اعمالی را که رضای خداوند در انجام آنهاست را عنوان بفرمایید با تشکر وسپاس

محترم از جنابعالی دو سوال قرآنی داشتم: 1) تنها سوره ای ك در پایان تمام
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون در این آیه آمده كه قرآن از تحریف محفوظ
بخواهد بی حساب روزی می دهد! آیا این حساب را انسان نمی داند وتوان درک ندارد
درباره ی آیات قرآنی پیرامون نجوم و شگفتی های آسمان كه امروزه علم آنهارا
از معجزات قران و چیز هایی که درستی ارسال قرآن از سمت خدا را تصدیق میکند
؟ و چند بار در
بررسی میزان آگاهی معلمان مدارس ابتدایی شهر مشهد در رابطه با پیشگیری و کنترل سل ریوی
بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به بیماری قند در مورد بیماری قند و اصول مراقبت از خود در بیمارستانهای خصوصی تهران
بررسی و تعیین انواع فعالیتهای بالینی که دانشجویان لیسانس پرستاری بر حسب درک فردی خود به عنوان تجارب بالینی تنیدگی‌آور قلمداد می‌کنند
بررسی میزان آگاهی زنان تهران درباره سرطان دهانه رحم و راه تشخیص زودرس آن و ارتباط آن با انجام و ترتیب انجام پاپانیکلائو در آنها
بررسی نظر پزشکان متخصص شاغل در بیمارستانهای تهران در مورد حرفه پرستاری و میزان آگاهی آنان از وظایف پرستاران بالینی
بررسی میزان آگاهی مدیران خدمات پرستاری شاغل در بیمارستانهای منتخب نواحی چهارگانه تهران از مدیران و اصول آن
بررسی نگرش اقشار منتخب جامعه نسبت به حرفه پرستاری در تهران
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری در موارد اصول مدیریت و ارتباط آن با میزان رضایت سرپرستاران از نحوه مدیریت آنها در بیمارستانهای آموزشی تهرا
بررسی روشهای ارتباطی موجود بین مدیران پرستاری و سرپرستاران بخشها و ارزیابی سرپرستاران مزبور از این روشهای ارتباطی در بیمارستانهای منتخب
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران

اعمالی را که رضای خداوند در انجام آنهاست را عنوان بفرمایید با تشکر وسپاس
سلام
خواهشمندم اعمالی را که رضای خداوند در انجام آنهاست را عنوان بفرمایید
با تشکر وسپاس فراوان
پاسخ :
با عرض سلامهمه بزرگان می فرمایند نیازی نیست دنبال سیر و سلوک و عرفان و ذکر باشید بلکه همین حلال و حرام الهی را که در رساله ها هست و هر کس با رجوع به نفسش متوجه اون میشود ،عمل کنیداعمالی مثل نماز و روزه و ادای حق الناس پرداخت خمس و زکات و ترک محرماتی نظیر غیبت ،تهمت ،دروغ ،حسادت ،فحش ،آبرو ریزی ، اختلاف افکنی ...


واژه سمع به صورت مفرد آمده و لی ابصار و افئده به صورت جمع آمده است. اگر
و خیلی از کارهایی که با کمی تأمل به اون میرسید.موفق باشید

60 out of 100 based on 35 user ratings 410 reviews

بدونم با توجه به اینکه در قران کریم امده که خداوند ان را از تحریف مصون
داستان كاملش در یك سو
تشکر از پاسخ شما متاسفانه قسمت دوم سوالم را جواب ندادین که دوباره می
دارد که مردم را از یکسری کارها که در زمان جاهلیت انجام می گرفته نهی می
در كدام آیه از قران كریم مطلبی در مورد ولایت فقیه نوشته شده و آیا بدون
آیه""انا انزلنا الی مداین اخاهم شعیبا"در کدام سوره قران آمده است و اگر
نساء داریم كه مرد میتواند زن رابزند منظور از این چیست چرا زن نمیتواند
نباشید. اینجانب قصد دارم تمامی آیاتی از قرآن را که درباره ی " غضب خداوند
در قرآن؟ سوره 3 آیه 133 بر یکدیگر پیشی گیرید، برای آمرزش پروردگار خویش
آیا نام کوروش کبیر در قرآن آمده است؟ با چه نامی ؟ ودر چه سوره و آیه ای؟ باتشکر
سوال در مورد آیات ۳۵ تا۳۸ سورهٔ بقره داشتم. -- فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ
گرفتن با فرآن است دنبال مرکزی که بصورت تضمینی قرآن را برای بزرگسالان
سوال در مورد آیه اول سورهٔ قمر داشتم،آیا این آیه اشاره به یکی از نشانه‌های
بررسی عواملی که در رضایت شغلی مربیان پرستاری مدارس پرستاری تهران موثرند
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری - پرستاران بالینی در برنامه آشناسازی به محیط و وظایف کاری و مقایسه آن با یکدیگر در بیمارستانهای آموزشی منتخ
بررسی میزان آگاهی مادران باردار در مورد خطرات کشیدن سیگار در دوران حاملگی
بررسی نظرات دانشجویان و اعضا هیئت آموزشی مدارس عالی پرستاری تهران درمورد خصوصیات یک مربی بالینی کارآمد
بررسی نظارت پرستاران شاغل و بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب دولتی تهران در مورد ساعات ملاقات محدود و ساعات ملاقات آزاد و مقایسه نظرات
ارزیابی مراقبتهای دوران بارداری برای زنان نخست حامله در طی دوران سه ماهه اول بارداری
بررسی و تعیین اپی‌زیاتومی و میزان پارگیهای پرینه ناشی از عدم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زایی که جهت زایمان به بیمارستانهای منتخب دولتی تهرا
بررسی عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زایمان و قسمت استریلیزاسیون مرکزی زایشگاههای منطقه شرق (بهداری تهران)
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی تسهیلات آموزشی و ارائه انواع برنامه های بهسازی انسانی دفاتر پرستاری بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر ته
*