خواستم بپرسم که برای محاسبه ی جرم اتمی میانگین ، اتمی که به ما درصد فراوانیش


خواستم بپرسم که برای محاسبه ی جرم اتمی میانگین ، اتمی که به ما درصد فراوانیش
سلام خسته نباشید خواستم بپرسم که برای محاسبه ی جرم اتمی میانگین ، اتمی که به ما درصد فراوانیش را نداده باید چه کار کرد؟؟؟؟؟؟ مثلا: جرم اتمی میانگین اتمی85.5amu است. اگر این اتم دارای دو ایزوتوپ به جرم های 87و85 باشد درصد فراوانی هردو ایزوتوپ را به دست اورید.
پاسخ :
به نام خدا و با سلام

می تواند عامل رسانایی باشد؟آیا O3 یک


محلول سدیم تیوسولفات 1/. نرمال توضیح دهید و همچنین روش تعیین فاکتور  این
دو معادله تشکیل می دهید، در فرمول های محاسبه، % فراوانی یکی را x و دیگری را x2=1-x برنامه می دهید.


و فیزیكی سدیم اكسید چیست؟(جذب آب،گدازش،تولید اسید و...) <div>باتشكر</div>


هیچی یاد نمی گیرم در بقیه درس ها خوبم فقط در شیمی این طوریم . به نظرتون
بنابراین در فرمول

آیا جرم اتمی همان عدد جرمی است؟اگر نه چه تفاوتی باهم دارند ؟لطفاً در مورد
100/{X1Y1+X2Y2 }= جرم اتمی میانگین

و آمونیاک برای جداسازی آهن 3 از محلول آهن3کلرید چیست؟&lt;br /&gt;;باتشکر
ما مقادیر جرم ها را جاگذاری می كنیم و بنابراین 3 مجهول داریم:

کردن محلول استاندارد به درون بورت اندکی اب درون بورت وجود داشته باشد
X1*87+(1-X1)*85 }/100= 85.5

بخیر</p> <p>من دانشجوی ترم سوم ارشد شیمی آلی هستم به دنبال یه موضوعی

با حل معادله تک مجهولی فوق، به مقادیر فراوانی هر دو دست می یابید.

پیروز و سربلند باشید.60 out of 100 based on 45 user ratings 1220 reviews