میزان آگاهی مادران باردار در مورد خطرات کشیدن سیگار در دوران حاملگی
بررسی نظرات دانشجویان و اعضا هیئت آموزشی مدارس عالی پرستاری تهران درمورد خصوصیات یک مربی بالینی کارآمد
بررسی نظارت پرستاران شاغل و بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب دولتی تهران در مورد ساعات ملاقات محدود و ساعات ملاقات آزاد و مقایسه نظرات
ارزیابی مراقبتهای دوران بارداری برای زنان نخست حامله در طی دوران سه ماهه اول بارداری
بررسی و تعیین اپی‌زیاتومی و میزان پارگیهای پرینه ناشی از عدم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زایی که جهت زایمان به بیمارستانهای منتخب دولتی تهرا
بررسی عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زایمان و قسمت استریلیزاسیون مرکزی زایشگاههای منطقه شرق (بهداری تهران)
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی تسهیلات آموزشی و ارائه انواع برنامه های بهسازی انسانی دفاتر پرستاری بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر ته
*