سوالها جواب بدید اهمیت چالکون چیست؟ سنتزهیدروکسیل آمین با واکنش مربوطه؟ دلیل


سوالها جواب بدید اهمیت چالکون چیست؟ سنتزهیدروکسیل آمین با واکنش مربوطه؟ دلیل
سلام
لطفا به این سوالها جواب بدید
اهمیت چالکون چیست؟
سنتزهیدروکسیل آمین با واکنش مربوطه؟
دلیل اضافه کردن سدم کربنات در آزمایش دی آزویی شدن؟
در هیدروایز نیتریل ها به چه دلیل محملول حاصل از آزمایش رو سرد می کنیم تا رسوب بده و اگه ندا دلیلش چیه؟
ممنونم
پاسخ :
به نام خدا و با سلام

الله و برکاته در مورد موازنه کردن معادله شیمیایی به طور کامل توضیح


دقت دستگاه HPLC و GC چه مقیاسی ست؟ ppb یا مقیاس کوچکتر یا بزرگتر؟ در دستگاه
1- چالكون Chalcone یک کتون آروماتیکی هست که ماده ی اولیه و هسته ی اصلی ترکیبات بیولوژیکی مهم و فراوانی هست که به عنوان ترکیبات چالکونی chalcones or chalconoids نامیده می شوند.


مناسب برای چسب معرفی فرمائید. چندی پیش ماشین عروسی را گل كاری نموده، اما


چرا آهن اسفنجی بر اثر ضربه وگرما آتش می گیرداما آهن خیر با تشکر از شما
Benzylideneacetophenone عضو اصلی یا مادر اینگونه ترکیبات هست.


انرژی وشکل اوربیتال مولکولی گونه تری متیلن م
ساختار و خواص شیمیایی چالکون را در سایت زیر ببینید:

معرفی کنید که مشابه ایمیدین قدرت بازی تحت تاثیر


سوالم این است ساختمان الکترونی گوگرد دی اکسید رسم کنید و بگوید چرا واکنش
http://en.wikipedia.org/wiki/Chalcone

نحوه ی تشکیل شدن + no2 به این شکل چطوریه؟ (چطور بین N وO سه پیوند تشکیل می

2- روش سنتز در سایت زیر آمده هست:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxylamine

سوالات دیگر به جزئیات واکنش مربوطه مربوط می شود که می توانید با مطالعه در کتب شیمی آلی و مکانیسم واکنشهای مربوطه جواب اونها را بیابید.


پیروز و سربلند باشید.


78 out of 100 based on 63 user ratings 938 reviews