سولفات سدیم را بنویسید 2-ساختمان یون تیوسولفات چگونه است؟ 3-فرمول ساختاری


سولفات سدیم را بنویسید 2-ساختمان یون تیوسولفات چگونه است؟ 3-فرمول ساختاری
1-مکانیزم واکنش تهیه سولفات سدیم را بنویسید
2-ساختمان یون تیوسولفات چگونه است؟
3-فرمول ساختاری تیوسولفات و درجه اکسیداسیون اتمهای گوگرد را در ان مشخص کنید.
خواهش میکنم کمکم کنید من تا شنبه بعدظهر وقت دارم کمکم کنید خواهش میکنم کمک کمک کمک کمک...........................
پاسخ :
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:

علوم زیست و شیمی مربوط میشه می خوام بپرسم آیا میشه به روش زیر برای سبزی


قبول میخواستم بدونم دلیل
1- سدیم سولفات به کمک واکنش های زیر قابل تهیه می باشد:

در کنکور شرکت میکنم و رشته ام تجربی است.و برای درس شیمی تنها یک کتاب تست


اگر ممکن است سریعا پاسخ دهید 1)چرا سود را نمی توان مستقیما از حل کردن وزن
a 2NaCl + H2SO4 → 2 HCl + Na2SO4

سئوال داشتم 1- در مطلبی خواندم که درون لامپهای کم مصرف بخار جیوه هست و
b 4 NaCl + 2 SO2 + O2 + 2 H2O → 4 HCl + 2 Na2SO4

الکترولیز آب ، 1.برای این که الکترود ها اکسید نشوند و این واکنش به خوبی


می خواستم بپرسم شیشه در اسید معده حل می شود اگر منبعی هم در دسترس بود


مایعات مثل آب الکتریسته ساکن ایجاد کرد؟درکل میخوام بدونم اگه توی اب ذرات
2- تیوسولفاتها از جوشاندن محلولهای سولفیت با گوگرد و از تجزیه دی تیوناتها به دست می آید.

اسید آزاد اون در دمای معمولی ناپایدار هست ولی به صورت اترات در 78- درجه از واکنش زیر به دست می آید.SO3 + H2S ---> H2S2O3
HSO3Cl + H2S ----> H2S2O3 + HCl

ساختمان و فرمول ساختاری یون تیوسولفات را در سایت زیر ببینید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Thiosulfate

3- درجه اکسیداسیون یکی از گوگردها 1- و دیگری 5+ می باشد.

پیروز و سربلند باشید.54 out of 100 based on 29 user ratings 554 reviews