چرا نام سوره

در مورد ایه های 20 تا 26 سوره مائده می خواستم و در مورد قوم بنی اسرائیل . اگر
بیشتر با قرآن و اعجاز آن و روش های تدبر در آن شما چه کتاب یا سایتهایی
افزاری را معرفی کنید که قرآن را با
چرا تو قرآن نداریم حتی اگر مرد وظایفشو به خوبی انجام نده زن نمیتونه اونو
قبل در قران کریم خواندم که قوم یهود یا بنی اسرائیل دوازده فرقه می باشند
بگویید ترتیب سوره های قران (اول حمد بهد بقره ..) را چه کسی انتخاب کرده و
بررسی میزان آگاهی معلمان مدارس ابتدایی شهر مشهد در رابطه با پیشگیری و کنترل سل ریوی
بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به بیماری قند در مورد بیماری قند و اصول مراقبت از خود در بیمارستانهای خصوصی تهران
بررسی و تعیین انواع فعالیتهای بالینی که دانشجویان لیسانس پرستاری بر حسب درک فردی خود به عنوان تجارب بالینی تنیدگی‌آور قلمداد می‌کنند
بررسی میزان آگاهی زنان تهران درباره سرطان دهانه رحم و راه تشخیص زودرس آن و ارتباط آن با انجام و ترتیب انجام پاپانیکلائو در آنها
بررسی نظر پزشکان متخصص شاغل در بیمارستانهای تهران در مورد حرفه پرستاری و میزان آگاهی آنان از وظایف پرستاران بالینی
بررسی میزان آگاهی مدیران خدمات پرستاری شاغل در بیمارستانهای منتخب نواحی چهارگانه تهران از مدیران و اصول آن
بررسی نگرش اقشار منتخب جامعه نسبت به حرفه پرستاری در تهران
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری در موارد اصول مدیریت و ارتباط آن با میزان رضایت سرپرستاران از نحوه مدیریت آنها در بیمارستانهای آموزشی تهرا
بررسی روشهای ارتباطی موجود بین مدیران پرستاری و سرپرستاران بخشها و ارزیابی سرپرستاران مزبور از این روشهای ارتباطی در بیمارستانهای منتخب
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران

چرا نام سوره
می خواستم بدانم چرا نام سوره بقره ، بقره است؟
پاسخ :
با عرض سلام

ح


تبریک سال نو میخواستم بپرسم دعای سال تحویل در کدام یک از سوره های قرآن
از اونجا که در آیاتی از این سوره اشاره به داستان گاو بنی اسرائیل دارد اسم سوره را بقره گذاشته اند:

تبارك و تعالی در قرآن میفرماید : فتبارك الله احسن الخالقین ؟ مگر ما بیشخلاصه‏ى ماجرا از این برنامه بوده كه مقتولى در بین بنى اسرائیل پیدا شد كه قاتل اون معلوم نبود.


نباشید: استاد اینجانب از بنده خواسته اند که در مورد ایات بیهوده در قران
در میان‏ قوم نزاع و درگیرى شروع شد و هر قبیله، قتل را به طایفه و قبیله‏اى دیگر نسبت مى‏داد و خود را تبرئه مى‏كرد.

دستیابی به ارامش در پرتوی ای


چند روز پیش سوالی در مورد ایه ها و سوره های قرآن پرسیدم اما تیك ناشناتس
اونها براى داورى و حل مشكل، نزد حضرت موسى رفتند.


اطلاعاتی راجع به خواص صدقه البته با توجه به قرآن و تفسیر نور بدانم.با
موسى علیه السلام به اونها فرمود: خداوند دستور داده گاوى را ذبح كنید و قطعه‏اى از بدن اون را به مقتول بزنید تا زنده شود و قاتل خود را معرّفى كند.

اونها با شنیدن این جواب به موسى علیه السلام فرمودند: آیا ما را مسخره مى‏كنى؟ موسى فرمود: مسخره كردن كار جاهلان هست و من به خدا پناه مى‏برم كه از جاهلان باشم.

بالاخره با طول و تفصیلی که این ماجرا دارد عضوی از گاو را بر بدن مرده میزنند و وی زنده میشود و قاتل خود را معرفی میکند.

پی نوشت:

تفسیر ن

72 out of 100 based on 17 user ratings 992 reviews

یه جا شنیدم که میگفتن خداوند بعد از این که انسان رو خلق کرد از رح خودش
قران آیت الله مكارم حضرت یحیی دستور داشتند كه ازدواج نكنند علت آن چیست؟ آیا
سلام و تبریک سال نو با توجه به اینکه امامت یکی از اصول دین ما است، سؤال
که در قران ام
در قرآن با توجه به تفسیر نور یا

بررسی عواملی که در رضایت شغلی مربیان پرستاری مدارس پرستاری تهران موثرند
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری - پرستاران بالینی در برنامه آشناسازی به محیط و وظایف کاری و مقایسه آن با یکدیگر در بیمارستانهای آموزشی منتخ
بررسی میزان آگاهی مادران باردار در مورد خطرات کشیدن سیگار در دوران حاملگی
بررسی نظرات دانشجویان و اعضا هیئت آموزشی مدارس عالی پرستاری تهران درمورد خصوصیات یک مربی بالینی کارآمد
بررسی نظارت پرستاران شاغل و بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب دولتی تهران در مورد ساعات ملاقات محدود و ساعات ملاقات آزاد و مقایسه نظرات
ارزیابی مراقبتهای دوران بارداری برای زنان نخست حامله در طی دوران سه ماهه اول بارداری
بررسی و تعیین اپی‌زیاتومی و میزان پارگیهای پرینه ناشی از عدم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زایی که جهت زایمان به بیمارستانهای منتخب دولتی تهرا
بررسی عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زایمان و قسمت استریلیزاسیون مرکزی زایشگاههای منطقه شرق (بهداری تهران)
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی تسهیلات آموزشی و ارائه انواع برنامه های بهسازی انسانی دفاتر پرستاری بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر ته
*