جوش شیرین و نشادر چیست ؟


جوش شیرین و نشادر چیست ؟
اجزای تشكیل دهندهی جوش شیرین و نشادر چیست ؟
- 28 ساله - دبیرستان
پاسخ :
NaHCO3 كه جوش شیرین هست و در پخت نان و شیرینی پزی كار برد دارد.


مورد نمكهای مضاعف و زاجها توضیح دهید . با تشكر -
اجزای این ماده سدیم، ئیدروژن، كربن و اكسیژن می باشد.

شباهتها و تفاوتهای گرافیت و الماس توضی
نشادر نام كلی هست كه به نمكهای آمونیاك Ammoniac salt اطلاق می شود،بنابراین اجزای تشكیل دهنده اون ئیدروژن، نیتروژن و یك عنصر فلزی می باشد.


نباشید به جناب آقای ایلی آیا آبهای سردی كه در لوله كشی هاست و ما این آبها


72 out of 100 based on 17 user ratings 392 reviews

از همكاری شما در سوالهای قبلی خواهشمندم به این سوالها هم باسخ كامل دهید
نباشید لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید . ( لطفا تا جمعه 18/1/85 پاسخ مرا دهید
واكنش مربوط به اكسیداسیون منگنز دو بار مثبت و كرم سه بار مثبت و ید یك بار
No2وN2o را با هم مقایسه كنید؟با
و پی هاش چهار مثبت چیست؟ - 16
نباشید سوال 3و4كتاب شیمی پیش دانشگاهی -فصل سوم-صفحه 75را لطفا حل فرمایید
101 كتاب شیمی سال اول دبیرستان آمده و خواهشمندم در زمینه مطلب زیر كمی توضیح
حلال ازمحلول وقتی می گوییم آنكه مقدارش بیشترباشدمنظورچیست(جرم-حجم یامول

سیاه از موادی تشكیل شده و در كل چیستند؟لطفا در صورت امكان كامل ÷اسخ دهید.
تبخیر بیشتر از انتا
رکتوکولیت اولسروهموراژیک و پورولانت
کانال دفران
تازهای از کانسررکتوسیگموئید
بیماری سلیاک اسپرو
آپانشمان ساب دورال
ارزش آرتریوگرافی در تومورهای بدخیم استخوان
کیست‌های مادرزادی گردن
ترجمه فصولی از کتاب
روشهای بیدردی در زایمان
بررسی اختلالات ریتم در انفارکتوس میوکارد
*