چگونگی کشف پروتون
پاسخ :


پاسخ دهید. ۱-اگزالیک اسید چیست؟نام دیگرش چیست؟ ۲-چه کاربردی دارد؟ به
پروتون درون هسته به وسیله ی رادرفورد و توسط آزمایش معروف ورقه ی طلا کشف شد.

دلایل مح
چهارده سال پس از تامسون یعنی در سال ۱۹۱۱ رادرفورد پس از آزمایش معروف ورقه طلای خود مدل دیگری را پیشنهاد کرد.


ی ازون فقط در قطب شمال
رادرفورد با تاباندن ذرات آلفا به ورقه نازکی از طلا مشاهده کرد که بیشتر ذرات از ورقه عبور می‌نمايند یا به مقدار کمی منحرف می‌شوند.


از شما آدرس وب سایتی را بگیرم که در آن در مورد عنصر فسفر و ترکیبات آن اطلاعات
اما % بسیار کوچکی از ذرات (تقریبا یک در ۸۰۰۰) به سمت منبع تولید ذرات باز گردانده می‌شوند.


نباشید لطفادرباره کاربردهاومزایای انرژی هسته ای توضیح دهید.(کاربردهای
رادرفورد نتیجه گرفت که بخش بزرگی از اتم فضای خالی هست و در مرکز اتم هسته چگالی وجود دارد.

کوالانسی اثر نیروهای جاذبه بسیار بیشتر ازمجموع نیروهای دافعه ای میان


ضمن پاسخ به سوال ذیل درباره ی تحقیق داخل پرانتز نیز هرچه میدانید بنویسید.باتشکر: -چرا
پیروز و سربلند باشید.


سوال من در مورد شیمی ۳هست من مطلبی در مورد مخلوط های همگن و نا همگن


78 out of 100 based on 53 user ratings 578 reviews