کمپلکس از نمک مضاعف ؟ نقش اتانول در تهیه زاج کروم ؟ با نوشتن فرمول مربوطه.


کمپلکس از نمک مضاعف ؟ نقش اتانول در تهیه زاج کروم ؟ با نوشتن فرمول مربوطه.
چگونگی تشخیص نمک کمپلکس از نمک مضاعف ؟ نقش اتانول در تهیه زاج کروم ؟ با نوشتن فرمول مربوطه. علت اختلاف رنگ در ترکیب سفید برلین و ابی پروس چیست؟ و موارد استعمال ابی پروس؟ لطفا خیلی خیلی زود جواب بدید ممنون.
پاسخ :
با عرض سلام خدمت شما کاربر گرامی:

می توان NO2 - NO3- NOرا از محیط جذب کرد؟ چگونه می توان NO3 را به NO2و O تجزیه کرد


روی یک موضوع شیمی مثلا زئولیت ها تحقیقاتی انجام بدهم سرچ کردم مطالب زیادی
نمك مضاعف یا دوگانه نمكی هست كه یك بنیان با دو نوع كاتیون در بلور شركت می كند.


نباشید. باتوجه به بیان كتاب شیمی 2 (صفحه 75) طول پیوند و انرژی پیوند رابطه
به عنوان مثال كربنات مضاعف منیزیم و كلسیم یا دولومیت CaCO3,MgCO3 یاCa,MgCO3 می باشد، یعنی دو كاتیون با یك اونیون همراه هستند.

معدنی در جهان عامل پیدایش تجارت جهانی شده است 2_بهره برداری از هر منبع
حال وقتی مولکولهای قطبی یا خوشه های یونهای منفی در اطراف یک یون مثبت مرکزی جمع شوند، یک یون کمپلکس به وجود می آید.


دقیقا "ظرفیت" و "الکترون های ظرفیت" را تعریف کن
این مولکولهای قطبی یا یونهای منفی را به عنوان لیگاند می شناسند.


شیمی ما نوشته شده است که آرایش یون ها در بلور یک نمک بسته به اندازه ی نسبی
تعداد مکانهای اتصال لیگاندها را در اطراف یک یون مثبت مرکزی در یک کمپلکس، عدد کوئوردیناسیون می نامند.عدد کئوردیناسیون شش متداولترین عدد کئوردیناسیونی هست که در کمپلکسها یافت می شود.


تهیه و ک
عدد کئوردیناسیون چهار نیز متداول هست.

طور كلی زاجها، نمكهای دوگانه سولفات اند.

زاج ها فرمول شیمیایی عمومی MAl(SO4)2.

12H2O را دارند كه در اون M عملا" هر كاتیون یك اتمی و یك والانسی غیر از Li+ هست، یون Li+ اونقدر كوچك هست كه چنانچه در ساختمان بلور برنامه گیرد، سبب ناپایدار شدن ان می شود.

درواقع زاجها از یونهای
[+M(H2O)6]+ ، [Al(H2O)6]3 و دو یون SO4 دو بار منفی ساخته شده اند.پتاسیم (I) کروم(III) سولفات 12 آبه به نام زاج کروم معروف هست.برای تهیه زاج کروم مقدار 10 گرم پتاسیم بی کرومات را در ml 100حل کنید.

پس از اضافه کردن ml11 اسید سولفوریک غلیظ اونرا بوسیله ml 7 الکل در سرما احیا کنید.مخلوط را در جایی ساکن جهت گرفت بلورهای زاج نگهدارید .

آبی پروس (سیانوژن آهن) دومین آبی با اهمیتی هست كه حتی برای محدود ترین تخته رنگ نیز لازم هست اون را به نام قد یم اون آبی پاریس یا برلین نیز می نامند.


آبی پروس یکی از مهم‌ترین رنگدانه های آبی هست.

پیروز و سربلند باشید.


60 out of 100 based on 45 user ratings 1070 reviews