کشورها ازآن استفاده می کنند؟ کار


کشورها ازآن استفاده می کنند؟ کار
هیدرازین چیست کدام کشورها ازآن استفاده می کنند؟ کاربرد آن چیست ؟ ممنون
پاسخ :
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:

و كاربرد آن را در ك


پتانسیل خاص در كشاور
هیدرازین یک ترکیب شیمیایی با فرمول مولکولی N۲H۴ هست.


کردن الکل در آزمایش آنالیز عنصری چیست؟ مربوط به آزمایشگاه شیمی آلی.
هیدرازین بیشتر در سوخت موشک و فرآورده‌های تنباکو کاربرد دارد.

آزمایشگاه ایزوآنزیم های آلکالن فسفاتاز را تشخیص داد؟هر دو روش فیزیوشیمیایی


نباشید.لطف كنید به سوالات زیر پاسخ دهید. 1)در مورد ویتامین D به صورت دقیق
هیدرازین در چندمرحله از هستون، آمونیاک هیدروژن پراکسید به دست می‌آید.


دارد بفرمایید چگونه میتوان قطبیت یک ترکیب را تعیین کرد و با استناد به
نخست هستون و آمونیاک با هم واکنش می‌دهند تا ایمین به دست آید که با اکسید کردن اون به کمک هیدروژن پراکسید، اگزادیرین به دست می‌آید.این حلقهٔ سه هموند(عضو)ی که دارای کربن، اکسیژن وازت می‌باشداز راه آمونیوکافت که دواتم ازت را به هم پیوند می‌دهد به هیدرازون دگرگون تبدیل می‌شود.این هیدرازون با چند برابر هستون واکنش داده وآذین به دست می‌آید که با آبکافتکردن اون می‌توان هیدرازین به دست آورد.


تخصصی جهت یادگیری هر چه بیشتر شیمی معرفی نمایید.نرم افزاری که به درد دانشجویان
در این گام هستون دوباره آزاد می‌شود.

سلام این سوال را برایم حل کنید(گام به گام توضیح دهید) دانش آموزی میخواهد
در بسیاری از واکنش‌های ساخت ماده‌های آلی و به ویژه در ساخت بسیاری از داروها و رنگ کردن بافت‌های پارچه‌ای وعکسبرداری کاربرد دارد.

[ویرایش] تشکیل هیدرازون
برای نمونه فشرده سازی هیدرازین با یک کربونیل ساده مانند هستون یک آذین می‌دهد.

اگر این آذین دوباره با هیدرازین واکنش دهد هیدرازون به دست می‌آید :

۲ (CH۳)۲CO + N۲H۴ → ۲ H۲O + [(CH۳)۲C=N]۲
[(CH۳)۲C=N]۲ + N۲H۴ → ۲ (CH۳)۲C=NNH۲
در واکنش بالا «استون آذین» یک فرآوردهٔ میانجی(حد واسط) بوده و واکنش تا به دست آمدن هیدرازون انجام می‌شود.

مهار واکنش در گام نخست بشتر وقت‌ها شدنی نیست و برای فرآوری آلکیل هیدرازین بهتر هست از کاهش فرآورده سود جست.

کاهش ولف-کیشنر
هیدرازین در واکنش کاهش ولف-کیشنر نیز به کاربرده می‌شود.

در این واکنش گروه کربونیل کتونها یاآلدهیدها با کمک هیدرازون به گروه‌های متیلن یا متیل کاهش می‌یابد .

نمکهای هیدرازینیم
هیدرازین در واکنش با اسید‌های معدنی نمک هیدرازینیوم می‌دهد که نامورترین نمک اون سولفات اون با فرمول[N۲H۵]HSO۴ هست.

سولفون دار کردن
چون هیدرازین یک هسته دوست خوب هست می‌تواند به آسانی یه سولفونیل هالیدها وآسیل هالید‌ها بتازد(حمله کند).

ساخت ناجورحلقه‌ها
ازهیدرازین با داشتن ۲ آمین می‌توان برای ساخت ترکیب‌های ناجور حلقه(ناجور حلقه)) ،از راه چگالش یا فشرده سازی همراه الکترون دوست‌ها، به کار برد.

فشرده سازی هیدرازین با ۲،۴-پنتان دیون ، دی متیل پیرازول می‌دهد.

کاربردهای فیاری(صنعتی) دیگر
هیدرازین در بسیاری از فرآیند‌ها ی شیمیایی به کار می‌رود که برای نمونه باره(مورد)های زیر را آورده‌ایم:

ساختاسپاندکس(گونه‌ای از کاموای پلاستیکی)از فیبرها
برای کاتالیز واکنش هایبسپارسازی(پلیمر کردن).


باتری سوختی.


لحیم کاری.


گسترندهٔ واکنش زنجیری بسپارسازی اورتان.


...


همچنین شاید برای ساخت ترانزیستور پرده‌ای نازک که در نمایشگر کریستال مایع کاربرد دارند ؛ کاربرد داشته باشد.

سوخت موشک
هیدرازین درجنگ جهانی دوم درموشک‌هایی با نام بی-استاف به کار رفت.

در اون موشک هیدرات هیدرازین همراه با متانول به کار رفته بود.

ایمنی
هیدرازین بسیار زهرآگین هست و هیدرازین بی آب بسیار ناپایدار می‌باشد.

اطلاعات بیشتر را در سایت زیر ببینید:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86

پیروز و سربلند باشید.78 out of 100 based on 33 user ratings 608 reviews