طریقه پیدا کردن عدد اکسایش را آ


طریقه پیدا کردن عدد اکسایش را آ
با سلام می خواستم طریقه پیدا کردن عدد اکسایش را آموزش دهید باتشکر
پاسخ :
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:

مثبت میتوا


الودگی های نفتی و جمع اوری انها از سطح دریا می خواستم،روشهای که اکنون
در مورد عدد اکسایش و تعیین ان به مطلب زیر توجه بفرمایید.


عمل سولوالیزه چیست؟ 3- پدیده یا عم
با دقت در مطالب زیر می توانید عدد اکسایش عناصر ترکیبات خود را بیابید.

استاد گرامی. اگر امکان دارد به سوالات سریعا جواب دهید. متشکر از شما.1.چرا
اكسایش :

محلول آمونیاك 15 درصد را بنویسید. 2.در آزمایش تهیه ی كمپلكس تتراآمین مس
دانشمندان یك مفهوم برنامه دادی پیشنهاد كرده‌اند كه همه حالت‌های یونی و كووالانسی را در بر می‌گیرد ، این مفهوم را عدد اكسایش نامیده‌اند .


پراکسید با پرمنگنات پتاسیم و تولید منگنز دی اکسید و سپس واکنش منگنز دی
تعریف مناسب این مفهوم چنین هست : عدداكسایش یك عنصر (در یك تركیب) ، تعداد بار الكتریكی مثبت یا منفی هست كه به اتم اون عنصر نسبت داده می‌شود ، با این فرض كه انتقال الكترون كامل و همه پیوندها یونی باشد .


شیمی 3 چه طور منگنز(II) به منگنز(IV) تبدیل شد؟(چنین كاری امكان دارد؟ از كجا
پس از یك سلسله قاعده‌های برنامه دادی كه آسیبی به علم نمی‌رسانند ، هستفاده می‌كنیم :

راجع به تبلور مجدد به روش Bench بذارید چون هر چی تو اینترنت سرچ می کنیم،چیزی
1- عدد اكسایش هر عنصر در حالت آزاد صفر هست .مثل اتم H كه در مولكول‌های هیدروژن عدداكسایش صفر دارند .
2- عدد اكسایش یون‌های تك اتمی با بار الكتریكی اونها برابر هست : برای مثال عدد اكسایش یونهای سدیم و كلرید در نمك طعام به ترتیب 1+ و 1- هست .
3- برای یك مولكول ( یا یك واحد فرمولی ) كه از لحاظ الكتریكی خنثی هست ، مجموع عددهای اكسایش همه اتم‌های شركت كننده در اون مولكول صفر هست : در منگنز دی اكسید M nO2 عدد اكسایش اكسیژن 2- هست پس بایستی عدد اكسایش منگنز 4+ باشد تا جمع جبری همه عددها ی اكسایش در این تركیب صفر شود .
4- عدد اكسایش اتم فلوئور كه الكترونگاتیوترین عنصرهاست همیشه منفی یك هست .
5- عدد اكسایش اكسیژن در اغلب تركیب‌های اون منفی دو هست ، به غیر از دو تركیب آب اكسیژنه و اكسیژن فلوئورید .
6- عدد اكسایش هیدروژن در تركیبهای اون مثبت یك هست .تنها مورد هستثنا در هیدریدهای فلزی ازقبیل NaH هست كه عدداكسایش هیدروژن منفی یك هست ( چرا كه الكترونگاتیوتر از فلزهاست ) .
7
- برای یك یون چند اتمی ، مجموع جبری عددهای اكسایش اتم‌های شركت كننده در اون ، برابر بار الكتریكی اون یون هست .

برای مثال در یون كربنات ( C O3 با دو بار منفی ) عدد اكسایش كربن مثبت چهار‌ و عدداكسایش اكسیژن منفی دو هست بنابراین مجموع این دو عدد (+4)+(-6)=-2 كه با بار یون كربنات برابر هست .
همانطور که در قوانین بیان شد، عدد اکسایش هیدروژن در همه ترکیبات به جز هیدریدهای فلزی برابر 1+ هست.

بنابراین بنابراین عدد اکسایش هیدروژن در ترکیبات زیر برابر 1+ هست.

HCl
H2SO4
CaHCO3, ....

به عنوان مثال دیگر، در ترکیب K2SO4 عدد اکسایش پتاسیم 1+ و عدد اکسایش اکسیژن 2- هست.

بنابراین برای صفر شدن کل ترکیب باید عدد اکسایش گوگرد برابر 6+ شود.
در NH3 عدد اکسایش هیدروژن برابر 1+ و عدد اکسایش نیتروژن برابر 3- هست.

قوانین و مراحل محاسبه عدد اکسایش را می توانید در سایت زیر (دانشنامه سایت رشد) ببینید:


http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b9%d8%af%d8%af+%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b4&SSOReturnPage=Check&Rand=0

پیروز و سربلند باشید.78 out of 100 based on 63 user ratings 338 reviews