بدونم با توجه به اینکه در قران کریم امده که خداوند ان را از تحریف مصون

بدانم که اگر من قران را به زبان فارسی بخوانم به خصوص در ماه مبارک رمضان
و خسته نباشید در مورد یک موضوع مهم و ضروری میخاستم از محضر شما سوالی داشتم
نبا شید خدمت شما خواهشمندم جواب مرا زود بدهید.1/سوره ای که دارای بیشترین
دو ضمیر "هو" و "هی" داریم. چرا خداوند برای کلمه "الله" از ضمیر "هو" استفاده

در آیات قرآن برای اشاره به خود از ضمیر "هو"استفاده نموده است مثلا "قل هوالله
بررسی میزان آگاهی معلمان مدارس ابتدایی شهر مشهد در رابطه با پیشگیری و کنترل سل ریوی
بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به بیماری قند در مورد بیماری قند و اصول مراقبت از خود در بیمارستانهای خصوصی تهران
بررسی و تعیین انواع فعالیتهای بالینی که دانشجویان لیسانس پرستاری بر حسب درک فردی خود به عنوان تجارب بالینی تنیدگی‌آور قلمداد می‌کنند
بررسی میزان آگاهی زنان تهران درباره سرطان دهانه رحم و راه تشخیص زودرس آن و ارتباط آن با انجام و ترتیب انجام پاپانیکلائو در آنها
بررسی نظر پزشکان متخصص شاغل در بیمارستانهای تهران در مورد حرفه پرستاری و میزان آگاهی آنان از وظایف پرستاران بالینی
بررسی میزان آگاهی مدیران خدمات پرستاری شاغل در بیمارستانهای منتخب نواحی چهارگانه تهران از مدیران و اصول آن
بررسی نگرش اقشار منتخب جامعه نسبت به حرفه پرستاری در تهران
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری در موارد اصول مدیریت و ارتباط آن با میزان رضایت سرپرستاران از نحوه مدیریت آنها در بیمارستانهای آموزشی تهرا
بررسی روشهای ارتباطی موجود بین مدیران پرستاری و سرپرستاران بخشها و ارزیابی سرپرستاران مزبور از این روشهای ارتباطی در بیمارستانهای منتخب
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران

بدونم با توجه به اینکه در قران کریم امده که خداوند ان را از تحریف مصون
با سلام
من میخواستم بدونم با توجه به اینکه در قران کریم امده که خداوند ان را از تحریف مصون می دارد پس چطور قران در کشورهای خارجی و اروپایی تحریف شده است؟ اصلا این قضیه صحت دارد یا خیر؟
با تشکر
پاسخ :
با عرض سلام

طاعات و عبادات شما به درگاه احدیت من میخواستم بدانم منظور از "یاجوج و
تحریف در لغت از ریشه «حرف» به معناى كناره، جانب و اطراف یك چیز گرفته شده و تحریف چیزى، كنار زدن و كج كردن اون از جایگاه اصلى خود و به سوى دیگر بردن هست(1)

واجب ونحوه ی ا
تحریف در اصطلاح قراون‏شناسى داراى اقسامى هست از جمله:

کریم بعضی داستانها بارها تکرار شده است ؟ من در ماه مبارک رمضان چند سوره
1.تحریف با تعویض كلمات یعنى، برداشتن كلمه‏اى و جایگزین كردن اون با كلمه‏اى دیگر

عبادات ***1)اگر کسی سهواً کلمه ای یا کلماتی از قرآن را سهواً یا مشکل چاپی
2.


قرآن ب
تحریف به زیاده یعنى، اضافه کردن كلمه یا جمله‏اى به آیات قراون

و خسته نباشد خدمت شما می خواستم بدانم چرا خداوند در قرآن خوردن شراب را
3.


قرآن بارها از کشتی ومسافرت روی اب نام برد ه وآن را یکی از نشانه های خود
تحریف به نقیصه یعنى، ساقط كردن كلماتى از قراون و یا اعتقاد به اینكه كلمه، آیه یا سوره‏اى از قراون كریم ساقط شده هست.

دیگر اقسام اون عبارت هست از: 1.

تحریف معنوى، 2.

تحریف موضعى، 3.

تحریف در قرائت، 4.

تحریف در لهجه و گویش(2)
هیچ یك از این اقسام، به ساحت قراون كریم راه ندارد.

پايه اً تحریف كتاب آسمانى، بدین معنا هست كه این تغییرات به گونه‏اى انجام پذیرد كه دیگر كلام الهى، به درستى شناخته نشود و از دسترس بشر خارج گردد و یا چیزى به عنوان كلام خدا شناخته شود كه سخن او نیست.

مصونیت قراون از تحریف، به معناى «ماندگارى» متن اصلى قراون و آشنایى با اون در میان امت هست به گونه‏اى
كه هیچ‏گاه مسلمانان و دیگر جوامع بشرى، از شناخت و دسترسى به متن اصلى اون محروم نشده و كلام خدا را از غیر اون با وضوح و آشنایى كامل تمیز خواهند داد.


این به معناى اون نیست كه بدخواهان از تغییر و تصرف در الفاظ قراون، به هر شكلى ناتوان‏اند بلكه خیانت بدخواهان به نتیجه نمى‏رسد و براى مسلمانان شناخته شده و خنثى هست.

تحریف قراون در اینترنت نیز از این قاعده مستثنا نیست و خیانت اونان، براى عموم آشكار مى‏شود و هیچ‏گاه نمى‏توانند با این گونه ترفندها، متن اصلى قراون را تغییر دهند.


به طور كلى در رابطه با تحریف ناپذیرى قراون، دلایل متعددى اقامه شده هست كه از جمله اونها «گواهى تاریخ» هست.

پژوهش‏هاى تاریخى و مقایسه بین قراون‏هاى موجود و قراون‏هاى صدر اسلام، نشان مى‏دهد كه حتى یك كلمه از این كتاب الهى، كم یا زیاد نشده هست.


اینجا به بیان بخشى از اونها به طور اختصار اكتفا مى‏كنیم:
1برهان حكمت(3)
خداوند آخرین كتاب آسمانى خود را به نام قراون، براى هدایت بشر فرستاده هست.

خداوند دیگر نه كتابى مى‏فرستد و نه پیامبرى بنابراین قراون اولین و آخرین منبع هدایت بشر تلقى مى‏شود.

تحریف چنین كتابى برابر با عدم حفظ خداوند و مساوى با گمراهى بشر هست و این با حمید و حكیم بودن خداوند سازگار نیست.

بنابراین خداوند خود به مقتضاى حكیم بودنش این كتاب را حفظ
مى‏كند.


2برهان اعجاز
این دلیل به تعبیر علامه طباطبایى(4) بهترین و متقن ترین دلیل براى صیانت قراون در وقت كنونى به شمار مى‏رود.

تقریرش این هست كه همان وجوه اعجازى كه براى قراون وقت رسول‏اللَّه وجود داشت (مثل تحدى، فصاحت و بلاغت و زیبایى الفاظ اون، روحانى و معنوى بودن اون، هدایت انسان به سوى حق، صدق مطلق مطالب اون و
بالاخره خیلى از اوصاف دیگر) بر همین قراون كنونى منطبق و یافت مى‏شود.

بى‏تردید در صورتى كه بین این فاصله وقتى كمترین نقصان و یا اضافه‏اى در اون به وقوع مى‏پیوست، به طور یقین دیگر از اون اوصاف خبرى نمى‏ماند و حال اونكه همه اونها در قراون كنونى باز هم یافت مى‏شود.


3.

برهان خاتمیت
قراون از طرفى، در چندین جا تصریح مى‏كند كه كلام خدا و سند نبوت هست و كتاب اسلام به شمار مى‏آید(5) و از طرف دیگر، دین اسلام را دین خاتم معرفى مى‏كند(6).

روشن هست كه معناى خاتمیت، مصونیت از تحریف هست.

اما سخن در این هست كه چه چیزى از دین باید مصون از
تحریف باشد؟ یقیناً اونچه به نام دین و مجموعه هدایت الهى براى یك پیامبر نازل گشته هست یعنى، كتاب او باید مصون از تحریف باشد و این شرط لازم مصونیت دین از تحریف هست(7)
4 برهان تحدى دائمى
قراون در همه وقت‏ها و مكان‏ها و حتى در وقت حاضر، توان و قدرت فكرى و ذهنى بشر را براى همانندسازى به مبارزه فرا مى‏خواند.

اما بشر حاضر مثل انسان‏هاى گذشته، عاجزانه در مقابل اون شكست را پذیرا مى‏شود.

از این ناتوانى موجود به راحتى مى‏توان پى برد كه حتى قراون كنونى به تحریف دچار نشده هست.


5برهان جامعیت
قراون در راستاى هدایت و راهنمایى بشر، از بیان چیزى كه لازمه بشر در امر سعادت باشد، فروگذارى نكرده هست.

قراون حاضر همانند قراون موجود در گذشته‏ها داراى این صفت
است.

حال اگر قراون در وقت حاضر به چنین صفتى هست، چگونه مى‏توان احتمال نقصان یا زیادت را در اون داد؟ بنابراین قراون كنونى از هر گونه تغییرى مصون هست.


6 برهان تواتر
تمام آیات و سوره‏هاى كنونى قراون مجید، همانند قراون گذشته، دست به دست و سینه به سینه به طور همگانى توسط مسلمانان نقل گردیده هست.

این تواتر منطقى، دلالت مى‏كند هیچ كلمه و آیه یا سوره‏اى، نه از قراون كاسته شده و نه بر اون اضافه کرده شده هست.

بنابراین قراون كنونى با توجه بر واجد بودن صفت تواتر، از هرگونه تحریفى سالم هست.


7 شیوه وحیانى قراون
این برهان مبتنى بر نوع نگرش مسلمانان بر مسئله وحى و تمایز مسیحیان از اون هست.

مسلمانان معتقدند وحى در واقع تكلم و فرمودار لفظى خداوند هست كه به وسیله جبرئیل به پیامبرصلى الله علیه وآله مى‏رسید و پیامبرصلى الله علیه وآله موظف بود عین همان الفاظ را بر امت برساند.

اما مسیحیان بر این باورند كه وحى در حقیقت انكشاف خدا و تجربه انسان هست كه در بشر تجلى
مى‏كند و این عامل انسانى هست كه اون را در مقام بازگو تعبیر مى‏كند و لذا ممكن هست در تعبیر اون مرتكب اشتباه هم بشود.

روشن هست كه طبق نگرش اول به یقین الفاظ قراون نمى‏تواند از نقش عامل انسانى متأثر شود.

از این رو، چاره‏اى جز پذیرفتن تحریف ناپذیرى قراون بر پايه دیدگاه مسلمانان در بین نمى‏ماند.


8شیوه بیانى قراون
قراون در جهت تعارض با منافع زورمندان و سلطه جویان، بیش از اونكه به نام اشخاص بپردازد به بیان شاخص‏ها توجه كرده هست و به هستثناى تصریح نام ابولهب و همسرش، به موارد جزئى نپرداخته هست.

و این یكى از تمهیدات الهى در مصونیت قراون هست كه به نوبه خود باعث گردیده، براى كسى انگیزه كتمان یا تحریف آیات پیش نیاید و بهانه‏اى براى دسیسه حاكمان به طور
آشكار نباشد.


9 شیوه نزول قراون(8)
یكى از تمهیدات الهى براى مصون ماندن قراون، نزول تدریجى اون، اون هم با سبك و برنامه‏اى ویژه هست.

در مدت تقریباً 23 سال، آیات قراون به دو شكل نازل شده هست.

آیاتى كه در آغاز بعثت در مكه نازل گردیده، آیاتش كوتاه و موزون هست مانند «وَ الضُّحى وَ اللَّیْلِ إِذا سَجى ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى» و یا «الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْاونَ خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَیانَ».

این مقاطع كوتاه و
موزون در حفظ آیات، تأثیر بى‏شائبه‏اى داشته هست، اون هم در میان امت روزگارى كه امى بوده‏اند.

اما در سال‏هاى بعد، آیات و سوره‏هاى بزرگ‏ترى در مدینه نازل شده هست زیرا در مدینه، هم آرامش بیشترى براى مسلمانان بوده و هم امكانات نوشتن و ثبت آیات وجود داشته هست.

بالاخره، نزول تدریجى قراون، این نتیجه را داشت كه وقتى حتى چند آیه نازل مى‏شد، پیامبر اون را براى
مسلمان‏ها مى‏خواند (و اونان نیز حفظ مى‏كردند) و بعد آیه‏اى دیگر نازل مى‏گشت.


10 شیوه تعلیم قراون
در تاریخ قراون مهم هست بدانیم كه پیامبرصلى الله علیه وآله چگونه آیات را به امت مى‏خوانده و اونها را تعلیم مى‏داد؟ راوى مى‏گوید: پیامبرصلى الله علیه وآله در مدینه هر بار ده آیه به ما مى آموخت.

ما ده آیه را یاد مى‏گرفتیم، سپس ده آیه دیگر و براى مثال، یكى از صحابه در مسجد دمشق 1600 شاگرد را تعلیم قراون مى‏داده هست.

به این شكل كه اونها را به گروه‏هاى ده نفرى تقسیم كرده
بود و هر ده نفر یك ناظر داشته اند كه مجموع این ناظران و سرگروه‏ها 160 نفر مى‏شدند.

افزون بر اون(9) به شهادت تاریخ، در صدر اسلام عده زیادى از مسلمانان- كه تعداد اونان را تا 43 نفر نوشته‏اند به دستور پیامبرصلى الله علیه وآله هر آیه و یا سوره‏اى كه نازل مى‏شد، بلافاصله مى‏نوشتند از جمله معروف‏ترین
اصحاب پیامبر كه به نوشتن قراون اهتمام خاصى مى‏ورزیدند، حضرت على‏علیه السلام و زید بن ثابت بودند.


11اهتمام مسلمانان
بى‏شك از اهتمام پیامبرصلى الله علیه وآله بر قرائت قراون و تحفیظ اون بر مسلمانان‏جامعه اون روز فضیلت بزرگى براى حفظ قراون قائل شده بود.

مؤمن و منافق در این جهت بر یكدیگر سبقت مى‏گرفتند.

معاشرت و انس با قراون، جزو آداب و رسوم امت در آمده بود و در مسائل و مشكلات خود به اون مراجعه مى‏كردند.

تقدّس و فضیلت یافتن قراون نزد مسلمانان، این نتیجه را به دنبال داشت كه
كسى نمى‏توانست ایده تغییر قراون را در سر بپروراند(10)اهتمام به نگه‏دارى و حفظ قراون كریم در میان مسلمانان به اندازه‏اى
بود كه پس از نبى اكرم و در وقت خلافت ابوبكر، وقتى در جنگ یمامه تعدادى از حافظان قراون كشته شدند، مسلمانان تصمیم گرفتند توجه بیشترى در حفظ قراون به خرج دهند و به این منظور همه نسخه‏هاى قراون را در یك جا جمع‏آورى كرده و از اینكه نقصانى در اونها واقع شود، جلوگیرى نمودند.

حفظ این نسخه‏ها به
شدت مورد توجه برنامه گرفت و همین طور نسل بعد، قراون را سینه به سینه حفظ مى كردند و به نسل بعد انتقال مى دادند(11)(12)
12.

تكامل خط و كتابت
براى حفظ یك متن به صورت اصلى، باید شرایط طبیعى چنین امرى فراهم باشد.

در عصرهاى گذشته تكامل خط و پیشرفت كتابت به اون میزان نبوده هست كه بتواند متنى را در بستر خویش و به صورت كامل حفظ كند.

البته با رشد تمدن بشرى، زمینه‏هاى لازم براى چنین امرى پدیدار مى‏شد چنان كه به نظر برخى(13) در وقت رسول‏اللَّه شرایط و موقعیت حصول چنین كارى مهیا شد و زمینه را براى حفظ و صیانت قراون فراهم آورد.


براى مطالعه بیشتر ر.

ك:
الف.

محمد هادى معرفت، تاریخ قراون، (تهران: سمت، چاپ دوم 1377 (، صص 154- 167
ب.

محمدتقى مصباح یزدى، قراون‏شناسى، (قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ اول، 1376 (
پ.

حسن حسن‏زاده آملى، قراون هرگز تحریف نشده هست
ت.

محمد هادى معرفت، التحقیق فى نفى التحریف عن القراون.


پى‏نوشت‏
(1) ا: محمد هادى معرفت، مصونیت قراون از تحریف، ترجمه محمد شهرابى،) قم: مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه، چاپ اول 1376)، ص 19.
(2) جهت آگاهى بیشتر نگا: همان، صص 26- 22.
(3) قراون شناسى، ج 1، ص 216.
(4) سید محمد حسین طباطبایى، قراون در اسلام، ص 117.
(5) مانند آیه 34 سوره طور و آیه 88 سوره اسراء 17
(6) مانند آیه 85 سوره آل عمران و آیه 40 سوره احزاب.
(7) همان، ص 66 و درباره خاتمیت ر.

ك: مجموعه آثار هستاد مطهرى، ج 2، ص 183 و ج 3، ص 153
(8) كیهان اندیشه، شماره 28، مقاله تحریف ناپذیرى قراون، علامه مرتضى عسكرى.
(9) ابو عبدالله زنجانى، تاریخ القراون، ص 42، موسسه الاعلمى، بیروت.
(10) محمدتقى مصباح یزدى، قراون شناسى، ج 1، ص 215،) نشر مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (.
(11) سید محمد حسین طباطبایى، ترجمه المیزان، ج 12، ص 161- 167، مركز نشر فرهنگى رجا.
(12)
(13) علامه خوئى، ترجمه البیان، ج 1، ص 309،) نشر مجمع ذخائر اسلامى- قم، 1360 ش (.
موفق باشید

74 out of 100 based on 54 user ratings 1154 reviews

آفاقی و انفسی چیست ؟ در قرآن به تفکر درباره ی خلقت آسمانها و زمین امر شده
دل
را تبیین کرده و اینکه شادی و اثرات آن و عوامل به وود آورنده آن و نیز عقاید
سوره وكدام
سرور گرامی می خواستم بپرسم كه با توجه به آیه مباركه ان الدین عندالله
نباشید من میخوام بدونم كتابی یا سایتی هست كه كلمه به كلمه قرآن رو ترجمه
بررسی عواملی که در رضایت شغلی مربیان پرستاری مدارس پرستاری تهران موثرند
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری - پرستاران بالینی در برنامه آشناسازی به محیط و وظایف کاری و مقایسه آن با یکدیگر در بیمارستانهای آموزشی منتخ
بررسی میزان آگاهی مادران باردار در مورد خطرات کشیدن سیگار در دوران حاملگی
بررسی نظرات دانشجویان و اعضا هیئت آموزشی مدارس عالی پرستاری تهران درمورد خصوصیات یک مربی بالینی کارآمد
بررسی نظارت پرستاران شاغل و بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب دولتی تهران در مورد ساعات ملاقات محدود و ساعات ملاقات آزاد و مقایسه نظرات
ارزیابی مراقبتهای دوران بارداری برای زنان نخست حامله در طی دوران سه ماهه اول بارداری
بررسی و تعیین اپی‌زیاتومی و میزان پارگیهای پرینه ناشی از عدم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زایی که جهت زایمان به بیمارستانهای منتخب دولتی تهرا
بررسی عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زایمان و قسمت استریلیزاسیون مرکزی زایشگاههای منطقه شرق (بهداری تهران)
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی تسهیلات آموزشی و ارائه انواع برنامه های بهسازی انسانی دفاتر پرستاری بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر ته
*