با کربن مونوکسید واکنش(افزایش


با کربن مونوکسید واکنش(افزایش
آیا ماده ای هست که با کربن مونوکسید واکنش(افزایش دما-تغییر رنگ)دهد؟
پاسخ :
کربن مونوکسید گازی سمی و بی بو می باشد.علت سمی بودن این گاز این هست که می تواند با اتم آهن موجود در هموگلوبین خون تشکیل پیوند دهد.

شیمی مرحله دو در چه تاریخی و در چه سایت


و دانشجوی سال دوم شیمی البته سئوال درسی ندارم ولی در مورد کار وآینده
در حالت عادی و شرایط معمولی، تنها آهن و نیکل مستقیماً با CO وارد واکنش می شوند و کمپلکسهایی نظیر Fe(CO)5 و Ni(CO)4 تشکیل می دهد.


به تمام سئوالات شیمی مطرح شده در این سایت دسترسی داشته باشم البته با


CaCl2 درآب گرماده است (83-) پس چرا در نمودار صفحه 86 شیمی 3 خط آن را صعودی رسم
Fe(CO)5مایعی زردرنگ با نقطه ی ذوب 20- و نقطه ی جوش 103 درجه سانتیگراد می باشد.

به جدول 3 صفحه 87 شیمی 3 آیا HgCl2 نامحل
Ni(CO)4 مایعی بیرنگ با نقطه ی ذوب 25- و نقطه ی جوش 43 درجه سانتیگراد می باشد.

برای ما اهیت قائل می شوید صمیمانه ممنونم سئوالی کرده بودم به کد ۳۸۶۹۸۰ البته
کربن مونوکسید و هیدروژن تنها در حضور کاتالیزور (کاتالیزگر) بر هم اثر می‌نمايند و بسته به شرایط واکنش و نوع کاتالیزور مصرف شده ، محصولات بسیار متنوعی ایجاد می‌نمايند.

كه قبلا فرمودید در تركیب گاز h2 با گازco2 در حضور كاتالیز گر های مس و اهن

اگر کبالت یا نیکل بعنوان کاتالیزور بکاربرده شود، مخلوطی از هیدروکربنها بوجود می‌آورد.

در این جا نیکل بعنوان یک کاتالیزور نامرغوب عمل می‌کند.

CO(g)+3H2(g)------------>CH4(g)+H2O

و اگر مخلوطی از روی و اکسید کرم بعنوان کاتالیزور مصرف شود، از واکنش کربن مونوکسید و هیدروژن، متانول تولید می‌شود.

(CO(g)+2H2(g)------------>CH3OH(g

برای این واکنش ، نیکل یک کاتالیزور مرغوب هست.کاتالیزور مرغوب کاتالیزوری هست که انتخابی عمل کند.

پیروز و سربلند باشید.


66 out of 100 based on 61 user ratings 536 reviews