شیمیایی سنگ چخماق چیست؟ و جرقه زدن آن ناشی از چیست؟ آیا سنگ چخماق روی


شیمیایی سنگ چخماق چیست؟ و جرقه زدن آن ناشی از چیست؟ آیا سنگ چخماق روی
با سلام
1- فرمول شیمیایی سنگ چخماق چیست؟ و جرقه زدن آن ناشی از چیست؟ آیا سنگ چخماق روی هر سنگ دیگری كشیده شود جرقه می زند یا اینكه فقط وقتی دو سنگ چخماق روی هم كشیده شوند جرقه ایجاد می شود؟
2-آبكافت چه فرقی با برقكافت دارد؟
3- آیا نحوه ی تولید باریم از سنگ معدن باریت و استرانسیم از سلستیت به روش آبكافت است؟
- 16 ساله - دبیرستان
پاسخ :
1- فرمول شیمیایی سنگ چخماق چیست؟ و جرقه زدن اون ناشی از چیست؟ آیا سنگ چخماق روی هر سنگ دیگری كشیده شود جرقه می زند یا اینكه فقط وقتی دو سنگ چخماق روی هم كشیده شوند جرقه ایجاد می شود؟

پتاسیم در حضور دی اكسید منگنز .واكنش كاتالیز شده همگن است یا نا همگن ؟توضیح
2-آبكافت چه فرقی با برقكافت دارد؟

(فارسی یا انگلیسی) در مورد شیمی - مقالات علمی شیمی- علم روز - تحقیقاتی كه
3- آیا نحوه ی تولید باریم از سنگ معدن باریت و هسترانسیم از سلستیت به روش آبكافت هست؟

كه روی سطح فلزات قلیایی در اثر مجاورت با هوا به وجود می آیند" - 17 ساله
1- فرمول شیمیایی سنگ چخماق، نقره نیترات یا AgNO3 می باشد.


مطالبی برای یك تحقیق مفصل می خواهم.لطف كرده اطلاعاتی را در اختیارم قرار
جرقه زدن همیشه نشانه ی انتقال الكترون هست.


اما تغییر انرپی درونی وآنتال
این ماده به دلیل داشتن فلز نقره و اتصال به گروه نیترات، و اینكه نقره یك الكترون در آخرین اوربیتال s خود دارد، براحتی و با صرف كمی انرژی كه در هنگام مالش دو سنگ بر روی یكدیگر، این انرژی انرژی گرمایی ناشی از اصطكاك هست، الكترون خود را به سنگ دیگر منتقل می كند.


نور و طول موج وتاثیر ان بر روی رنگ ها كه هر رنگی نور را جذب و طول موج مربوط
همین طور به همین دلیل داشتن یك الكترون در آخرین اوربیتال s ، سنگ چخماق دیگری به راحتی الكترون را می گیرد.


بدانم چرا در یك اوربیتال 4 الكترون جای نمیگیرد با تشكر - 16 ساله - دبیرستان
همین انتقال الكترون سبب ایجاد جرقه و روشن شدن آتش می گردد.


ولی آنتالپی ت
البته هر تركیب و كانی دیگری از فلزات، كه توانایی گرفتن الكترون را داشته باشد، می تواند با مالش روی چخماق، ایجاد جرقه نماید.
2- برقكافت به معنی تجزیه یك تركیب به وسیله جریان برق به عناصر سازنده اشد هست.

آبكافت نوع خاصی از برقكافت هست و اون هم تجزیه آب به عناصر سازنده اش، یعنی اكسیژن و ئیدروژن می باشد.
3- در جدا كردن فلزات از كانی های اونها روش های متفاوتی وجود دارد.

البته چنانچه تركیب قطبی باشد و بهتر از اون یونی باشد، جداسازی به روش برقكافت امكان پذیر هست.

تركیبات باریم نیز بیشتر یونی هستند، در نتیجه می توان كانی را به دمای ذوب رساند (به حالت مذاب درآورد) و از این روش برای جداسازی باریم از اون هستفاده نمود.

البته ناخالصی های زیادی در یك كانی وجود دارد كه به روشهای دیگری جدا می شوند.78 out of 100 based on 43 user ratings 1118 reviews