طلا در کنار فلزات دیگر میل نقره یا رودگل خورده می شود. با توجه به پتانسیا


طلا در کنار فلزات دیگر میل نقره یا رودگل خورده می شود. با توجه به پتانسیا
با سلام
میگویند طلا در کنار فلزات دیگر میل نقره یا رودگل خورده می شود. با توجه به پتانسیا استاندارد طلا آن را چگونه توجیه می کنید؟
پاسخ :
اینکه فرموده می شود طلا در کنار فلزات دیگر میل نقره یا رودگل خورده می شود، ریشه و پایه ی علمی ندارد و در نظر عامه اینطور به نظر می رسد.

لطفا درروش استخراج در ازشیمی آلی دردستگاه دکانتور(اسم وسیله )چطورفاز
طلا فلزی غیر فعال هست که با عناصر دیگر چه فلز و چه گازها، واکنشی انجام نمی دهد.


یک روش برای تشخیص پایان استخراج در روش استخراج در آزشیمی آلی بفرمایید باتشکر
تنها در شرایطی خاص با هالوژنها یا با محلولهایی که حاوی کلر یا تولید نماينده ی اون هستند، مثل تیزاب سلطانی ترکیب می شود.


یا بازی بودن متانول و اتانول را در
همچنین طلا در محلول سیانید در مجاورت هوا یا هیدروزن پروکسید حل می شود.


كه میدانیم محلول گاز co در اب دارای خاصیت بازی ضعیفی است حال سوال من این


چرا كمترین ph در محلولهای آبی برابر ۰ است ؟ مگه نمیشه غلظت اسید قوی رو


خیلی متشکرم.آیا یک راه حل فرمولی برای
پیروز و سربلند باشید.

اثر افزودنیTiO2 بر استحکام خمشی Al2O3 میخواستم لطفا مر


60 out of 100 based on 35 user ratings 260 reviews