از آلومینیوم کم تر است؟ لطفاً واضح توضیح دهید. بسیار متشکرم. ?Why the


از آلومینیوم کم تر است؟ لطفاً واضح توضیح دهید. بسیار متشکرم. ?Why the
چرا شعاع اتمی گالیم از آلومینیوم کم تر است؟
لطفاً واضح توضیح دهید.
بسیار متشکرم.
?Why the atomic radius of Gallium is lower than the atomic radius of Aluminum
.Please discribe it Well Known
.Thank you very much
18 ساله
دیپلم
پاسخ :
شعاع اتمی گالیم از شعاع اتمی الومینیم كمتر هست.


گلاسها اطلاعاتی ارائه نمایید متشكر
چنانچه به موقعیت این دو عنصر در جدول تناوبی نگاهی بیاندازید، مشاهده می‌فرمائید كه قبل از آلومینیم، عناصر واسطه برنامه ندارند و در واقع آرایش الكترونی آلومینیم عبارت هست از:
Al 13: 1s2,2s2,2p6,3s2,3p1
اما قبل از اتم گالیم دوره‌ی اول فلزات واسطه برنامه گرفته‌اند، به عبارت دیگر آرایش الكترونی گالیم عبارت هست از:
Ga 31: 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2,3d10,4p1
در نگاه اول انتظار می‌رود كه چون اتم گالیم دارای یك لایه الكترونی بیشتر از آلومینیم هست، شعاع ان نیز بیشتر باشد، اما به دلیل اینكه اتم گالیم دارای اوربیتالهای d هست، و اوربیتالهای d نیز اثر پوششی كمی روی الكترونهای خارجی تر از خود دارند، پروتونهای موجود در هسته، الكترونهای لایه ظرفیت را با قدرت و نفوذ بیشتری به سمت خود می‌كشند.


هنگامی كه محلول آب و نمك NaCl را به جریان برق یك باتری وصل می كنیم یه صورتی
اتم آلومینیم دارای 13 پروتون در هسته و 13 الكترون هست.


مورد آلودگی های آب هستم.خواهشمندم سایت معتبری را به من معرفی نمایید.
این اتم تنها دارای اوربیتالهای s و p می‌باشد.


كه شما پیشنهاد خاصی برای حفظ كردن فرمول های شیمیایی ندارید چون معلم ما
اوربیتال s كه كروی بوده و از هیچ طرف نمی‌توان به اون نفوذ پیدا كرد و وجود اون سبب می‌شود كه پروتونهای هسته با قدرت زیادی نتوانند الكترونهای لایه ظرفیت را به سمت خود بكشانند.


مزاحم همیشگی این جدوله كه توش نوشته كه میتل اورانژ و تورنسل و فنول فتالئین
اوربیتال p نیز دمبلی شكل بوده و وجود سه سری از اونها در سه جهت نیز سبب پوشش نسبتا" زیادی می‌شود و دوباره سبب می‌شود كه قدرت نفوذ پروتونها روی الكترونها كاهش یابد.
اما اتم گالیم دارای 31 پروتون در هسته می‌باشد.


در مورد "ویتامین آ "در چهار صفحه میخاهم.متشكرم. - 17
الكترونها نیز در اوربیتالهایی واقع شده‌اند كه یك سری از اونها اوربیتال d هست.


به اینكه شبه فلزات هم خواص فلزات وهم نافلزات را دارند به انها شبه فلز
شكل اوربیتال d طوری هست كه دارای حفره‌های زیادی می‌باشد و درنتیجه قدرت كششی 31 پروتون روی الكترونهای لایه ظرفیت زیاد بوده و می‌توانند اونها را با شدت بیشتری به سمت خود بكشند، درنتیجه فاصله بین لایه‌های الكترونی و اوربیتالها كاسته شده و درنتیجه شعاع اتمی اون كاهش می‌یابد.72 out of 100 based on 37 user ratings 962 reviews