حسن یا امام حسین توی جنگهای اعراب با ایرا

خواستم بدانم آیا ورود فلسفه به اسلام انحرافی بوده یا نه ؟ و آیا امامان
محترم.یه سوال داشتم که مدتی بود ذهنمو مشغول کرده.بعضی وقتا خیلی زیاد شوق
در قرآن از حوریان بهشتی به عنوان پاداش مردان گفته شده؟و چرا برای زنان
دارم دنبال یه راهی میگردم که رابطه مو با خدای خودم زیادتر کنم نمیدونم
بحث میکردم میگفت جهان نهایت بی نظمیه چون مثلا یک درخت کج رشد میکنه چهره
الرحیم. سلام.ایا کتاب یا کتابهایی سراغ دارید که به صورت خاص در مورد صحابه
بررسی نقش واسطه‌ای مثلث‌سازی بر رابطه خصومت آشکار والدین و مشکلات رفتاری نوجوانان
مطالعه تکوین ساختاری و فیزیولوژیک مغز جنین جوجه تحت تأثیر میدان های الکترومغناطیسی، در پیش از انکوباسیون
بررسی عوامل پیش‌بینی‌کننده سرخوردگی زناشویی در زوجین شهر اصفهان
تاثیر آراء متفکرین عصر روشنگری (مونتسکیو، ولتر و روسو) بر متفکرین دوره مشروطه
معرفت‌ شناسی در مکتب حکمت متعالیه
تحلیل عملکرد نخبگان در روند توسعه سیاسی ایران (84-1368)
تصمیم‌گیری جهت تولید و قیمت‌گذاری محصول جدید با استفاده از نظریه بازی ها (مطالعه موردی خودرو سواری تولید داخل کشور)
تأثیر آموزش به شیوه‌ی تحلیل رفتار متقابل بر سبک‌های عشق‌ورزی و الگوهای ارتباطی زوجین شهر خرم‌آباد
تحلیل سیاست خارجی ایالات متحده و روسیه در آسیای مرکزی بعد از یازده سپتامبر (2008-2001)
نقش توانمندسازی زنان در بهسازی سکونتگاههای غیررسمی نمونه موردی: آبک (شهرداری منطقه1 تهران)

حسن یا امام حسین توی جنگهای اعراب با ایرا
ایا امام علیوامام حسن یا امام حسین توی جنگهای اعراب با ایرانیان حضور داشتند؟
پاسخ :
با سلام و احترام

مختار ثقفی بهشتی است یا جهنمی؟ در مورد شخصیت ایشان بیشتر توضیح دهید. با
دوست عزیز سوال شما می طلب که روایتهای از تاریخ را ارایه داده و اونها را تحلیل کنیم .

الرحیم با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما عزیز محترم : موضوع حجاب ؛ طبق
هیچ گزارشی مبنی بر شركت علی (ع) در فتوحات وجود ندارد،هم‌چنان‌كه درباره حضور حسنین‌«ع» در جنگ‌های عصر خلفا هیچ یك از مآخذ شیعی‌سخنی نفرموده‌اند.


ودرحدامکان حدیث معتبردرمورد اینکه ایستادن درمقابل اشتباه یا جهل یا روش
اما برخی از مآخذ تاریخی اهل سنت از حضور حسن مجتبی‌«ع» وبرادرش حسین‌«ع» در بعضی از فتوحات این دوران اظهار داشته اند:

الرحیم باسلام شاید سوالم تکراری وطولانی باشد ولی خواهشا جواب دهید شاه
1ـ بلاذری (279ه‍.ق‌) در جریان فتح گرگان و طبرستان در سال 29 هجری‌می‌گوید:«گویند كه حسن و حسین‌، دو پسر علی بن ابی طالب در این جنگ (فتح‌طبرستان‌) با سعید بن عاص همراه بودند».235

در اشیاء هست اما داخلشان نیست و خدا دور از اشیاء است اما خارج از آن نیست
2ـ طبری (310 ه‍) نیز در این باره می‌نویسد:«در سال سی‌ام (و در وقت حكومت‌عثمان‌) سعید بن عاص با تنی چند از صحابه هم‌چون حسن‌، حسین‌، حذیفة بن یمان و...به همراه سپاهی از كوفه به قصد خراسان به راه افتادند...:»236 ابن اثیر،237 ابن كثیر،238 ابن‌خلدون‌239 و زینی‌دحلان‌،240 نقل طبری را با اندكی تفاوت در عبارات‌هایی نقل كرده‌اند.

. تمایل فراوان دارم مطالبی پیرامون حقوق حیوانات خصوصا در منابع اهل سنت
3ـ سهمی‌(427ه‍) مؤلف كتاب «تاریخ جرجان‌» می‌نگارد:«از اصحاب پیامبر«ص» كه‌به گرگان آمده‌اند، حسین بن علی‌، عبداللّه بن عُمَر و حذیفة بن الیمان هستند و فرموده شده‌حسن بن علی نیز آمده هست‌.241

حضرت ادم (ع) با خو
4ـ ابونعیم اصفهانی (430ه‍) نگاشته هست‌:«حسن بن علی‌، همراه عبداللّه بن زبیر درحالی كه به عنوان رزمنده عازم گرگان بودند، وارد اصفهان شدند».242

اینکه ما انسانها توسط شیطان گمراه می شویم میشود بگوئید شیطان توسط چه
5ـ مافرّوخی اصفهانی‌، مؤلف كتاب «محاسن اصفهان‌»243 در قرن پنجم و مترجم‌244 اون‌در قرن هشتم همان نقل ابونعیم را آورده اند.
6ـ ابن خلدون (808ه‍) در جریان فتح آفریقا در سال 26 هجری می‌نویسد:«عبداللّه‌بن‌اب ی‌سرح (درباره فتح آفریقا) از عثمان یاری خواست‌.

عثمان در این باره با صحابه به‌مشورت پرداخت‌.

اونان با روانه كردن سپاهی به سوی‌آفریقا موافقت كردند.

در میان سپاه‌اعزامی از مدینه‌، بعضی از صحابه همچون ابن عباس‌، ابن عمر، پسر عمروعاص‌، پسرجعفر طیار، حسن‌، حسین و ابن زبیر حضور داشتند».245
افزون بر گزارش‌های پیش‌فرموده‌، برخی از علما و فقهای متأخّر شیعه‌246 و نیز بعضی‌ازنویسندگان و اندیشمندان معاصر،247 حضور حسنین‌«ع» در فتوحات را تأیید كرده‌اند.
بررسی و نقد گزارش‌ها
به‌رغم شهرت چنین گزارش‌هایی و راه یافتن اونها در آثار مورّخان متأخّر و هستناد بعضی‌از فقهای شیعه به این اخبار برای اثبات مشروعیت اجمالی فتوحات‌؛ این اخبار دارای‌ضعف‌ها و نارسایی‌هایی هست كه ذیلاً به اون پرداخته می‌شود:
نقل بلاذری گذشته از اونكه سلسله سند اون ذكر نشده هست‌، از شركت‌حسنین‌«ع» در فتوحات با تعبیر «فیما یقال‌» اظهار داشته كه ضعف و عدم اعتماد به چنین‌روایتی روشن هست‌.
در خبر طبری‌، اگر چه سلسله راویان اون بیان شده هست‌:«عُمَر بن شَبَّه از علی‌بن‌محمد (مدائنی ) از علی بن مجاهد از حَنَش بن مالك‌» و عمر بن شَبّه از راویان مشهور وقابل اعتماد از دیدگاه دانشمندان رجالی اهل سنّت هست‌248؛ ولی راوی اول‌، یعنی «حَنَش‌بن مالك‌» كه خبر از او نقل شده هست‌، مجهول می‌باشد و نگارنده به ترجمه او دركتاب‌های رجالی وتراجم دست نیافت‌.

از «علی بن مجاهد» نیز با عنوان كذاب و جاعل‌حدیث‌249 و «علی بن محمد مدائنی‌» با عنوان شخصی كه در نقل حدیث قوی نیست‌،250 دركتاب‌های رجالی اهل سنت یاد شده هست‌.
نكته دیگری كه پذیرش خبر طبری را سخت دچار مشكل می‌كند، ادامه نقل یادشده درباره چگونگی فتح "طَمِیسَه‌" یكی از شهرهای طبرستان هست‌.

طبری‌می‌نویسد:«سعید بن عاص به امت شهر یاد شده امان داد به شرط اون كه حتی یك تن ازاونان كشته نشوند؛ امّا حصار شهر را كه گشود به جز یك تن‌، تمام اونان را كشت‌!»251
آیا در چنین فتحی كه بی شك آدمی را به یاد فتوحات چنگیز و تیمور در قرون بعدی‌می‌اندازد، می‌توان پذیرفت كه حسنین‌«ع» حضور داشته باشند و نظاره‌گر اعمال‌دَدْمنشانه و غیرانسانی سعید و سپاهیانش باشند و هیچ عكس‌العملی از خویش نشان‌ندهند؟! افزون بر این‌، نقل بعدی وی با همان سلسله راویان سابق هست كه در اون نیز،ضمن تكرار نام بعضی از افراد شركت كننده در فتح طبرستان‌، نامی از حسنین‌«ع» به‌میان نیامده هست‌.252
نقل «سهمی‌» گذشته از از اونكه مسند نیست‌، معلوم نیست كه اولاً، حسنین‌«ع»در وقت كدام خلیفه به گرگان رفته‌اند؛ خلفای سه گانه یا علی‌«ع»؟ ثانیاً آیا اونان برای‌شركت در فتوحات به این شهر رفته اند یا برای‌امر دیگری‌؟
مؤید چنین تردیدی‌، فرموده خود سهمی در جای دیگر هست‌.

وی بعداز نقل روایتی ازعباس بن عبدالرحمن مروزی مبنی بر اونكه «حسن بن علی و عبداللّه بن زبیر وارد اصفهان‌شدند و از اونجا به گرگان رفتند»؛ می‌نویسد:«اگر این فرموده درست باشد، معلوم می‌شود كه این‌حادثه در وقت خلافت امیرالمؤمنان علی بن ابی طالب (رضی اللّه عنه‌) بوده هست‌».253
نقل ابونعیم اصفهانی به قرینة حضور «عبداللّه بن زبیر» ـ چنان‌كه در گزارش‌طبری نیز نام وی آمده هست ـ همان نقل طبری هست كه البته به صورت كوتاه نقل‌شده هست‌.

افزون بر این‌، ابونعیم در این باره‌، دو خبر254 آورده هست كه افزون بر اونكه‌هردو ضعف ارسال دارند، راویان اون یا مجهول هستند255 یا در كتاب‌های رجالی اهل‌سنت «كذاب‌» و «جاعل حدیث‌» معرّفی شده‌اند.256
روایت مافرّوخی‌، همان نقل ابونعیم هست كه‌البته سلسله سند اون نیز ذكر نشده هست‌.
درباره خبر ابن خلدون در خصوص شركت حسنین‌«ع» در فتح آفریقا باید فرمود‌:اولاً، خبر یاد شده بدون سند هست‌؛ ثانیاً، هیچ یك از مورّخان و فتوح نویسان متقدمهم‌چون بلاذری‌،257 یعقوبی‌،258 طبری‌،259 ابن اعثم كوفی‌،260 ابن كثیر261 و یاقوت حموی‌262 كه‌متعرض فتح آفریقا شده‌اند، نامی از شركت حسنین‌«ع» در فتح یاد شده نبوده‌اند.
افزون بر ایرادهایی كه بیان شد، دو مسأله دیگر نیز وجود دارد كه درستی‌گزارش‌های یاد شده را در این باره‌، سخت مورد تردید و حتی غیرقابل قیول می‌كند.یكی اونكه ـ چنان‌كه نوشته شد ـ روایات تاریخی كه متعرض سال شركت حسنین‌«ع» درفتوحات بودند، بر حضور اونان در فتوحات عصر عثمان ناظر هست كه حتی‌امیرالمؤمنان‌«ع» در حدّ مشاوره با عثمان به همكاری در امر فتوحات حاضر نبود تا چه‌برسد به اینكه فرزندان خویش را جهت انجام فتوحات به همراه لشكریان تحت فرمان‌عثمان به جبهه نبرد گسیل دارد.
مسأله دیگر اونكه علی بن ابی طالب‌«ع» در عصر امامت و خلافت خویش‌حسنین‌«ع» را از شركت در معركه صفین باز می‌داشت و چون در یكی از روزها اون‌حضرت متوجه شد كه امام حسن‌«ع» آماده كارزار هست‌، فرمود:«اِمْلِكُوا عَنِّی هذا الغُلام‌َلایَهُدّنی فَاِنّی اَنْفَس‌ُ بِهذیْن‌ِ عَلَی المَوْت‌ِ، لَئلاّ ینْقَطِع‌َ بِهِما نَسْل‌ُ رَسُول‌ِ اللّه‌ِ9»263از طرف من‌جلوی این جوان را بگیرید تا با مرگ خویش‌، پشت مرا نشكند كه من از رفتن این دو (امام‌حسن و امام حسین‌«ع») به میدان نبرد دریغ دارم‌.

مبادا با مرگ اون دو، نسل رسول‌خدا9 قطع شود».
حال با چنین اكراه و امتناعی از سوی حضرت نسبت به حضور حسنین‌«ع» درنبردهایی كه به فرمان پیشوای عادلی‌، هم‌چون خویشتن صورت می‌گرفت‌، چگونه اون‌بزرگوار حاضر می‌شود كه تحت زعامت زمامداران مورد اعتراض و انتقادش‌، فرزندان‌خویش را كه پیشوایان آینده جامعه اسلامی هستند به جبهه جنگ بفرستد؟
پذیرش برخی از فقهای شیعه‌، حضور دو فرزند علی (ع) را در فتوحات‌، گذشته‌از اونكه مستند به هیچ سند معتبری نیست و در هیچ یك از مآخذ تاریخی و حدیثی كهن‌شیعه‌، خبری كه حاكی از شركت اونان در نبردهای‌دوران خلفا باشد، یافت نشد؛ بعضی ازاونان به حضور حسنین‌«ع» در فتوحات عصر عمر تصریح دارند264 كه این نظر را هیچ یك‌از گزارش‌های تاریخی گذشته كه دلالت بر شركت حسنین‌«ع» در فتوحات عصر عثمان‌(نه روزگار خلافت عمر) می‌كرد، تأیید نمی‌كند؛ بنابراین گزارش‌های فقها نه مستند به‌اخبار شیعی هست و نه گزارش‌های‌تاریخی منابع اهل سنّت‌، برخی از اونها را تأیید می‌كند؛ ازاین‌رو بعضی از فقها سپس بیان چنین نقل‌هایی‌، حكم به عدم اعتماد به اونها داده‌اند.265
بنابراین‌، با توجّه به وجود چنین اشكال‌های سندی و محتوایی و نیز هستبعادهایی كه‌بیان شد، حضور حسنین‌«ع» در فتوحات عصر خلفا نمی‌تواند مورد پذیرش برنامه گیرد.به گمان قوی‌، دست تحریف‌گران و وارونه‌نویسان حقایق تاریخی در جعل چنین‌گزارش‌هایی بی تأثیر نبوده هست‌.

با این همه‌، اگر بر فرض پذیرفته شود كه حسنین‌«ع»در ایام جوانی به شهرهای اصفهان و گرگان و...

مسافرت كرده اند؛ به سبب اموردیگری‌(غیر از شركت در فتوحات‌) بوده هست یا اصلاً در عصر خلافت امام علی «ع»بوده هست‌؛ چنان‌كه «سهمی‌» نیز به این نكته اشاره كرده بود.
با تشکر و احترام

66 out of 100 based on 61 user ratings 1136 reviews

کشور زندگی میکنم ّآیا میتوانم برای تهیه دسر از ژلاتین یا پودرهای ژله
الرحیم باسلام و احترام ، در رابطه با حدیث زیر چند سوال به تمام این سوالات
جایی است؟درآنجا همه دریک جا گرد هم ویک جا زندگی میکنند؟یا طبقات مختلف
خدا را در دل ایجاد کنیم؟چرا باید اصلا از خدا ترسید؟مگر خدا نمیفرمایدکه
با جنس م
با کد 836046 در مورد نظریه داروین پرسیدم و جواب شما کافی بود . اما وجود انسانهای
شناسایی عوامل موثر بر عملکرد شناسه (مطالعه مورد صنعت مواد غذایی)
تحولات زیست محیطی و ژئومورفولوژیک دلتای رودخانه مهران (بندرلنگه)
حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در نظام سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر حقوق ایران
مسئولیت شرکت مادر در قبال فعالیت های شرکت های فرعی در شرکت های چند ملیتی
تبیین تأثیر اعتماد کارکنان به سبک رهبری بر تعهد سازمانی
تغییرات آب و هوایی و مقوله سوم حقوق بشر
نقش فرسایش بر ویژگیهای ژئومورفولوژیکی حوضه آذرشهر چای
مصونیت پارلمانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان
بررسی عوامل تأثیرگذار بر وفاداری الکترونیکی در کاربران خدمات بانکداری اینترنتی
مناسبات جمهوری اسلامی ایران و روسیه در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای (2001-2009)
*