آیا نام کوروش کبیر در قرآن آمده است؟ با چه نامی ؟ ودر چه سوره و آیه ای؟ باتشکر


عبادات ***1)اگر کسی سهواً کلمه ای یا کلماتی از قرآن را سهواً یا مشکل چاپی
قرآن ب
و خسته نباشد خدمت شما می خواستم بدانم چرا خداوند در قرآن خوردن شراب را
قرآن بارها از کشتی ومسافرت روی اب نام برد ه وآن را یکی از نشانه های خود
آفاقی و انفسی چیست ؟ در قرآن به تفکر درباره ی خلقت آسمانها و زمین امر شده
بررسی میزان آگاهی معلمان مدارس ابتدایی شهر مشهد در رابطه با پیشگیری و کنترل سل ریوی
بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به بیماری قند در مورد بیماری قند و اصول مراقبت از خود در بیمارستانهای خصوصی تهران
بررسی و تعیین انواع فعالیتهای بالینی که دانشجویان لیسانس پرستاری بر حسب درک فردی خود به عنوان تجارب بالینی تنیدگی‌آور قلمداد می‌کنند
بررسی میزان آگاهی زنان تهران درباره سرطان دهانه رحم و راه تشخیص زودرس آن و ارتباط آن با انجام و ترتیب انجام پاپانیکلائو در آنها
بررسی نظر پزشکان متخصص شاغل در بیمارستانهای تهران در مورد حرفه پرستاری و میزان آگاهی آنان از وظایف پرستاران بالینی
بررسی میزان آگاهی مدیران خدمات پرستاری شاغل در بیمارستانهای منتخب نواحی چهارگانه تهران از مدیران و اصول آن
بررسی نگرش اقشار منتخب جامعه نسبت به حرفه پرستاری در تهران
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری در موارد اصول مدیریت و ارتباط آن با میزان رضایت سرپرستاران از نحوه مدیریت آنها در بیمارستانهای آموزشی تهرا
بررسی روشهای ارتباطی موجود بین مدیران پرستاری و سرپرستاران بخشها و ارزیابی سرپرستاران مزبور از این روشهای ارتباطی در بیمارستانهای منتخب
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران

آیا نام کوروش کبیر در قرآن آمده است؟ با چه نامی ؟ ودر چه سوره و آیه ای؟ باتشکر
با سلام خواستم بدانم آیا نام کوروش کبیر در قرآن آمده است؟ با چه نامی ؟ ودر چه سوره و آیه ای؟
باتشکر
پاسخ :
با عرض سلام

دل
نام کوروش نیامده هست ولی نام ذی القرنین آمده که برخی مفسرین مثل آیه الله مکارم و طباطبایی اون را منطبق بر کوروش میدانند

را تبیین کرده و اینکه شادی و اثرات آن و عوامل به وود آورنده آن و نیز عقاید
کهف آیات 83 ، 94

سوره وكدام
موفق باشید

72 out of 100 based on 47 user ratings 272 reviews

سرور گرامی می خواستم بپرسم كه با توجه به آیه مباركه ان الدین عندالله
نباشید من میخوام بدونم كتابی یا سایتی هست كه كلمه به كلمه قرآن رو ترجمه
كنم من رو در مورد خواص هر یك از سوره های قرآن راهنمایی كنید .. مثلا خواندن
خواهم اصطلاحات حزب و جزء و و اصطلاحات مهم قرآنی را توضیح دهید و اینکه
سوال فوری داشتم،چون فردا می خوام توی بحث در موردش با یه عده صحبت و بحث
داشتم و ممنون میشم اگه به اون پاسخ بدین . من تصمیم گرفتم كه قرآن را خودم
خدا به فرشتگان میفرماید اسما الله را بیا ن کنید فرشتگان می گویند ما چیزی
محترم قرآنی اینجانب در تاریخ 1389/6/7 سوالی در مورد راهکار جذابتر کردن کلاسهای
اطلاعاتی درباره ی سوره آل عمران به دست بیاورم ، شما می تئانید به من کمک
از آیاتی که در قرآن درباره ی وجود موجودات زنده در سیاراتی به غیر زمین
یسئلونک عن الروح قل الروح من ربی ....)) من
بررسی عواملی که در رضایت شغلی مربیان پرستاری مدارس پرستاری تهران موثرند
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری - پرستاران بالینی در برنامه آشناسازی به محیط و وظایف کاری و مقایسه آن با یکدیگر در بیمارستانهای آموزشی منتخ
بررسی میزان آگاهی مادران باردار در مورد خطرات کشیدن سیگار در دوران حاملگی
بررسی نظرات دانشجویان و اعضا هیئت آموزشی مدارس عالی پرستاری تهران درمورد خصوصیات یک مربی بالینی کارآمد
بررسی نظارت پرستاران شاغل و بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب دولتی تهران در مورد ساعات ملاقات محدود و ساعات ملاقات آزاد و مقایسه نظرات
ارزیابی مراقبتهای دوران بارداری برای زنان نخست حامله در طی دوران سه ماهه اول بارداری
بررسی و تعیین اپی‌زیاتومی و میزان پارگیهای پرینه ناشی از عدم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زایی که جهت زایمان به بیمارستانهای منتخب دولتی تهرا
بررسی عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زایمان و قسمت استریلیزاسیون مرکزی زایشگاههای منطقه شرق (بهداری تهران)
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی تسهیلات آموزشی و ارائه انواع برنامه های بهسازی انسانی دفاتر پرستاری بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر ته
*