پیش شماره شهرستان رئیس آباد چند است؟


پیش شماره شهرستان رئیس آباد چند است؟
    پیش شماره شهرستان رئیس آباد چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان وسطی کلاآمل چند است؟

1:پیش شماره شهرستان وسطی کلاقائم شهر چند است؟

پیش شماره شهرستان رئیس آباد 121247 می باشد.


پیش شماره شهرستان ولشکلا چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رئیس آباد باید ابتدا 0121247 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان ولوجا چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در رئیس آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0121247123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان ولوکلا چند است؟
شهرستان رئیس آباد از توابع هستان مازندران می باشد.


پیش شماره شهرستان ولی آباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


78 out of 100 based on 33 user ratings 758 reviews