پتاسیم كرومات


پتاسیم كرومات
لطفا گزارش كار ازمایشگاه پتاسیم كرومات باسرب(2 )نیترات رابنویسید
پاسخ :
به نام خدا و با سلام

کلیپی تماشا کردم که در آن از پتاسیم نیترات و جوش شیرین و شکر و... برای درست


نباشید میخواستم بپرسم معایب تست شعله چیست و بهترین تشخیص نوع فلزات چیست؟
ابتدا باید به نوشتن مقدمه بپردازید.


دبیرستان،موج های دریا چگونه باعث
برای نوشتن مقدمه دست شما بسیار باز هست، می توانید با مراجعه به کتب شیمی معدنی، به بررسی واکنشهای ترکیبات مربوطه و اهمیت ترکیبات بدست آمده بپردازید.


نباشید <div>رنگ دقیق آب کلر و آب ید و آب برم چیست؟</div> <div>باتشکر</div>
همچنین می توانید در ابتدا درمورد واکنشهایی که در شیمی برای تولید محصولات مختلف مورد هستفاده برنامه می گیرد و از جمله ی اونها، واکنشهای جانشینی دوگانه بپردازید.


در جانشینی دو گانه در ابتدا دو نمک داریم که در اثر جانشینی دو گانه جای دو اتم فلزی در دو ترکیب عوض می شود.


سوالی در مورد هیدروکربن ها دارم نحوه تشخیص میزان خلوص فراورده های هیدروکربنی
یعنی دو تا عمل جابجایی صورت می گیرد.


راجع به شکستن پیوند بین مولکول اکسیژن ازتون بپرسم؟؟؟ایا با قرار دادن
واکنش‌های رسوبی که در اونها مخلوط کردن محلول دو نمک به تشکیل یک نمک نامحلول می‌انجامد، از مهم‌ترین واکنش‌ها در این دسته هست.


عرض سلام و احترام<br />علاقه شدیدی به نفت و فراورده های نفتی و ... دارم
واکنش اسیدها با بازها هم از این دسته واکنش‌هاست.

موضوع دیگری که در مقدمه بسیار مناسب هست، اهمیت و کاربردهای محصولات واکنش می باشد که مد نظر ماست.


در یک واکنش جابه جایی دوگانه ، بخش های مثبت و منفی دو ماده مرکب جابه جا می شوند.

شکل کلی یک واکنش جابه جایی دو گانه به صورت زیر هست:

ماده مرکب + ماده مرکب ---> ماده مرکب + ماده مرکب
واکنش جابه جای دو گانه پتاسیم کرومات و سرب دو نیترات یکی از صدها واکنش از این نمونه میباشد.


Pb(NO3)2 + K2CrO4 --> PbCrO4 + 2KNO3


و نمونه دیگر:

BaCl2 + 2KIO3 ---> Ba(IO3)2 + 2KCl

ساختار، خواص ، روش تولید و کاربردهای این دو ماده را در سایتهای زیر ببینید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_chromate


http://en.wikipedia.org/wiki/Lead(II)_nitrate

به جواب سوال کد 440412 نیز سری بزنید.

پیروز و سربلند باشید.66 out of 100 based on 31 user ratings 206 reviews