لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید ممنون 1-نمک های مضاعف وکمپلکس را تعریف کنید


لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید ممنون 1-نمک های مضاعف وکمپلکس را تعریف کنید
سلام خسته نباشید لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید ممنون
1-نمک های مضاعف وکمپلکس را تعریف کنید وتفاوت آنها را بنویسید
2-تمام واکنش های تهییه نمک مضاعف را بنویسید.
3-آرایش الکترونی:نوع هیبریداسیون وشکل فضایی cu(nh3)4رابنویسید
4-ممهمترین کاربرد زاجها چیست
5-علت اضافه کردن الکل برویتهییه کمپلکس تترا آمین مس (11)سولفات منوهیدرات چیست
پاسخ :
با سلام

دارند که آن هارا با کشش سطحی بالای اب میتوان


نباشید.من دانشجوی رشته ی شیمی هستم تو دانشگاه بخشی از کار یه نشریه دیواری


کنکور تجربی سال92هستم اما در درس شیمی پایه ای ضعیف دارم و طرز مطالعه این
نمك مضاعف یا دوگانه نمكی هست كه یك بنیان با دو نوع كاتیون در بلور شركت می كند.


پاسخ شما بزگوار پس چه زمانی از ظرفیت 6 برای پتاسیم کرومات استفاده میشود؟مگر
به عنوان مثال كربنات مضاعف منیزیم و كلسیم یا دولومیت CaCO3,MgCO3 یاCa,MgCO3 می باشد، یعنی دو كاتیون با یك اونیون همراه هستند.


سوال قبلی) یه سوال دیگه اینکه چرا فرمول A=z+N را بر حسب تعداد پروتون و نوترون


دانشجوی پلیمر هستم . میخاستم بدونم در محلول سازی چرا دیگر ازروش نرمالیته
حال وقتی مولکولهای قطبی یا خوشه های یونهای منفی در اطراف یک یون مثبت مرکزی جمع شوند، یک یون کمپلکس به وجود می آید.


چجوری میشه درصد کبالت را در کمپلکس تترا امین کربناتو کبالت 3 نیترات تعیین
این مولکولهای قطبی یا یونهای منفی را به عنوان لیگاند می شناسند.


شیشه ای به چه معناست و به چه م
تعداد مکانهای اتصال لیگاندها را در اطراف یک یون مثبت مرکزی در یک کمپلکس، عدد کوئوردیناسیون می نامند.

عدد کئوردیناسیون شش متداولترین عدد کئوردیناسیونی هست که در کمپلکسها یافت می شود.

عدد کئوردیناسیون چهار نیز متداول هست.
Dubbel zouten نمکها ی د و گا نه ( مضا عف)
یک نمک که بیشتر از دو یون مختلف را دارا باشد ،هم وقت این یونها با حل شدن در آب تماما بطور جداگانه آزاد گردند اونها را به نام نمک های دوگانه (مضاعف)یاد می نمايند .2- به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://blackwearing.blogfa.com/post-51.aspx

3- ترکیب [Cu(NH3)4(H2O)n]SO4.

که شامل یون Cu(NH3)4(H2O)n] دو بار مثبت و سولفات دوبار منفی هست در سایت زیر نشان داده شده هست.


به طور کلی در فلزات واسطه به دلیل در دسترس بودن اوربیتالهای d کمپلکس های چهار لیگاندی دارای ساختار مسطحی مربعی square planar با هیبریداسیون dsp2 هستند.

کاربرد زاج ها:

زاجها را برای انداختن ترشی و شور، برای تصفیه ی آب و فاضلاب، برای سیمان ضد آب، برای كاغذ سازی و به عنوان شرایط ایجاد كف در كفهای آتش نشانی به كار می برند.

به عنوان مثال، آلومینیم سولفات جزء زاجها هست.

كه برای تصفیه آب به كار می رود.


از زاجها در صنعت دباغی نیز به طور گسترده هستفاده می شود.پیروز و سربلند باشید.

پیروز و سربلند باشید.60 out of 100 based on 25 user ratings 50 reviews