برزخ ارواح یکدیگر را ملاقات میکنند ؟این ملاقات تا چه اندازه است ؟ارواح

از پاسخی که بهم دادید بسیار متشکرم در ادامه میخواستم این سوالو ازتون
استاد امده است جاهل قاصر پس از امتحانی وارد بهشت میشود و انوقت جایگاه
نباشد.در یکی از روستاها علم ای (پرچم) وجود داره که اون رو به دوران قیام
کارشناس محترم چرا با اینکه حضرت محمد فرمودند هرگز کسی را لعن نکنید و

کودکی با افترا گفتن به دوستم که او پول من را برداشته است(20تومان) او را
بررسی نقش واسطه‌ای مثلث‌سازی بر رابطه خصومت آشکار والدین و مشکلات رفتاری نوجوانان
مطالعه تکوین ساختاری و فیزیولوژیک مغز جنین جوجه تحت تأثیر میدان های الکترومغناطیسی، در پیش از انکوباسیون
بررسی عوامل پیش‌بینی‌کننده سرخوردگی زناشویی در زوجین شهر اصفهان
تاثیر آراء متفکرین عصر روشنگری (مونتسکیو، ولتر و روسو) بر متفکرین دوره مشروطه
معرفت‌ شناسی در مکتب حکمت متعالیه
تحلیل عملکرد نخبگان در روند توسعه سیاسی ایران (84-1368)
تصمیم‌گیری جهت تولید و قیمت‌گذاری محصول جدید با استفاده از نظریه بازی ها (مطالعه موردی خودرو سواری تولید داخل کشور)
تأثیر آموزش به شیوه‌ی تحلیل رفتار متقابل بر سبک‌های عشق‌ورزی و الگوهای ارتباطی زوجین شهر خرم‌آباد
تحلیل سیاست خارجی ایالات متحده و روسیه در آسیای مرکزی بعد از یازده سپتامبر (2008-2001)
نقش توانمندسازی زنان در بهسازی سکونتگاههای غیررسمی نمونه موردی: آبک (شهرداری منطقه1 تهران)

برزخ ارواح یکدیگر را ملاقات میکنند ؟این ملاقات تا چه اندازه است ؟ارواح
باسلام .ایا در عالم برزخ ارواح یکدیگر را ملاقات میکنند ؟این ملاقات تا چه اندازه است ؟ارواح باهم صحبت می کنندویکدیگر را میشناسند؟ایا درست است میتی که گناه کار باشد از شنبه تا صبح 5شنبه معذب است و5شنبه تا عصر جمعه عذاب ندارد ؟برزخ جه شباهتهایی با این عالم خاکی دارد؟ حقیقت دارد کسی که مثلا در 20سالگی خودکشی کرده در ان عالم تا رسیدن به سن طبیعی عذاب الهی دارد؟
پاسخ :
باسلام.


در کارهای حرامی مثل قمار هم جاری است؟اگر جاری است پس چرا این کار حرام
اموات و ارواح مومنین در عالم برزخ یکدیگر را می بینند و می شناسند و پايه ا یکی از لذات بهشتیان در برزخ و قیامت همین هست که با دوستان و بستگان مومن خود هستند .


و یصم؛ دشمنی با چیزی انسان را کور و کر م
لیکن این ارتباطها بر پايه ایمان هست نه بر پايه رابطه نسبی و سببی یعنی در مورد بسیاری از افراد (یعنی کسانی که رابطه ی اونان بر پايه ایمان نیست) پایان میپذیرد بلکه گرفتار اعمال خویشند.


زود جوابمو بدین عذاب وجدان داره دیونه ام میكنه من فكر میكردم هر آدمی لاید
در برخی روایات اشاره شده که شب و روز جمعه رحمت الهی اونقدر گسترده هست که موجب تخفیف عذاب برخی از گرفتاران می شود.عوالم حقیقی هستی در یك تقسیم به ترتیب برتری (قوت وجودی ) و ترتب یكی بر دیگری از این قرارند :1- عالم تجرد .2- عالم برزخ یا مثال كه نشأت گرفته از عالم تجرد و در رتبه ی پایین تر برنامه دارد 3- عالم مادی كه نشأت گرفته از عالم مثال و در پایین ترین رتبه ی وجودی برنامه دارد .بنابراین عالم برزخ ، عالمی حقیقی و از نظر وجودی قوی تر از عالم مادی هست و در نتیجه پاداش و عقاب در اون واقعی هست.


ازصفات خود به کسی نمی بخشدچگونه گفته می شود که صاحب صفات (خداوند)خود صفات
روح انسان پس از مرگ و انقطاع از بدن مادی به عالم بالاتر (برزخ) عروج می كند .


زکات علم کمک کنید. آیا من مختار هستم به هر کسی که خواستم و یا از بنده سوال
عالم برزخ دارای قوانین و نظام مخصوص خود هست از جمله این كه حقایق در اون ، در كسوت قالبها ، حدود ، اندازه ها و اشكال و در عین حال مجرد از ماده هستند .


در منابع وجود دارد که از سوی اهل بیت به طور صریح و مشخص نشان دهد تاویل
بنابراین قالب برزخی(مثالی) از لوازم وجودی روح انسان در عالم برزخ هست و روح پس از مفارقت از قالب مادی (بدن) در قالب برزخی ظهور می كند.


در کدام کتاب حدیثی
برای درك قالب مثالی روح در برزخ ، قالب مثالی روح در خواب ، می تواند ما را تا حدودی هدایت كند .

انسان در وقت خواب دیدن ، كه بدن مادی در رختخواب افتاده و در حال آرامش هست ، خود را با بدنی شبیه بدن مادی می یابد و با این قالب مثالی حركت هاو دیدن ها و شنیدن ها و خوردن هاو… دارد .

این قالب مثالی روح در خواب ، در عین شباهت با قالب مثالی روح در عالم برزخ ، متفاوت از اون هست زیرا قالب مثالی برزخی ، به دلیل اونكه یك واقعیت عینی در نظام برزخی هست ، كامل تر و لطیف تر و در رتبه ای بالاتر برنامه دارد.

به بیان دیگر قالب مثالی موجود در خواب ، تنها هدایت گر و روشن گر قالب مثالی برزخی هست نه بیانگر همه ی واقعیت و مرتبه ی وجودی اون.

برای مطالعه در این زمینه رجوع كنید به كتاب خواب و نشان های اون اثر هستاد محمد شجاعی.

اما در مورد خود کشی خودکشی از گناهان بسیار بسیار بزرگ هست که عذاب شدید جهنم را در روز قیامت به دنبال خواهد داشت و به برزخ تمام نمی شود .

مطالعه ی کتب زیر بسیار مفید هست : معاد*/شهید دستغیب -سرای دیگر* /شهید دستغیب - منازل الاخرة ( داستانهایی از سفر آخرت) * /محدث قمی (حاج شیخ عباس قمی)( این کتاب به صورت الکترونیکی در کتابخانه تبیان وجود دارد)- سرنوشت انسان از احتضار تا عالم قبر/ حجة الاسلام مسعود عالی.موفق باشید.80 out of 100 based on 80 user ratings 530 reviews

از دست عصبانیت و پرخاش به مادرم نمیدانم چه کنم ،حق با منه اما دلم میخواد
مساوی برگزاری مجالس مذهبی یا روضه ... در منزل شخصی افضل تر است یا در مسجد
آیا بر طبق آیات و روایات سفارش و تاکیدی در مورد خانه بزرگ یا کوچک یا بطور
در اسلام گفته شده دوستی دختر و پسر اگر به قصد ازدواج باشد حرام نیست؟ آیا
از نمایشگاه كتاب ، كتاب اصول كافی رو بخرم. ممنون می شم بهترین ترجمه و
عاشق هم بودیم ولی اون بعد از مدتی بدون اینکه به من بگه ازدواج کرد من دیگه
شناسایی عوامل موثر بر عملکرد شناسه (مطالعه مورد صنعت مواد غذایی)
تحولات زیست محیطی و ژئومورفولوژیک دلتای رودخانه مهران (بندرلنگه)
حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در نظام سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر حقوق ایران
مسئولیت شرکت مادر در قبال فعالیت های شرکت های فرعی در شرکت های چند ملیتی
تبیین تأثیر اعتماد کارکنان به سبک رهبری بر تعهد سازمانی
تغییرات آب و هوایی و مقوله سوم حقوق بشر
نقش فرسایش بر ویژگیهای ژئومورفولوژیکی حوضه آذرشهر چای
مصونیت پارلمانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان
بررسی عوامل تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی در کاربران خدمات بانکداری اینترنتی
مناسبات جمهوری اسلامی ایران و روسیه در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای (2001-2009)
*