دهنده شمع و پارافین چیست ایا منشا چربی ح


دهنده شمع و پارافین چیست ایا منشا چربی ح
با سلام مواد تشکیل دهنده شمع و پارافین چیست ایا منشا چربی حیوانی دارد یا خیر؟
پاسخ :
به نام خدا و با سلام :

برای تعیین سختی دایم اب باید از اب مقطر


و سختی آب تهران چیست ؟این سوال مربوط به فعالیت فصل اول شیمی اول دبیرستان
پارافین نامی هست که به هیدروکربن های سیر شده اتلاق می شود که در اون ، تمامی اتمهای کربن موجود در مولکلول ، با پیوندهای ساده به یکدیگر متصل‌اند و پارفین‌ها یا هیدروکربنهای پارافینی را آلکان نیز می‌گویند.


داشتم اول تفاوت بین پیوند پای و سیگما و دوم اینکه هیدروژن الفا دقیقا چه
به عبارت دیگر ، مشخصه هیدروکربنهای پارافینی ، اتصال اتمهای کربن بوسیله پیوندهای ساده هست، سایر پیوندها نیز با اتمهای هیدروژن ، سیر شده اند.


فراوان خدمت استاد گرامی سرکار خانم ایلیچند تا از کابردهای صنعتی (total dissolved
فرمول عمومی پارافینها یا آلکانها C2H2n+2 می باشد.

سیانیو نیترو بنزن برای رسیدن به محصول از ماده ی اولیه بنزن و استخلاف نیترو،تمام
شمع نیز از پارافین ها به دست می آید.


نباشید در سنتز ترکیب نیترو سولفونیک اسید از ماده ی اولیه بنزن و استخلاف
پارافین ها از محصولات جانبی پتروشیمی هستند که در طی پالایش نفت، جزء برشهای شنگین ستون تقطیر بوده، از نفت جدا می شوند.


در شیمی 3 بحث استوکیومتری هست که قبلش باید واکنش رو بدونیم و بتونیم موازنه


میخواستم بدو نم جر ا اتز اثر فتوالکتریک در دو مورد زیر استفاده میشود
نام آلکانها را می توانید در سایت زیر ببینید:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_alkanesپیروز و سربلند باشید.
78 out of 100 based on 53 user ratings 578 reviews