اما تغییر انرپی درونی وآنتال


اما تغییر انرپی درونی وآنتال
چرا گرما تابع مسیر اما تغییر انرپی درونی وآنتالپی تابع حالت است
-
پاسخ :
فرض كنید فاصله ی میان دو شهر در نقشه 90km باشد، حال اگر فاصله ی بین دو شهر را با اتومبیل خود از نزدیكترین راه طی كنید، خواهید دید كه مسافت طی شده كمتر می شود و اگر از مسیر دیگری طی كنید، خواهید دید كه مسافت طی شده بیشتر می شود.


فرقی دار
گرچه مسیرهای مختلفی برای رسیدن به شهر دوم می توانیم طی می كنیم، اما فاصله ی حقیقی میان دو شهر همچنان ثابت هست، پس فاصله ی بین دو شهر تابع حالت هست.


را كشف كرد
این موضوع در مورد انتالپی یا انرژی درونی یك ماده نیز صدق می كند، ممكن هست ما انرژی درونی یك سیستم را به طرق مختلف تغییر دهیم، اما آخر كار انرژی درونی برای ما مهم هست، نه راهی كه انرژی درونی را از طریق ن تغییر داده ایم.

و در صنعت از حلالهای دیگری استفاده می شوددر یك فعالیت گروهی فهرستی از
اما گرما تابع مسیر هست،

درمخلوط آب، روغن و جیوه را معین كنید. مخلوط ناهمگن است یا محلول؟ چرا؟
به مثال زیر توجه كنید، فرض كنید شما می خواهید از طبقه اول به طبقه سوم بروید، طبقه اول را E1 و طبقه سوم را E2 در نظر بگیرید.


خدمت شما استاد گرامی می خواستم از اطلاعات شما درزمینه ی "بعضی حلال های
شما از هر راهی كه بروید، با آسانسور یا پیاده از طریق پله، در نهایت انتالپی خود را به اندازه E2-/E1 تغییر داده اید، این تابع حالت هست.

به جز هگزان -اتانول-استون نام ببریدو خواص و كاربردهای آنها هم چنین آثار
اما اگر از طریق پله ها بروید، گرمای زیادی از بدن شما خارج می شود، درحالیكه از طریق آسانسور شما اصلا" گرمتان نمی شود، پس گرما تابع مسیر می باشد.

توضیح د
انرژی درونی نیز مجموع كل انرژیها می باشد.


باشید سوالی در مورد نمكها ازشما كرده بودم. ببخشید كه درمورد این موضوع
یعنی مجموع انرژی های جنبشی و پتانسل را انرژی درونی می گویند.

با توجه به مثال قبل، متوجه می شوید كه انرژی درونی نیز تابع حالت هست یعنی در هر كجای سیستم ثابت هست.

در طبقه اول، انرژی پتانسیل كمتر از انرژی جنبشی هست، در حالیكه در طبقه دوم انرژی پتانسیل بیشتر هست، به هر حال طیق اصل بقای انرژی، انرژی كل یا همان انرژی درونی همواره ثابت هست و تابع مسیر نمی باشد.72 out of 100 based on 47 user ratings 872 reviews