نام کدام پیغمبر در قرآن کریم زیاد تر ذکر شده است؟ 1. حضرت ابراهیم 2. حضرت

ایه الكرسی به قراعت استاد پرهیزگار رو نیاز دارم . از كجا می توانم تهیه
119 سوره مائده کلمه یوم در هذا یوم به صورت معرفه آمده در حالی که در ترجمه
بسیاری از ایات جنین خطابی با بیامبر كه من كاهی حس میكنم كه این خطاب در
مكی است یا مدنی ؟ قبل از دعوت آشكار یا بعد از آن؟ سوره ی بقره مكی است یا
شکل در آیه 11 سوره یوسف به چه معنا و مفهومی است ؟ایا جای دیگری از قران نیز
ازتون داشتم چون تخصص شما قرانی است می خواهم بپرسم چیزی در مورد(امدادهای
بررسی میزان آگاهی معلمان مدارس ابتدایی شهر مشهد در رابطه با پیشگیری و کنترل سل ریوی
بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به بیماری قند در مورد بیماری قند و اصول مراقبت از خود در بیمارستانهای خصوصی تهران
بررسی و تعیین انواع فعالیتهای بالینی که دانشجویان لیسانس پرستاری بر حسب درک فردی خود به عنوان تجارب بالینی تنیدگی‌آور قلمداد می‌کنند
بررسی میزان آگاهی زنان تهران درباره سرطان دهانه رحم و راه تشخیص زودرس آن و ارتباط آن با انجام و ترتیب انجام پاپانیکلائو در آنها
بررسی نظر پزشکان متخصص شاغل در بیمارستانهای تهران در مورد حرفه پرستاری و میزان آگاهی آنان از وظایف پرستاران بالینی
بررسی میزان آگاهی مدیران خدمات پرستاری شاغل در بیمارستانهای منتخب نواحی چهارگانه تهران از مدیران و اصول آن
بررسی نگرش اقشار منتخب جامعه نسبت به حرفه پرستاری در تهران
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری در موارد اصول مدیریت و ارتباط آن با میزان رضایت سرپرستاران از نحوه مدیریت آنها در بیمارستانهای آموزشی تهرا
بررسی روشهای ارتباطی موجود بین مدیران پرستاری و سرپرستاران بخشها و ارزیابی سرپرستاران مزبور از این روشهای ارتباطی در بیمارستانهای منتخب
بررسی فعالیتهای کلینیکهای تنظیم خانواده در زمینه جلوگیری از بارداری و کلینیکهای تنظیم خانواده منتخب تهران

نام کدام پیغمبر در قرآن کریم زیاد تر ذکر شده است؟ 1. حضرت ابراهیم 2. حضرت
احترامات تقدیم است.
سوال: نام کدام پیغمبر در قرآن کریم زیاد تر ذکر شده است؟
1. حضرت ابراهیم 2. حضرت عیسی 3. حضرت موسی 4. حضرت ادریس
پاسخ :
با عرض سلام

کتابی (در الکواکب) مطلب زیر را خواندم : اگر چهل شب بعد از نماز عشاء و نماز
نام حضرت موسی با 129 مرتبه بیشتر از دیگران هست

حدیث را می خواستم 1-حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن: برای یافتن مالی
موفق باشید

78 out of 100 based on 63 user ratings 488 reviews

صافات آمده : سلام علی ال یاسین آیا این آیه با فراز اول زیارت آل یاسین
قرائت قرآن دنبال یک نرم افزار خوبم که هم تلاوت قاریان بنام رو داشته باشه
آیاتی می گردم كه در مورد نهی از نگاه‌های آلوده باشد.(نگاه به نامحرم و
نباشید یکی از شبهاتی که امروزه در مورد قرآن مطرح می کنند، داستان حضرت
الرحیم با سلام و احترام ، لطفا به تمام این سوالات به طور کامل پاسخ دهید
نباشید لطفا به پاسخ سوالات زیر دهید 1. سوره و آیاتی که در ارتباط با زن

فالهمها فجورها و تقواها ))مربوط به کدامیک از ودیعه های الهی است؟لطفا توضیح
امام حسین (ع) در کتاب تاریخ قرآن مرحوم آیت الله معرفت آمده که دو ترجمه
تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله
تفسیر المیزان اینطور خواندم: در تفسیر ایه اول سوره اسرى http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=31143&PageIndex=1&BookID=24685&Language=2 در
نقل حدیث اسرى و معراج ذكر میكنند كه بیامبر هر كاه بیامنر دیكری را میدیدند
بررسی عواملی که در رضایت شغلی مربیان پرستاری مدارس پرستاری تهران موثرند
بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری - پرستاران بالینی در برنامه آشناسازی به محیط و وظایف کاری و مقایسه آن با یکدیگر در بیمارستانهای آموزشی منتخ
بررسی میزان آگاهی مادران باردار در مورد خطرات کشیدن سیگار در دوران حاملگی
بررسی نظرات دانشجویان و اعضا هیئت آموزشی مدارس عالی پرستاری تهران درمورد خصوصیات یک مربی بالینی کارآمد
بررسی نظارت پرستاران شاغل و بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب دولتی تهران در مورد ساعات ملاقات محدود و ساعات ملاقات آزاد و مقایسه نظرات
ارزیابی مراقبتهای دوران بارداری برای زنان نخست حامله در طی دوران سه ماهه اول بارداری
بررسی و تعیین اپی‌زیاتومی و میزان پارگیهای پرینه ناشی از عدم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زایی که جهت زایمان به بیمارستانهای منتخب دولتی تهرا
بررسی عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخشهای زایمان و قسمت استریلیزاسیون مرکزی زایشگاههای منطقه شرق (بهداری تهران)
بررسی و مقایسه نگرش و انگیزه پرستاران شاغل در بیمارستانهای عمومی آموزشی و مراکز عالی آموزشی پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهرا
بررسی تسهیلات آموزشی و ارائه انواع برنامه های بهسازی انسانی دفاتر پرستاری بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر ته
*