پیش شماره شهرستان زیوه مهاباد چند است؟


پیش شماره شهرستان زیوه مهاباد چند است؟
    پیش شماره شهرستان زیوه مهاباد چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان تازه کندانگوت چند است؟

1:پیش شماره شهرستان تازه کندشریف آباد چند است؟

پیش شماره شهرستان زیوه مهاباد 444437 می باشد.


پیش شماره شهرستان تازه کندقدیم چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زیوه مهاباد باید ابتدا 0444437 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان تازه کندقره بلاغ چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در زیوه مهاباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0444437123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان تپراقلو چند است؟
شهرستان زیوه مهاباد از توابع هستان آذربایجان غربی می باشد.


پیش شماره شهرستان ترزنق چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


54 out of 100 based on 19 user ratings 794 reviews