قیامت و قبل از محاسبه و جزای اعمال انسان ها اتفاقاتی مانند زمین لرزه ،

یك تحقیق دارم راجع به الگوهای رفتاری در قرآن كه بیشتر مربوط به پیامبران
نباشید دلیل اینکه داستان حضرت موسی زیاد و در اکثر سوره های قرآن تکرار
و عرض خسته نباشید :در سوره اعراف آیه 46 و 47 بر مردان اعرافی اشاره شده است
زیاد قسم یادشده است و باید به
مکرر تاکید شده است که هر که را بخواهیم به راه راست هدایت می کنیم و هر که
خداوند در قرآن فرموده «فالهمها فجورها و تقواها» منظورم این است که چرا
بررسی میزان آگاهی معلمان مدارس ابتدایی شهر مشهد در رابطه با پیشگیری و کنترل سل ریوی
بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به بیماری قند در مورد بیماری قند و اصول مراقبت از خود در بیمارستانهای خصوصی تهران
بررسی و تعیین انواع فعالیتهای بالینی که دانشجویان لیسانس پرستاری بر حسب درک فردی خود به عنوان تجارب بالینی تنیدگی‌آور قلمداد می‌کنند
بررسی میزان آگاهی زنان تهران درباره سرطان دهانه رحم و راه تشخیص زودرس آن و ارتباط آن با انجام و ترتیب انجام پاپانیکلائو در آنها
بررسی نظر پزشکان متخصص شاغل در بیمارستانهای تهران در مورد حرفه پرستاری و میزان آگاهی آنان از وظایف پرستاران بالینی
بررسی میزان آگاهی مدیران خدمات پرستاری شاغل در بیمارستانهای منتخب نواحی چهارگانه تهران از مدیران و اصول آن
بررسی نگرش اقشار منتخب جامعه نسبت به حرفه پرستاری در تهران
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری در موارد اصول مدیریت و ارتباط آن با میزان رضایت سرپرستاران از نحوه مدیریت آنها در بیمارستانهای آموزشی تهرا
بررسی روشهای ارتباطی موجود بین مدیران پرستاری و سرپرستاران بخشها و ارزیابی سرپرستاران مزبور از این روشهای ارتباطی در بیمارستانهای منتخب
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران

قیامت و قبل از محاسبه و جزای اعمال انسان ها اتفاقاتی مانند زمین لرزه ،
با عرض سلام
در آستانه قیامت و قبل از محاسبه و جزای اعمال انسان ها اتفاقاتی مانند زمین لرزه ، متلاشی شدن کوه ها ، تکویر خورشید و ... اتفاق می افتد که بسیار وحشتناک می باشد. سوال بنده این است که آیا تمام انسان ها از این اتفاقات هراسان می شوند؟ آیا فلسفه و حکمت این اتفاقات مشابه مصیبتهایی است که در این دنیا برای انسان رخ می دهد و در احادیث داریم که باعث آمرزش گناهان، پاداش اخروی، امتحان انسان و ... می شود؟
و اصلا آیا در احادیث و یا آیات قران درباره حکمت این اتفاقات و ترسناک بودن آن که طبیعتا مطلوب آدمی نیست سخنی به میان آمده است؟( با توجه به این که این اتفاقات قبل از محاسبه اعمال در عرصه محشر اتفاق می افتد و به معنای جزای اعمال نیست)
با تشکر
پاسخ :
در جواب به این پرسش به چند نكته اشاره مى شود: 1.


مبحث دیه آیا در قرآن كریم به صراحت در مورد دیه زن و مرد حرفی به میان آمده
صحنه آخرت صحنه ظهور و تجلى هیبت و كبریایى خداوند هست.


فرموده اگر می خواهید مرده بنی اسرائیل زنده شوده باید بدن گاوی را به بدن
خداوند در سوره مباركه غافرآیه 15 و 16 در توصیف روز قیامت مى فرماید: «لینذر یوم التَّلاق.


استاد ارجمندوتسلیت شهادت بانوی دو عالم استاد گرامی من مدتی است که تصمیم
یوم هم بارزون لا یخفى على اللّه منهم شى‏ءٌ لمن الملك الیوم للّه الواحد القهّار» «تا امت را از روز ملاقات بیم دهد.


و عرص خسته نباشید.در سوره اعراف آیه صد و چهل و پنج اشاره شده که ای موسی
روز تلاقى روزى هست كه همه اونها آشكار شوند و چیزى از اونها بر خدا مخفى نخواهد ماند، حكومت و سلطنت از اون كیست؟ براى خداوند یكتایى قهار هست».


مرد و زن چه گفته شده و اینکه چرا ارثی
در این دو آیه چند ویژگى از ویژگى هاى قیامت بیان شده كه هر كدام اشارتى هست به هیبت و عظمت خداوند.


1-میخواستم بدونم که ایا درباره این جمله> ایه ای هست؟ 2- به دلیل اینکه بخش
روزى كه تمام پرده ها و حجاب ها كنار مى رود) یوم هم بارزون (.


بدانم واقعا سحر و جادو در قران آمده است و برای باطل کردن آن باید چه کرد؟
یكم.


در قرآن چه کسانی هستند و آیا مقام مؤمنین بالاتر است یا مسلمین؟ 2- در بارۀ
موانع مادى همچون كوه ها برچیده مى شود و به فرموده قراون زمین به صورت قاعا صفصفا) هموار و بدون پستى و بلندى (در مى آید) طه، آیه 601 (.

دوم.

دیگر همه انسان ها از درون قبرها سربر مى دارند و خارج مى شوند.

سوم.

اسرار درون همگان آشكار مى گردد «یوم تبلى السرائر»( طارق، آیه 9 ) و زمین اونچه در درون دارد بیرون مى فرستد «و أخرجت الارض اثقالها»( زلزال، آیه 2 ).

چهارم.

نامه هاى اعمال گشوده مى شود و محتواى اون آشكار مى گردد «و اذا الصحف نشرت»( تكویر، آیه 01 ).

پنجم.

اعمالى كه انسان از پیش فرستاده در برابر او مجسم مى شود «یوم ینظر المرء ما قدمت یداه»( نبأ، آیه 04 ).

ششم.

مسائلى را كه انسان اصرار در اخفاى اونها داشت ظاهر مى گردد «بل بدالهم ماكانوا یخفون من قبل»( انعام، آیه 82 ).

هفتم.

اعضاى پیكر انسان و حتى زمینى كه روى اون اعمال انجام داده به افشاگرى برمى خیزند و حقایق را بازگو مى كنند «یومئذ تحدث اخبارها»(زلزال، آیه 4 ).

خلاصه انسانها با تمام وجود و تمام هستى و هویت خویش در اون صحنه عظیم ظاهر مى شوند و هیچ چیز مكتوم نمى ماند: «و برزوا لله جمیعا»( ابراهیم، آیه 12 ).

براى اینكه بدانیم در اونجا چه غوغایى برپا مى شود كافى هست فكر كنیم كه یك لحظه در این دنیا چنین صحنه اى برپا شود و درون و برون و خلوت و جلوت همه انسانها یكى گردد، چه ولوله اى در میان ایجاد ایجاد خواهد شد؟ و چگونه رشته هاى پیوند امت از هم گسسته مى شود؟ 2.

علت بسیارى از ترس ها و هراس ها در اون روز ریشه در كنش و كردار انسان دارد.

انسان به خاطر رفتار ناشایستى كه در این دنیا داشته هست و به خاطر فزونى گناهان و انحرافات از درون دچار ترس و دهشت مى گردد.

به گونه اى كه خداوند در توصیف حالات انسان مى گوید: «یوم ترونها تذهل كلُّ مرضعةٍ عمّا أرضعت و تضع كلُّ ذات حملٍ حملها و ترى النّاس سكارى و ما هم بسكارى و لكنَّ عذاب اللّه شدیدٌ») حج، آیه 2 (.

در اون روز اونچنان وحشت سرتاپاى انسان را فرا مى گیرد كه مادر شیرده، كودكان شیرخوارشان را فراموش مى كنند و هر باردارى جنین خود را بر زمین مى نهد و امت را مست مى بینى، در حالى كه مست نیستند ولى عذاب خداوند شدید هست».

یعنى گروهى از امت از یك طرف عملكرد و رفتارهاى ناشایست خود را مى نگرند و از طرف دیگر عذاب هولناك و دهشتناك را مى بینند لذا چنین حالاتى براى اونها پیش مى آید.

البته در مقابل این گروه فوق افراد با تقوا و صالحى هستند كه خداوند در مورد اونها مى فرماید: «من جاء بالحسنة فله خیرٌ منها و هم من فزعٍ یومئذٍ آمنون»( نمل، آیه 98 ) كسانى كه در قیامت با حسنات و كارهاى نیك وارد شوند پاداش بهتر از اون یابند وایشان از هول و هراس قیامت ایمن مى باشند».

همچنین خداوند در سوره انبیاء آیه 103 در مورد اهل ایمان كه كار شایسته انجام داده اند مى فرماید: «لا یحزنهم الفزع الاكبر و تتلقاهم الملائكه» «هیچ گاه هول و هراس هنگامه بزرگ قیامت اونها را محزون نخواهد ساخت و فرشتگان( رحمت )با اونها ملاقات خواهند كرد» و موارد دیگرى كه دلالت دارد بر این نكته كه: تمام این ترس ها و هول و هراس ها به عملكرد انسان باز مى گردد.

در حقیقت ترس انسان در قیامت مانند ترس مجرم در دادگاه عادلانه و در دست عاملان اجراى كیفر قانونى هست و كسى كه جرمى ندارد در پیشگاه عدالت كاملا آسوده خاطر هست.

براى
مطالعه بیشتر ر.

ك:- بازگشت به هستى، هستاد محمد شجاعى، مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر تهران- قیام قیامت، هستاد محمد شجاعى، مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر تهران- مواقف حشر، هستاد محمد شجاعى، مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر تهران- عروج روح، هستاد محمد شجاعى، مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر تهران- تجسم عمل و شفاعت، هستاد محمد شجاعى،مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر تهران- انسان از مرگ تا برزخ، نعمت الله صالحى حاجى آبادى، ناشر مؤلف، قم- زندگى پس از مرگ، سید محمد شفیعى، انتشارات جامعه مدرسین قم
موفق باشید

74 out of 100 based on 84 user ratings 434 reviews

منظور از اینكه قرآن گفته اگر به آن شك دارید آیه ای مانند آن بیاورید چیست
از (غلی) به معنای پسر نوجوان زیبا برای مردان اورده شده؟؟؟ مگر لواط حرام
به چه معناست و چرا این وعده داده شده است مگر لواط
نباشید من دختری سه ساله دارم که مدت یک سال از شیرخوارگی او را با وضو شیر
مطمئن بود که قرآن کلامی راستین و عاری از دروغ است .چگونه به این سوال که
می خواستم برای خواندن همراه با تدبر و همچنین حفظ قرآن برای اینجانب راهکار
بررسی عواملی که در رضایت شغلی مربیان پرستاری مدارس پرستاری تهران موثرند
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری - پرستاران بالینی در برنامه آشناسازی به محیط و وظایف کاری و مقایسه آن با یکدیگر در بیمارستانهای آموزشی منتخ
بررسی میزان آگاهی مادران باردار در مورد خطرات کشیدن سیگار در دوران حاملگی
بررسی نظرات دانشجویان و اعضا هیئت آموزشی مدارس عالی پرستاری تهران درمورد خصوصیات یک مربی بالینی کارآمد
بررسی نظارت پرستاران شاغل و بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب دولتی تهران در مورد ساعات ملاقات محدود و ساعات ملاقات آزاد و مقایسه نظرات
ارزیابی مراقبتهای دوران بارداری برای زنان نخست حامله در طی دوران سه ماهه اول بارداری
بررسی و تعیین اپی‌زیاتومی و میزان پارگیهای پرینه ناشی از عدم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زایی که جهت زایمان به بیمارستانهای منتخب دولتی تهرا
بررسی عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زایمان و قسمت استریلیزاسیون مرکزی زایشگاههای منطقه شرق (بهداری تهران)
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی تسهیلات آموزشی و ارائه انواع برنامه های بهسازی انسانی دفاتر پرستاری بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر ته
*