تست شعله چیست؟ 2.کلیه واکنش های مربوط به ذوب قلیایی؟ 3.دلیل اسیدی کردن


تست شعله چیست؟ 2.کلیه واکنش های مربوط به ذوب قلیایی؟ 3.دلیل اسیدی کردن
با سلام
1.منظور از تست شعله چیست؟
2.کلیه واکنش های مربوط به ذوب قلیایی؟
3.دلیل اسیدی کردن محیط در شناسایی گوگل و نیتروژن؟
4.چرا بعد از اینکه سولفات فرو اضافه می کنیم محلول را می جوشانیم؟
5.آیا درست است که به جای اسید سولفوریک محلول را با هیدروکلریک اسید اسیدی کنیم؟
6.در بعضی موارد از فلوئورید پتاسیم در شناسایی نیتروژن استفاده می شود دلیل این امر چیست؟
پاسخ :
با عرض سلام خدمت شما کاربر گرامی:

های زیر Fe3+ , Ba2+ , Pb2+ , Ag+ در هر یك از تركیبات زیر در محلول چه رنگی را تولید


دائما" با دی کلرو متان کار میکنم میخواستم بدانم آیا اگر این حلال روی دستم
با عرض سلام خدمت شما کاربر گرامی:

بتوانیم یك كیلو گرم هیدروژن مایع داشته باشیم نیاز به چند لیتر هیدروژن


کاتیونهای گرو
هر عنصری برای خود یك طیف نشری خطی بخصوص دارد كه مانند اثر انگشت در انسان، مختص خود عنصر هست.

نباشی، 2سوال دارم: 1- از واکنش 75/5 گرم از یک فلز قلیایی( فلز گروه اول) با
طیف نشری فلزات خیلی راحت تر و با حرارت بوسیله ی شعله بدست می آیند چون براحتی برانگیخته می شوند ، درحالیکه برای گرفتن طیف نشری نافلزات به دلیل فاصله ی زیاد بین حالت پایه و حالت برانگیخته به انرژی های بالا نظیر قوس الکتریکی نیاز می باشد.


تیزهوشان مشهد هستم و برای تحقیق خود مطالبی از جمله:خواص عمومی ، حلالهای
برای انجام اینکار تکه ای از پنبه را به محلول یکی از نمکهای فلز مورد نظر آغشته کرده و اون را بر روی شعله می گیرند.


تهیه ی دی کرومات امونیوم وکمک های اولیه یا اکسید مس (I) و امونیوم دی کرومات
رنگ شعله تغییر می کند.

ساده حال
مواد شیمیایی متفاوت رنگ شعله های متفاوتی دارند چون سطوح انرژی الکترونی اونها و تعداد الکترونهای موجود در لایه ی ظرفیت عناصر اونها با یکدیگر متفاوت هست.
فلزات قلیایی از جمله لیتیم نیز دارای یك طیف نشر خطی می‌باشند.

این فلزات در شعله خیلی زود شروع به تایش می‌كنند و درنتیجه رنگ شعله را تغییر می‌دهند.

مكانیسم اون هم به این صورت هست كه هر گاه نور یا گرما به عنصر مربوطه تابانده شود، این عنصر از حالت پایه به حالت برانگیخته می‌رود.

یعنی یك یا چند الكترون از اون با جذب انرژی، از سطح انرژی پایه خود به سطح انرژی بالاتری می‌روند و بالاصطلاح می‌گوئیم عنصر برانگیخته شده هست.

این حالت برانگیخته ناپایدار هست و الكترون خیلی زود با نشر یك تابش به حالت پایدار قبلی خود بازمی‌گردد.

ما این بازگشت را به صورت یك نور مرئی و تغییر رنگ شعله‌ی آتش مشاهده می‌كنیم.

یونهای فلزی دیگر نیز به شعله رنگ‌های متنوعی می‌دهند و از قدیم از اونها در آتش‌بازی هستفاده می‌شود.

به عنوان مثال تركیبات مس، رنگ آبی شعله را سبز می‌كنند.

در آزمون شعله مس، رنگ شعله را به رنگ سبز در می آورد.
به طور کلی عناصر فلزی قلیایی و قلیایی خاکی، رنگهای زیر را به شعله می دهند:

فلزات قلیایی:
لیتیم: قرمز(زرشكی)
سدیم: زرد
پتاسیم: بنفش
روبیدیم: قرمز
سزیم: آبی

فلزات قلیایی-خاكی
منیزیم: سفید درخشان
كلسیم: قرمز آجری
استرانسیم: قرمز خونی
باریم: سبز

2- واکنشها بستگی به ترکیب نمونه و نوع محلول بکار برده شده دارد.

ذوب كننده های قلیایی كه مورد هستعمال بیشتری دارند عبارتند از هیدروكسیدها-پراكسید ها-كربنات ها و برات ها.به دلیل حجم زیاد سوالات، لطفاً سوالات خود را جداگانه بپرسید.

پیروز و سربلند باشید.54 out of 100 based on 59 user ratings 884 reviews