خانم ایلی. یه چند تا سوال در مورد ازمایشگاه شیمی الی دارم: 1_فرق استیک


خانم ایلی. یه چند تا سوال در مورد ازمایشگاه شیمی الی دارم: 1_فرق استیک
سلام خسته نباشید خانم ایلی.
یه چند تا سوال در مورد ازمایشگاه شیمی الی دارم:
1_فرق استیک انیدرید با استیک اسید چیه؟ کامل توضیح دهید.
2_ 3 FeClبا OH چکار میکند که رنگش بنفش است؟
3_در تولید اسپرین 2 قطره H2SO4 اضافه میکنیم.نقش این اسید چیه؟
4_چرا 38 ml اب اضافه میکنیم به 2.5gr سالیسیلیک اسید و 3.5ml استیک انیدرید ومولها رو به دست بیارید؟
5_و نسبت نهایی استیک انیدرید به سالیسیلیک اسید 2 به 1 است.
چرا این نسبت را به کار برده ایم؟
خانم ایلی تا سه شنبه لازم دارم خیلی مهمه...ممنون.
پاسخ :
با عرض سلام خدمت شما کاربر گرامی:

: من متوجه نشدم علت اینکه در اتم هر چه الکترون از هسته دور تر می شود انرژی


نباشید برای صورت گرفتن واکنش پاین باید از چه روشی استفاده کرد FeCl3 ---->FeCl3O3 چرا
1- هستیک اسید دارای فرمول CH3COOH و هستیک انیدرید دارای فرمول (CH3CO)2O می باشد.


و خسته نباشید.لطفا بهترین روش برای حفظ کردن جدول تناوبی رو معرفی کنید.ممنون
درواقع هستیک انیدرید از فشرده شدن دو مولکول هستیک اسید و آزاد شدن یک مولکول آب بوجود می آید.


رشته ی ریاضی هستم دبیرمان گفتند که یه تحقیق در حد دانش آموز پیش بیاید
ساختار اونها را می توانید در سایتهای زیر ببینید:

118 عنصر تشکیل شده ما یه معلم داریم که میگه سلول بدن انسال به اتم و مولکول


در مورد آمپولهای اتروپین و امیل نیتریت توضیحات فوق العاده مفصلی به من
http://en.wikipedia.org/wiki/Acetic_acid

یک ملکول


با دوم از شما سوال می کنم لطفا پاسخ من رابدید-با سلام و عرض خسته نباشید
http://en.wikipedia.org/wiki/Acetic_anhydride

2- کمپلکس آهن با فنل دارای رنگ بنفش تیره هست.

تشکیل این کمپلکس را می توانید در سایت زیر ببینید:

http://acpcommunity.acp.edu/Facultystaff/genchem/GC1/lab/qual/fecl3.htm

3- نقش این اسید کاتالیزگر برای انجام واکنش می باشد.

4- واکنش مورد نظر
C7H6O3 + C4H6O3 --> C9H8O4 + CH3COOH
می باشد.
چنانچه جرم مولکولی هر یک از سالیسیک اسید و انیدرید هستیک را محاسبه کنید به راحتی مقدار مول بدست می آید.

به این صورت:

3.5gr aceticanhydrid * 1molacetic anhydrid/102.089 g/mo aceticanhydrid=A

همین کار را در مورد سالیسیک اسید نیز اجرا کنید.

جواب دو سوال آخر خود را خواهد یافت.

پیروز و سربلند باشید.


86 out of 100 based on 66 user ratings 866 reviews