جواب را تا امروز بعدالظهر بدین 1-علت بالا رفتن مایع از داخل لوله مویین


جواب را تا امروز بعدالظهر بدین 1-علت بالا رفتن مایع از داخل لوله مویین
با عرض سلام خواهشا جواب را تا امروز بعدالظهر بدین
1-علت بالا رفتن مایع از داخل لوله مویین چیست و چرا لحظه شروع بالا رفتن مایع از داخل لوله مویین نقطه جوش محسوب میشود؟
2-اثر انواع ناخالصی ها را بر نقطه جوش بنویسید؟
3-پیوند هیدروزنی بین ودرون مولکولی بر نقطه جوش چه تاثیری دارد؟
پاسخ :
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:

قوت خدمت سرکار خانم ایلی ضمن تشکر بابت پاسخ های فوق العاده شما در اینترنت


به این سوالات تا 2روز دیگه جواب بدین؟ 1)سختی آب را چگونه اندازه میگیرند؟


ویژه گازهای هلیم و هیدروژن از گازهایی چون آب و اکسیژن و نیتروژن بیشتر
1- زیرا در لحظه ی بالا رفتن مایع از لوله مویین، فشار هوا با فشار بخار مایع برابر می شود و در اثر این تساوی در اون لحظه، هوای درون لوله مویین به صوت حباب تخلیه شده و در نتیجه نمونه موقعيت می یابد درون لوله مویین بالا رود.


نباشید چگونه می توان رابطه زیر را اثبات کرد (V_2×M×C_m)/(10×a×ρ)=حجم ماده لازم c_mغلظت


آب سرد یخ می زند آیا این درست است اگر درست است ل


اکسالات
2- نقطه جوش یکی از خواص کولیگاتیو می باشد.


فرمول های تستی بخش (سینتیک شی
خواص كولیگاتیو خواصی از محلول هستند كه به غلظت ذرات حل شده بستگی داشته و مستقل از ماهیت اون‌هاست.


فرمول های تستی بخش (واکنش های شیمیایی و استوکیومتری) و (محلول ها) رو برام
این خواص عبارتند از ، كاهش نقطه انجماد، صعود نقطه جوش، كاهش فشار بخار و فشار اسمزی.بر طبق یكی از قوانین شیمی، خواص كولیگاتیو با افزایش ناخالصی افزایش می یابد و برای یك حلال خالص كمترین مقدار خود را دارند.

بر این پايه آب خالص در 0 درجه سانتیگراد (در فشار 1 اتمسفر) منجمد می شود.

حال چنانچه به این آب مقداری ناخالصی (مانند نمك) اضافه گردد، دیگر این آب در 0 درجه منجمد نمی شود، بلكه نقطه انجماد اون نزول پیدا كرده بر فرض این محلول در 5- درجه سانتیگراد منجمد می شود.

همچنین آب خالص در 100 درجه سانتیگراد به جوش می آید اما با افزایش كمی نمك یا شكر به آب دیگر آب در 100 درجه نمی جوش بلكه مثلا" در 103 درجه می جوشد و هر چه میزان ناخالصی افزایش یابد، این افزایش درجه نیز بیشتر می شود.

به همین دلیل برای آب شدن یخ به اون نمك می افزایند تا دیگر در اون نقطه دمایی منجمد نباشد و برای منجمد باقی ماند باید دما را مثلا 5 یا 6 درجه (بسته به میزان نمك اضافه کردنی) كاهش داد.

در حالی كه هدف ذوب كردن یخ هست، هر چه میزان نمك را افزایش دهیم، ذوب شدن یخ سریعتر اتفاق می افتد.بنابراین خواص كولیگاتیو به میزان ناخالصی بستگی دارد، هر چه میزان نمك بیشتر باشد، نقطه جوش بیشتر افزایش می یابد.

در این مورد باید اضافه كنم كه این خواص به تعداد ذرات بستگی دارد.

به عنوان مثال یك مول نمك سدیم كلرید به دو مول یونهای سدیم و كلرید تبدیل می شود، اما یك مول شكر تفكیك نمی شود و یك مول شكر، همان یك مول ذره را دارد.

بنابراین در افزایش نقطه جوش یا كاهش نقطه ذوب، افزایش یك مول نمك سدیم كلرید، معادل افزایش دو مول شكر عمل خواهد كرد.

بنابراین خواص كولیگاتیو به شدت تحت تاثیر تعداد ذرات حل شونده در محلول برنامه می گیرند.

هر چه تعداد ذرات بیشتر باشد، این خواص با شدت بیشتری تحت تاثیر برنامه می گیرند.


در این بین جسم حل شوند ه ی غیر فرار یا جسمی كه با مولكولهای آب پیوند بربرنامه می كند، در بعضی از خواص با شدت افزایش بیشتری همراه هست.

3- امکان برقراری پیوند هیدروژنی بین مولکولی سبب افزایش نقطه جوش می شود زیرا هر مولکول را به مولکول های کناری پیوند داده و اونها را محکم در کنار یکدیگر برنامه می دهد، به همین دلیل به انرژی و گرمای بیشتری نیاز هست تا مولکول را از جاذبه ی مولکول های کتاری جدا کرده و از محلول خارج نمود.

اما پیوند هیدروژنی درون مولکولی تاثیر خاصی بر نقطه جوش ندارد زیرا مولکول در حالت تبخیر شده همچنان پیوند هیدروژنی درونی خود را حفظ می کند و پیوند درون مولکولی سبب ایجاد جاذبه ی قویتر مولکول با شبکه ی خود نمی شود.

پیروز و سربلند باشید.86 out of 100 based on 56 user ratings 1106 reviews