لطفا عقلانی جواب دهید نه فقط طبق گقته های اسلام که خیلی هم محترم است؟

می خواستم بدانم چرا می گویند ما انسانها آزاد خلق شدیم ودارای اراده هستیم
نباشید مدتیه که سوالاتی ذهن منومشغول کرده که راجع به امامان ماست.مرجع
کتاب معتبر درباره ی عرفان وجایگاه آن در آموزه های دینی ونیز شاخصه های
بدونم چرا حضرت زینب (س)با مقام والایی که دارن ودرزنده نگه داشتن واقعه
کردن بنده را راهنمایی کنید. همچنین آیا استمرار بر دعا و و نذر کردن جهت
من دو دختر ٢١و١٣ساله دارم جدیدا انگشترهایی به بازار امده كه اینها در
بررسی نقش واسطه‌ای مثلث‌سازی بر رابطه خصومت آشکار والدین و مشکلات رفتاری نوجوانان
مطالعه تکوین ساختاری و فیزیولوژیک مغز جنین جوجه تحت تأثیر میدان های الکترومغناطیسی، در پیش از انکوباسیون
بررسی عوامل پیش‌بینی‌کننده سرخوردگی زناشویی در زوجین شهر اصفهان
تاثیر آراء متفکرین عصر روشنگری (مونتسکیو، ولتر و روسو) بر متفکرین دوره مشروطه
معرفت‌ شناسی در مکتب حکمت متعالیه
تحلیل عملکرد نخبگان در روند توسعه سیاسی ایران (84-1368)
تصمیم‌گیری جهت تولید و قیمت‌گذاری محصول جدید با استفاده از نظریه بازی ها (مطالعه موردی خودرو سواری تولید داخل کشور)
تأثیر آموزش به شیوه‌ی تحلیل رفتار متقابل بر سبک‌های عشق‌ورزی و الگوهای ارتباطی زوجین شهر خرم‌آباد
تحلیل سیاست خارجی ایالات متحده و روسیه در آسیای مرکزی بعد از یازده سپتامبر (2008-2001)
نقش توانمندسازی زنان در بهسازی سکونتگاههای غیررسمی نمونه موردی: آبک (شهرداری منطقه1 تهران)

لطفا عقلانی جواب دهید نه فقط طبق گقته های اسلام که خیلی هم محترم است؟
هدف ازخلقت چیست لطفا عقلانی جواب دهید نه فقط طبق گقته های اسلام که خیلی هم محترم است؟
پاسخ :
با بیانی ساده و همه فهم بیایید فلسفه و حكمت آفرینش جهان انسان توسط خداوند را، با سه احتمال زیر ارزیابی كنیم: نیاز، سرگرمی، ترس، انتخاب و رجحان.


20ساله هستم که 5سالی میشود وسواس فکری(ترس ازمرگ) دارم به شدت از مردن میترسم
حال هر كدام از این احتمالات را بررسی می كنیم.


دین می توان خدا را پرستش کرو؟و از طریق ه


کاری زیادی دارم و نمیتوانم در هیئت های عزاداری امام حسین شرکت کنم،اما
آیا خدا می تواند نیازی داشته باشد؟ اگر او نیاز می داشت، آیا مثل ما نبود!؟ مگر او ـ معاذ الله ـ كمبودی دارد؟ صمد ـ از اوصاف الهی، به معنای بی نیازی ـ بودن خدا ادامه احد بودن اوست.


که خیلی ذهنم را مشغول کرده و آن این است که اگر خدا در وجود زنان نیاز به
بی نیازی نتیجه یگانگی هست.خداوند از اونجا كه بی نیاز هست، محدود نیست؛ چون محدود، محتاج حد و مرز، و سپس محتاج محدود كننده و مرزبان هست.


است که دچار بیماری شدم که با دارو کنترل میشود و درمان قطعی ندارد.اجازه
با این تحلیل دیگر احتمال نیاز، و همچنین سرگرمی، كنار می رود.


نقل شده که فرمودند:برای مردگان خودهدیه بفرستید.گفتند:هدیه مرده ها چیست؟حضرت


کردن به لحاظ فقهی و همچنین
از طرف دیگر، برای او ترس و دگرگونی نیست، كه كسی در برابر او نیست كه از او بترسد.

در نتیجه جز یك احتمال، چیزی نمی ماند........

اینكه می پرسند چرا خدا جهان را آفرید، همواره می تواند با این سؤال قرین باشد كه چرا نیافریند؟ آفریدن، و نیافریدن، كدامیك رجحان دارد، تا بر پايه رجحانها، یك طرف انتخاب شود؟ اگر چه به نظر می رسد كه آفریدن، با درد و رنج در انسان، و ظلم و ستم در جامعه، و تفاوت و تبعیض در خلقت همراه هست، ولی نیافریدن، با احتكار و بخل دست بگریبان خواهد بود.

علاوه بر این اگر اون سه مسئله جواب بگیرد و توضیح بیابد، آفرینش به رجحان قطعی می رسد.

با توجه به نقش انسان و وضع هستی، می توانیم جواب این سه مسئله را بدست بیاوریم.

هستی راهی برای كمال انسان هست، و دردها و رنجها، او را پیش می برند و بندهای هستیش را باز میكنند.

ظلم و ستم، دلیل آزادی انسان هست، و خلقت آزاد رجحان دارد.

از سوی دیگر مظلوم نیز محكوم نیست.

او با اونچه كه دارد میتواند به اوج هایش برسد.

چون تفاوتها ملاك افتخار نیست، و در ارزیابی الهی نسبت ها در نظر گرفته می شود.


با همین تحلیل مختصر رجحان آفرینش روشن می گردد.

و این هست كه او آفرید، و آفریده هایش را در رحمت خود پیچید، و اونها را با غفران خود پوشانید.

فیض او، بخشش او، رحمت او و مهمتر از همه حكمت او آفریدن را ایجاب می كند.

چون كسی كه می تواند بیافریند و می تواند نیافریند، در هر صورت مسئول هست و باید رجحانها را در نظر بگیرد.

"ما خلقنا السموات و الارض و ما بینهما لاعبین" این پرسش: كه خدا ما را برای چه هدفی آفرید؟، با توجه به هستعدادهای انسان و تركیب انسان، روشن می شود.

انسان بیش از خوشی، بیش از خوردن و خوابیدن و لذت بردن، هستعداد دارد.

تركیب هستعدادهای انسان، تحرك را به او هدیه می كنند و او را از یكسانی و جمود می رهاند.

و با توجه به همین نقش انسان هست كه دردها، رنجها، درگیریها و تضادهای زندگی توضیح می یابد.

خدا از ما چه می خواهد؟ از ما می خواهد كه از نعمتها و دارائی های خویش بگونه ای هستفاده كنیم كه خود ما، نسل ما، جامعه ما و هستی ما صدمه نبیند.

چرا زندگی كنیم؟ اگر ما رجحان آفرینش را باور داریم، ادامه خود را شناخته ایم....

و می توانیم با سنجش خویش، رجحانها را انتخاب بنمائیم.

زندگی، ادامه رجحان آفرینش هست.

این زبان گویای یكی از اندیشمندان معاصر(ره) بود كه مفاهیم عمیق عقلی را به گونه ای قابل فهم عرضه كرده هست.


اما در جواب اصلی در مورد سؤال از فلسفه خلقت انسان و اینكه خداوند چرا و برای چه هدفی مخلوقات را آفریده، باید فرمود: خلقت فعل خداوند هست، و از اونجا كه خداوند صاحب اراده هست و هر اون چه بخواهد انجام می دهد، طبیعی هست كه این مسئله را می بایست از خود خداوند سؤال كرد.

و اگر معارف بشری ـ مثل فلسفه ـ به مطلبی نائل شود، ارزش اون تا اونجاست كه بتواند اراده خداوند را كشف كند.


به هر حال، خداوند در حدیثی قدسی می فرماید: «كنت كنزا مخفیا فأحببت أن أعرف فخلقت الایجاد لأعرف.» یعنی گنج مخفی ای بودم، دوست داشتم كه شناخته شوم، پس ایجاد را آفریدم تا شناخته شوم.


گر چه این حدیث سند قابل اعتمادی ندارد، ولی شاید مراد از اون این باشد كه اقتضای ذاتی و لازمه فیاضیت و فاعلیت تام الهی اون هست كه موجود قابلی بیافریند تا علت فاعلی(خدا) محل خود را برای تجلی بیابد، و اثر ببخشد.


توضیح اون كه تحقق هر امری محتاج دو علت فاعلی و قابلی با هم هست.

علت فاعلی باید قدرت باشد کاری را اجرا کند، ولی در عین حال عمل مورد نظر هم باید امکان وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر هیچ قدرتی نمی تواند محال بیافریند.

محال قابلیت تحقق ندارد.

برای همین خداوند برای اون که فیض خود را برساند باید اول قابلیتی بیافریند تا در پی اون فیض او بتواند گسترده شود.


این اقتضا ادامه می یابد تا خلقت موجودات ذی شعور.

با خلقت این موجودات مسئله معرفت مخلوق به خالق نیز مطرح می شود.

بعضی از آیات قراون هدف از آفرینش را معرفت الهی برشمرده هست.


مثلا خداوند می فرماید: «الله الذی ایجاد سبع سموات ومن الأرض مثلهن یتنزل الأمر بینهن لتعلموا أن الله علی کل شیئ قدیر وأن الله أحاط بکل شیئ علما»(طلاق/12)
و البته از اونجا كه معرفت به خالق مستلزم عبودیت نسبت به اوست، طبیعی هست كه پس از خلقت، بندگی، اطاعت و عبودیت خواهد آمد.

این همانی هست كه خداوند در آیه شریفه فرمود: «ما خلقت الجن و الإنس إلا لیعبدون»(الذاریات/56)
شاید همین هست كه انسان اشرف مخلوقات هست، چون عبادت از روی معرفت و اختیار از او سر می زند؛ عبادت، در اینجا به معنای تسلیم فرمان خدا بودن با معرفت و اختیار هست.

و البته باید دانست كه عبادت، در عین حال، زمینه ساز رشد و تكامل روح و جان انسان نیز هست.

آزمایش الهی هم زمینه ساز این تكامل هست.

به همین خاطر قراون مجید می فرماید که هدف از آفرینش انسان آزمایش حسن عمل اوست.(هود/7)
یك مطلب قابل توجه هست و اون این كه خداوند از خلقت انسان، خود سودی نمی برد، بلكه در صدد تكامل بخشیدن به اوست، همچنانكه در مورد بقیه موجودات هم به حسب قابلتشان چنین هست.


مولوی از قول خداوند می گوید:
"من نكردم ایجاد تا سودی كنم / بلكه تا بر بندگان جودی كنم"
این شعر مضمون روایت قدسی هست كه فرمود: «یقول الله عزوجل إنما خلقت الایجاد لیربحوا علی ولم أخلقهم لأربح علیهم» و البته فیض و لطف لازمه ذات باریتعالی هست.


شاید اگر بخواهیم جواب شما را در یک جمله بگوییم اون که "ذات الهی اقتضای خلقت دارد".


نكته ای نیز در پایان مفید به نظر می رسد، و اون این كه اونچه بر بنده اهمیت دارد اون هست که ببیند خود او چه کند تا سعادتمند باشد.

به هر ترتیب ما ایجاد شده ایم، و به راه سعادت و شقاوت در زندگی جاوید اخروی، به توسط رسولان الهی آگاهی یافته ایم.

پس همه تلاشمان باید تحصیل این سعادت و دوری از اون شقاوت باشد.

و در معرفت نیز اون چیزی مفید هست كه در این راه به كار آید.


برای شما آرزوی موفقیت و بهروزی داریم.


موسسه ذکر ـ قم.


باستانی.


72 out of 100 based on 47 user ratings 422 reviews

داریم ک یکی به این فکرکنه که خداکه آفریدگارهمه چیزه خودش چجوری وازکجابوجودآمده؟یعنی
سوالی از خدمت شما دارم به این شرح که حضرت شعیب علیه السلام برای پرداخت
به خواندن کتابهای مذهبی وعرفانی دارم سه دختر دارم چگونه میتوانم فرزندانم
مریض هست؟ چه دعایی بیشت

و عرض خسته نباشید. با توجه به نزدیک شدن به روزهای ماه محرم برای درک بهتر
شناسایی عوامل موثر بر عملکرد شناسه (مطالعه مورد صنعت مواد غذایی)
تحولات زیست محیطی و ژئومورفولوژیک دلتای رودخانه مهران (بندرلنگه)
حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در نظام سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر حقوق ایران
مسئولیت شرکت مادر در قبال فعالیت های شرکت های فرعی در شرکت های چند ملیتی
تبیین تأثیر اعتماد کارکنان به سبک رهبری بر تعهد سازمانی
تغییرات آب و هوایی و مقوله سوم حقوق بشر
نقش فرسایش بر ویژگیهای ژئومورفولوژیکی حوضه آذرشهر چای
مصونیت پارلمانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان
بررسی عوامل تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی در کاربران خدمات بانکداری اینترنتی
مناسبات جمهوری اسلامی ایران و روسیه در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای (2001-2009)
*